Jak przyspieszyć Wi-Fi?

Kieruj się poniższymi wskazówkami by przyspieszyć swoją sieć Wi-Fi:
• umieść punkt dostępowy w centralnym punkcie mieszkania lub centralnie do miejsc z których będziesz się łączył,
• zwróć uwagę na materiały tłumiące sygnał, ustawienie anten, pozycję oraz wysokość na której jest punkt dostępowy,
• nadać lub zmienić hasło do panelu administracyjnego,
• nadać silne hasło tzw. niesłownikowe do sieci oraz wybrać dobre szyfrowanie danych WPA3 lub WPA2,
• ustawić odpowiedni kanał oraz szerokość pasma by uniknąć zakłóceń,
• uruchom QoS (Quality of Service),
• ustawić sprawnie działające adresy DNS,
• sprawdź ustawiania karty sieci bezprzewodowej w urządzeniach,
• wyłącz ciężkie reklamy i inne skrypty na przeglądanych stronach,
• na słabszych komputerach ogranicz ilość zakładek i uruchomionych programów w tle,
• upewnić się czy dobrze odczytujemy jednostki bit i Bajt,
• stworzyć bezpieczną konfigurację - więcej poniżej.


Legenda użytych kolorów w tekście:
istotne fragmenty | niebezpieczne | słabe bezpieczeństwo | średnio bezpieczne | bezpieczne


Spis treści:
Bezprzewodowość - przekleństwo naszych czasów?
Hasło do routera, hasło sieci, kod QR
WPS - a miało być tak pięknie...
Stosowane metody zabezpieczeń zgodne ze standardem 802.11
Częstotliwość, interferencje, nakładanie się kanałów, lokalizacja, szerokość kanału, moc nadawania
Jednostka miary - dodaje lub ujmuje wiary
Typy sieci Wi-Fi - standardy, częstotliwości, prędkości
Propagacja fali radiowej w pomieszczeniach
QoS - sędzia sprawiedliwy
Dobre miejsce - dobry sygnał
DNS - tłumacz, któremu nie płacisz...
Karta sieciowa - ostatnia szansa na poprawę sygnału
Adblock / uBlock, Ghostery
Dalej się ślimaczy?
Do pobrania


Bezprzewodowość - przekleństwo naszych czasów?
Największym atutem sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest jej bezprzewodowość, cena urządzeń, łatwość uruchomienia, zasięg jaki oferuje wystarcza w większość zastosowań domowych i w małych biurach (do 100 m wewnątrz, i ok 400 m na zewnątrz budynków), odporność na władowania atmosferyczne (brak połączenia fizycznego urządzeń będących w sieci) dostępność - obecność kart sieci bezprzewodowych w większości urządzeń.

Wi-Fi posiada swoje wady, których ilość jest na tyle duża, że w najczarniejszych scenariuszach są wręcz przekleństwem dyskwalifikującym ten typ połączenia. Współużytkowanie z innymi urządzeniami pasmo 2,4 GHz (standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n) nadajniki i odbiorniki standardu Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, radary meteorologiczne, radiowa telewizja przemysłowa, myszki i klawiatury bezprzewodowe, słuchawki i głośniki bezprzewodowe inne sieci bezprzewodowe, a największy bałagan robią urządzenia niecertyfikowane. Łatwy cel do ataku w przypadku niedostatecznie zabezpieczonej konfiguracji. Wolniejsze niż połączenia fizyczne, dodatkowo zabezpieczenia zmniejszają przepustowość sieci, podobnie jak mnogość urządzeń, aktualnie wykorzystujących połączenie bezprzewodowe. Czym większy dystans dzielący urządzenia tym mniejszy poziom sygnału oraz tym większe prawdopodobieństwo zakłócenia transmisji a co za tym idzie spadek prędkości. Współczesne procesory są taktowane wysokimi częstotliwościami (GHz), co może generować szum i negatywnie wpływać na wbudowany w komputer moduł Wi-Fi. Jest to szczególnie widoczne w przypadku laptopów, w których większość elementów jest rozmieszczona bardzo blisko siebie. Co ciekawe używanie słabo ekranowanych przewodów USB 3.0 zakłóca działanie Bluetooth i Wi-Fi w stopniu takim, że uniemożliwiać może korzystanie np. z myszy bezprzewodowej, a w sieci Wi-Fi (2,4 GHz) pojawiają się opóźnienia i spadek zasięgu.

 

Hasło do routera, hasło sieci, kod QR
Jak wiadomo bezprzewodowa sieć jest dostępna radiowo, więc bez konieczności użycia jakiegokolwiek kabla umożliwia łączenie się z lokalną siecią (LAN) oraz z Internetem (WAN). Już na samym wstępie należy zadbać o:
zmianę, lub ustawienie hasła do panelu zarządzania routerem, domyślne login i hasło,
ustawienie hasła dostępu oraz typu szyfrowania transmisji w sieci bezprzewodowej (najlepiej WPA3, WEP można złamać w kilka minut, natomiast popularne WPA oraz WPA2 od kilku lat jest uznawane za niebezpieczne), dlatego w 2018 został wydany ich bezpieczniejszy wariant WPA3,
aby zostały określone jakie MAC adresy urządzeń mogą łączyć się z naszą siecią,

Zanim zaczniesz podawać hasło do Wi-Fi:
zastanów się czy ufasz danej osobie, hasło do sieci bardzo ułatwia podsłuchiwanie transmisji danych, pamiętaj że udostępniasz nie tylko dostęp do Internetu, ale również do udostępnionych zasobów sieci lokalnej (LAN) serwera multimediów (DLNA / DMS), folderów, drukarki itd
• w związku z powyższym zalecane jest utworzenie bezprzewodowej sieci gościnnej (guest network) i odizolowanie jej od sieci LAN, można również określić ramy czasowe jak długo sieć będzie dostępna,
dla domowników i przyjaciół możesz przygotować kod QR z ustawieniami dostępu do Twojej sieci Wi-Fi (urządzenia pracujące na systemie Android), znacznie usprawni to konfigurację urządzeń mobilnych,

Hasła powinny być skomplikowanym ciągiem znaków tzw. niesłownikowym. Należy unikać słów, które są do odnalezienia w słownikach np. imiona, nazwiska, nazwy; najlepsze hasło to te, które będzie trudne do zapamiętania, a składać się będzie z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych takich jak np. !@#$%^&*()_+<>?:"{}|,./;'-=[]\ takie hasło warto przykleić pod routerem, przyda się w przyszłości i nie będziemy musieli go pamiętać. Hasła do panelu administracyjnego i dostępu do sieci powinny być różne na wypadek gdy odwiedzi nas "koń trojański". Warto także okresowo zmienić oba hasła.

 

WPS - a miało być tak pięknie...
Wi-Fi Protected Setup ma dwa warianty:
• konfiguracja poza pasmem ("out-of-band") - nie są elementem certyfikacji WPS,
• konfiguracja w paśmie ("in-bound") - najczęściej stosowana i na niej się skupmy

W ramach konfiguracji "w paśmie" zdefiniowano dwie metody uwierzytelniania podłączanego urządzenia:
PIN - przy użyciu ośmiocyfrowego PINu, każde certyfikowane urządzenie,
PBC (Push-Button-Connect) - inicjacja konfiguracji pomiędzy urządzeniami po naciśnięciu guzika, każdy certyfikowany punkt dostępu (AP / router).

Autoryzacja bazująca na PIN-ie
W tej konfiguracji obsługa WPS jest aktywna cały czas. Podłączane urządzenie musi potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu 8-cyfrowego PIN-u, na podstawie którego generowane jest hasło urządzenia.

Dostępne są dwa warianty:
- wewnętrzna - w konfiguracji AP / routera należy wpisać PIN podany przez urządzenie chcące podłączyć się do sieci, rzadko spotykana, wymaga dostępu do panelu administracyjnego AP / routera,
- zewnętrzna - na urządzeniu chcącym podłączyć się do sieci należy wpisać PIN skonfigurowany w AP, najczęściej stosowana, standardowy PIN możliwy do znalezienia pod urządzeniem (naklejka). Dlatego ważne jest aby fizyczny dostęp do urządzenia był ograniczony do zaufanych osób.

Autoryzacja bazująca na PBC
W tym rozwiązaniu nie jest wymagana znajomość PINu. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk, który aktywuje protokół WPS i skonfiguruje oczekującego klienta. W tym trybie WPS jest aktywowany tylko na moment podłączania nowego urządzenia np. 2 minuty. W momencie aktywacji tego trybu, zarówno AP, jak i urządzenia klienckie skanują otoczenie w poszukiwaniu drugiego urządzenia przełączonego w tryb konfiguracji. Po wzajemnym wykryciu się urządzeń następuje nawiązanie sesji analogicznie jak w przypadku uwierzytelniania opisanego powyżej, tylko z użyciem domyślnej wartości PIN składającej się z ośmiu zer. WPS zakłada nieuruchamianie sesji konfiguracji, jeśli w otoczeniu znajduje się więcej urządzeń w trybie konfiguracji PBC.

Wiemy już jak to z grubsza funkcjonuje, pomijając dostęp do AP / routera przez osobę niezaufaną, problemem pozostaje WPS w trybie PIN, który cały czas umożliwia podłączenie nowego urządzenia. Fakt iż liczba kombinacji PINu jest znaczna, ale specyfika przyjmowania przez urządzenie powoduje że nie jest to tak skomplikowane jakby się mogło początkowo wydawać. Nie 108 tylko 104 i 103 (AP sprawdza pierwsze 4 cyfry, gdy są one poprawne oczekuje kolejnych 3, brakująca (ostatnia) cyfra to cyfra kontrolna). Po załamaniu PINu co zajmuje około 4 godzin (przecież to zaledwie 11.000 kombinacji) urządzenie zostaje autoryzowane i posiada dostęp do "dóbr" oferowanych przez AP. Rada wyłączyć WPS w trybie PIN i / lub PCB w zależności od dostępu do AP przez osoby niezaufane.

 

Stosowane metody zabezpieczeń zgodne ze standardem 802.11:
WEP (Wired Equivalent Privacy) - działa na zasadzie współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 do 104 bitów i 24-bitowym wektorze inicjującym. WEP jest aktualnie bardzo złym zabezpieczeniem, które nie chroni nas przed włamaniami z zewnątrz. W średnio obciążonej sieci klucze WEP można złamać w 90% przypadków, poniżej godziny pasywnego nasłuchiwania pakietów,
WPA (Wi-Fi Protected Access) - bezpieczniejsze mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych, wykorzystuje szyfrowania TKIP/RC4 oraz MIC,
WPA2 (Wi-Fi Protected Access) - nowe, dużo bardziej bezpieczne mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych, wykorzystuje szyfrowania CCMP/AES,

WPA i WPA2 działać mogą w jednym z trybów:
Enterprise - wtedy używa serwera RADIUS, który przydziela klucze odpowiednim użytkownikom,
Personal - nie dzieli kluczy na poszczególnych użytkowników, wszystkie podłączone urządzenia wykorzystują jeden klucz(PSK - Pre-Shared Key).
WPA3 odkryta w 2017 roku podatność KRACK spowodowała ogromne zamieszanie, ponieważ ujawniła lukę bezpieczeństwa w ogromnej liczbie urządzeń wykorzystujących zarówno WPA jak i WPA2. Luka umożliwia podgląd działań użytkownika. Tymczasowym rozwiązaniem był protokół HTTPS oraz łączenie się poprzez VPN. WPA3 charakteryzuje się wzmocnioną ochronę w wypadku słabych haseł, uproszczoną bezpieczną konfiguracją urządzeń mających ograniczony interfejs lub nie mających go wcale. W przypadku ataków typu BRUTE FORCE po kilku nieudanych uwierzytelnieniach nastąpi blokada procesu. Nawet korzystanie z otwartych sieci Wi-Fi będzie posiadać zindywidualizowane szyfrowanie danych, nowy połączony z CNSA 192-bitowy pakiet zabezpieczeń. Co najistotniejsze zmieni się mechanizm zarządzania kluczami zwany "4-way handshake", który był słabym punktem umożliwiającym atak KRACK. Pierwsze urządzenia wspierające ten protokół dostępne mają być w 2018 roku.

 

Częstotliwość, interferencje, nakładanie się kanałów, lokalizacja, szerokość kanału, moc nadawania
Sieć Wi-Fi działa w paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz (2,4 GHz) lub 4915 do 5825 MHz (5 GHz). Sieć bezprzewodowa w standardzie 2,4 GHz co prawda podzielona została na 13 kanałów po 5 MHz (w zależności od regionu świata, liczba ta może nieco się różnić), ale bezkolizyjnie można skonfigurować jedynie 2 - 4 w zależności od wybranego standardu i rozmieszczenia na paśmie. W paśmie częstotliwości od 5,18 do 5,7 GHz podzielonym na 19 kanałów po 20 MHz (w Europie, w USA tylko 12 kanałów) można bezkolizyjnie rozmieścić od 2 do 19 sieci w zależności od wybranego standardu i rozmieszczenia na paśmie. Należy pamiętać, że o ile operujemy w pustym zakresie pasma możemy wybrać prędkość lub moc sygnału, o ile w warunkach miejskich, szerokość pasma wykorzystywanego przez naszą sieć Wi-Fi może dodatkowo skutkować wystawieniem jej na dodatkowe zakłócenia np. innych sieci z okolicy. Warto pamiętać sygnał 2,4 GHz ma większy zasięg niż sygnał 5 GHz, ale w związku z dostępnością i ceną urządzeń 2,4 GHz jest bardziej popularne więc w tym przypadku dużo łatwiej o wzajemnie zakłócające się sieci przykład:

Do zobrazowania rozmieszczenia poszczególnych sieci w naszym otoczeniu przydatny będzie program inSSIDer. Po jego zainstalowaniu i uruchomieniu przechodzimy do zakładki NETWORKS gdzie u dołu okna zobaczymy dwa okna z lewej dla sieci Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz, a po prawej dla 5 GHz. W części powyżej odnajdujemy naszą sieć Wi-Fi (wybieramy jej nazwę), po wybraniu będzie ona zaznaczona kolorem niebieskim co ułatwi diagnostykę. Jak należy umieścić swoją sieć? Tak by inne sieci na nią nie nachodziły lub jeśli to niemożliwe nachodziły w jak najmniejszym stopniu. W tym miejscu rozważ np. szerokość pasma, lepsze węższe czystsze pasmo niż szersze zakłócone. Warto takiej diagnostyki dokonać we wszystkich miejscach w których będziesz korzystać z sieci Wi-Fi, być może okaże się że rozwiązanie które wydawało się być idealne w danym miejscu, będzie nie najlepszym w innym. Zmiany położenia na paśmie dokonujemy w Access Point lub Routerze poprzez zmianę kanału (channel / ch) oraz szerokości pasma (channel width) - to już w zależności od standardu urządzenia. Program co prawda podpowiada jaki kanał dla naszej sieci będzie najlepszy, lecz nie zawsze ma rację i trzeba wybrać samemu "największy dołek" w paśmie. Raz na jakiś czas warto sprawdzić czy wybrane wcześniej miejsce na paśmie jest nadal atrakcyjne.

Dla urządzeń mobilnych nie ma idealnej aplikacji (nie pokazuje "szerokich sieci"), ale warto zapoznać się z bezpłatnym WiFi Analyzer dla Android.

 

Jednostka miary - dodaje lub ujmuje wiary
Bardzo ważnym elementem jest poprawny odczyt jednostki bit i Bajt ponieważ 8 bitów stanowi 1 Bajt.
Przykład:
• 8 Mb/s (8 Megabitów na sekundę) to dokładnie 1 MB/s (MegaBajt na sekundę).
Różnica ośmiokrotna jest na tyle duża, że jej mylenie jest bardzo znaczącym błędem.

Możesz się spotkać z zapisem k, ki; M, Mi; G, Gi, T, Ti; P, Pi itd gdzie literka "i" wprowadza pewną różnicę:
kilo-, mega-, giga-,tera-, peta-, itd. to 1000 jednostek niższego stopnia definicja SI
kibi-, mebi-, gibi-, tebi-,  pebi-, itd. to 1024 jednostek niższego stopnia definicja IEC

Przykład
• 1 kilobit to 1.000 bitów,
• 1 Megabit to 1.000 kilobitów lub 1.000.000 bitów
• 1 Gigabit to 1.000 Megabitów lub 1.000.000 kilobitów albo 1.000.000.000 bitów itd.

Przykład
• 1 kibibit to 1024 bitów,
• 1 Mebibit to 1024 kibibitów lub 1.048.576 bitów
• 1 Gibibit to 1024 Mebibitów lub 1.048.576 kibibitów albo 1.073.741.824 bitów itd.

Dlatego nie powinniśmy czuć się oszukani gdy zakupiony dysk o pojemności np. 500
będzie dyskiem 500 GB czyli 500.000.000.000 bajtów (SI)
ale wg. np. systemu operacyjnego dyskiem 465 GiB, a dokładniej 465.661.287.308 bajtów (IEC).

Zawsze należy zwrócić uwagę na sposób zapisu jednostki, a szczególnie na literę "b" oznaczającą bit, i literę "B" oznaczającą Bajt oraz czy pomiędzy przedrostkami k, M, G, T, P a symbolem jednostki b lub B występuja litera i.

Znajomość powyższych różnic jest na tyle istotna ponieważ dostawcy usług internetowych (ISP) zawsze podają Mb/s, a pobierając pliki z Internetu często mamy do czynienia z MB/s.

 

Typy sieci Wi-Fi - standardy, częstotliwości, prędkości:

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)- pozwala na wykorzystanie 2 - 8 anten nadawczo-odbiorczych,
SU- (Single-User) - obsługa jednego klienta w jednym czasie, obsługa downlinku (pobieranie z AP / routera),
MU- (Multi-User) / DL MU- - obsługa wielu klientów w jednym czasie, obsługa DownLinku (pobieranie z AP / routera),
DL+UL MU- - obsługa wielu klientów w jednym czasie, obsługa DownLinku i UpLinku (pobieranie i wysyłanie).
Zastosowanie AP / routera z MU-MIMO przynosi pozytywne rezultaty nawet w urządzeniach klienckich nie wspierających tej technologii. W tym samym czasie jest obsługiwanie kilka urządzeń (urządzenie nie musi oczekiwać na własną kolej).

Wi-Fi Aliance zaproponowało uproszczenie nazewnictwa standardów Wi-Fi:

było tak:


będzie tak:

802.11a = 1, 802.11b = 2, 802.11g = 3, 802.11n = 4, 802.11ac = 5, 802.11ax = 6

StandardGHzMHzMIMO, prędkość w Mbps
1x12x23x34x48x8
802.11b2,42211----
802.11g2054----
802.11n
SU-MIMO
2072144216300-
40150300450600-
802.11ax
DL+UL
MU-MIMO
201503004506001201
4030060090112012402
806001201180124024804
16012012402360348049608

 

802.11a52054----
40108----
802.11n
SU-MIMO
2072144216300-
40150300450600-
802.11ac
w1 SU-MIMO
w2 MU-MIMO
MU-MIMO
DL
2086,7173,3288,9346,7693,3
402004006008001600
80433,3866,7130017333466
160866,71733234034666933
802.11ax
DL+UL
MU-MIMO
201503004506001201
4030060090112012402
806001201180124024804
16012012402360348049608

Połączenia realizowane przy pomocy 8x8 są zarezerwowane dla połączeń pomiędzy AP / routerami.
Najczęściej spotykanymi kartami sieci bezprzewodowej w laptopach są 1x1 bądź 2x2.

Zobacz szczegółową tabelę prędkości

Inne typy sieci bezprzewodowych:
802.11an - znane jako 802.11n w paśmie 5 GHz,
802.11bn - znane jako 802.11n w paśmie 2,4 GHz,
802.11ah HaLow - 900 MHz (w Europie 863 - 868 MHz), pasma o szerokości od 1 - 16 MHz będzie oferować niemal dwukrotnie większy zasięg przy dużo niższym zapotrzebowaniu na energię. Zastosowanie znajdzie nie tylko w routerach ale przede wszystkim w małej elektronice (noszonej / ubieralnej = wearables, IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy)) może stać się standardem wykorzystywanym do budowy inteligentnych domów, osiedli, miast. Kompatybilność z 2,4 GHz i 5 GHz wróży mu dużą popularność,
802.11ad (WiGig) aktualnie do 4,6 Gbps (specyfikacja zakłada 7 Gbps). Pracuje na częstotliwości ok 60 GHz (4 kanały o szerokości 2,16 GHz w zależności od regionu 1. 57.24-59.4 GHz, 2. 59.4-61.56 GHz, 3. 61.56-63.72 GHz, 4. 63.72-65.88 GHz). Niestety zasięg takiej sieci jest jeszcze słabszy niż w przypadku 5GHz (do 10m, za ścianą może już działać to słabo lub w ogóle, fale radiowe łatwiej odbijają się od przeszkód - trudniej je przenikają) pewną próbą naprawienia tej niedogodności może być zastosowanie adaptacyjnego formowania wiązki (beamforming) oraz fakt dalszych działań mających na celu nieco poprawić te kwestie.
802.11ax - bazą do powstania jest standard 802.11ac, będzie operować na 2,4 GHz i 5 GHz, wykorzystywać może maksymalnie do 8 strumieni (MIMO) z tą różnicą że w 802.11ac mamy jedynie DownLink MU-MIMO a w 802.11ax będzie dodatkowo UpLink MU-MIMO, szerokości kanału 80 lub 160 MHz. Do celowo spotkać się z nim będzie można np. na uczelniach, stadionach, lotniskach ze względu na dużą pojemność sieci. Charakteryzować ma się również pełną zgodnością ze straszymi standardami. Standard ma być określony w połowie 2018 roku.

Uwaga podane prędkości dotyczą często sumy możliwego przesyłu z i do sieci w tym samym czasie. np. pobieranie danych z sieci w standardzie 802.11g (54 Mb/s) nie będzie wyższe niż 22Mb/s! Nowe AP / routery dwupasmowe zawierają w specyfikacji zsumowaną maksymalną przepustowość dla wszystkich anten MIMO i dwóch pasm 2,4 i 5 GHz!

 

Typy i oznaczenia AP / routerów, przepustowość i strumienie (s)
Typ2.4 GHz
(Mbps)
40 MHz5 GHz
(Mbps)
80 MHz
AC6001501s4331s
AC7503002s4331s
AC12003002s8672s
AC13004002s8672s
AC1300--13003s
AC14504503s9753s
AC16003002s13003s
AC17504503s13003s
AC1900 6003s13003s
AC22004503s17334s
AC23506004s17334s
AC2600 8004s17334s
AC30004503s1300 + 13003s x 2
AC3150 10004s 21674s
AC3200 6003s1300 + 13003s x 2
AC50006004s 2167 + 21674s x 2
AC5300 10004s 2167 + 21674s x 2

Podane prędkości są uzyskiwane w przypadku zastosowania "niestandartowych" modulacji np. Turbo QAM
ich osiągnięcie możliwe jest tylko w przypadku urządzeń o pełnej zgodności sprzętowej

 

Zapewne zauważyliście że zwiększenie szerokości pasma powoduje dwukrotne zwiększenie przepustowości sieci, podobnie jest w przypadku MIMO, lecz to dodatkowo zwiększa zasięg sieci. Anteny w MIMO pracują niezależnie, dzieląc transmisję na strumienie, a urządzenia ponownie je sumują.

 

Propagacja fali radiowej w pomieszczeniach
Bezprzewodowe sieci lokalne najczęściej są używane w obrębie budynków, gdzie propagacja fali w takim środowisku jest dość specyficzna ze względu na liczne przeszkody. Najbardziej tłumiące materiały jakie można znaleźć w obrębie budynków to: beton, płyta karton-gips, cegła, szkło, aluminium, drewno (ułożone od największej tłumienności). Uwagę należy zwrócić także na elementy metalowe również te użyte jako elementy konstrukcyjne np. zbrojenia. W przypadku nie wystarczającej mocy sygnału można zastosować inne, mocniejsze anteny, jeśli to nie pomoże lub jeśli AP / router nie ma gniazda antenowego można wykorzystać Repeater. Można również spróbować kombinacji dwóch routerów wpiętych w switch. W przypadku dwóch routerów wpiętych jeden w drugi problemem mogą okazać się wielkości ramek pakietów co spowoduje spadek wydajności sieci lub problemy w jej działaniu.

 

QoS - sędzia sprawiedliwy
Jeśli Twoja sieć Wi-Fi zawiera więcej urządzeń powinieneś uruchomić opcję QoS (Quality of Service) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.

Aby zapewnić QoS, stosowane są następujące mechanizmy:
• kształtowanie i ograniczanie przepustowości,
• zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów,
• nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć,
• zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych,
• zarządzanie buforowaniem nadmiarowych pakietów: DRR, WFQ, WRR,
• określenie charakterystyki gubienia pakietów,
• unikanie przeciążeń: Connection Admission Control (CAC), Usage Parameter Control (UPC)

Może to być pomocne np. gdy inny domownik często korzysta z klienta sieci Torrent, a Ty denerwujesz się przez brak płynności filmów na YouTube lub serwisach VoD, w skrajnych przypadkach nieuruchomienie tej funkcji kończyć się może brakiem dostępu do Internetu na innych urządzeniach.

 

Dobre miejsce - dobry sygnał
Znając już wpływ materiałów, które mniej lub bardziej tłumią sygnał Wi-Fi wiedząc gdzie najczęściej będziesz łączył się z AP / routerem, postaraj się go tak umieścić w mieszkaniu by był albo blisko Twoich urządzeń, bądź centralnie względem miejsc z których będą się łączyć. AP / router leżący na podłodze to najgłupsze co możesz zrobić. Wysokość podobnie jak ustawienie anten jest bardzo istotną kwestią. AP / router powinien znajdować się na wysokości 1 - 1,5m, a anteny powinny być ustawione pionowo (sygnał promieniuje prostopadle od anteny). Większość anten wbudowanych wewnątrz AP / routera promieniuje jedynie w poziomie więc zamocowanie AP / routera do ściany może pogorszyć sytuację jeśli producent nie wziął tego pod uwagę lub zwyczajnie się do tego nie przyłożył.

 

DNS - tłumacz, któremu nie płacisz...
a bez niego korzystanie z Internetu nie było by takie szybkie i niezawodne. Domain Name System - system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa diver.net.pl jest tłumaczona na 77.55.97.109. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług sieci Internet. Dlatego warto zadbać o możliwie najszybciej tłumaczący, stabilny i bliski. Co prawda mógłbym przytoczyć te, z których korzystam, ale jeden jest mojego ISP (dostawcy usług internetowych), drugi jest "przy wylocie na świat", a trzeci no cóż to już alternatywa dla dwóch wcześniejszych. Bardziej zaawansowani Internauci powinni wypróbować DNS Benchmark i wybrać wg wcześniej podanych kryteriów.

 

Karta sieciowa - ostatnia szansa na poprawę sygnału
Jak wiadomo AP / router to połowa sukcesu, a tak naprawdę większość tekstu go dotyczyła. Czas pochylić się nad czymś znacznie nam bliższym, a mianowicie kartą sieci bezprzewodowej znajdującej się w naszym komputerze. Warto zadbać by posiadała ona najnowsze sterowniki, bo przecież nowa wersja zapewne coś miała poprawić. Po takiej aktualizacji warto zapuścić się nieco dalej. wchodzimy do Mój komputer / Komputer na pustej części okna klikamy prawym, właściwości, sprzęt / menadżer urządzeń, odszukujemy karty sieciowe, a w nich tą naszą bezprzewodową, następnie właściwości, zakładka zaawansowane i zmieniamy na następujące ustawienia:
• Agresywność mobilności - średnio/wysoka, lub najwyższa,
• Moc transmisji - najwyższa,
• Tryb 802.11n - włączono.

Należy pamiętać, że sieć Wi-Fi do wykorzystania w pełni swoich możliwości wymaga urządzeń w tym samym standardzie, bo cóż z tego, że na router wydamy znaczną kwotę, gdy karta sieci bezprzewodowej WI-Fi będzie archaiczna. W takim układzie połączenie terminala z AP / routerem będzie realizowane po możliwie największej prędkości obsługiwanej przez oba urządzenia oczywiście jeżeli jakość połączenia na to pozwala.

 

Adblock / uBlock, Ghostery
Nie będę tu się o tym rozpisywał, zapraszam do menu.

 

Dalej się ślimaczy?
Jak już zastosowałeś wszystkie porady, a nadal wszystko się ślimaczy to albo masz wolny komputer, albo masz jakiegoś syfa w systemie. Warto posiadać zainstalowany, automatycznie aktualizowany, z włączoną ochroną w czasie rzeczywistym choćby darmowy program antywirusowy. Gdy przeglądarka mimo to zacznie żyć własnym życiem warto pobrać i uruchomić ADW Cleaner i Spybot Search & Destroy najlepiej w wersji portable. Nie ważne na jakie strony zaglądasz chronić się trzeba. Szczególnie irytujące są wszelkiej maści programiki służące do pobierania innych programów, które oferują zainstalowanie nawet 4 niepotrzebnych syfiastych programów. Ofiarami tego typu programów zostają niedoświadczeni Internauci lub klikający bez chwili zastanowienia dalej, akceptuję, dalej, next, next, a czasami wystarczy zamiast instalacji "ekspresowej" wybrać "zaawansowaną" i odznaczyć wszystko to co wyda nam się podejrzane.

 

Rozważ przejście na pasmo 5 GHz, zapewne bez wydatków z tego tytułu się nie obejdzie, ale tam kanały się nie nakładają. Jak to nie pomogło przełącz się na kabel oczywiście o ile jest to możliwe.


Do pobrania:
DNS Benchmark
Win-MTR
inSSIDer
WiFi Analyzer dla Android
ADW Cleaner
Kaspersky AntiVirus Free
Kaspersky Virus Removal Tool
Spybot Search & Destroy Portable

Szukaj
szuka na diver.net.pl lub newsów w sieci

Pogoda dla 393 miejscowości
- użyj geolokalizacji - Aleksandrów Kujawski Augustów Bachotek Barcin Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białobrzegi Białogard Białystok Bielsk Podlaski Bielsko-Biała Bieruń Biłgoraj Bochnia Bolesławiec Braniewo Brodnica Brzeg Brzesko Brześć Kujawski Brzeziny Brzozów Buk Busko-Zdrój Bydgoszcz Bytom Bytów Charzykowy Chełm Chełmno Chełmża Chodecz Chodzież Chojnice Chorzów Choszczno Chrzanów Chylin Ciechanów Ciechocin Ciechocinek Cieszyn Czaplinek Czarnków Częstochowa Człuchów Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Tarnowska Dębica Dobczyce Dobrzyń nad Wisłą Drawsko Pomorskie Dukla Działdowo Dzierżoniów Elbląg Ełk Garwolin Gdańsk Gdynia Giżycko Gliwice Głogów Głubczyce Gniewkowo Gniezno Goleniów Golub-Dobrzyń Gołdap Gorlice Gorzów Wielkopolski Gostynin Gostyń Góra Górzno Grajewo Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Wielkopolski Grójec Grudziądz Gryfice Gryfino Hajnówka Hrubieszów Hutki (Krasnobród) Iława Inowrocław Izbica Kujawska Jabłonowo Pomorskie Janikowo Janowiec Wielkopolski Janów Lubelski Jarocin Jarosław Jasło Jastrzębia Góra Jastrzębie-Zdrój Jawor Jaworzno Jelenia Góra Jędrzejów Kalisz Kamienna Góra Kamień Krajeński Kamień Pomorski Kartuzy Katowice Kazimierza Wielka Kcynia Kędzierzyn-Koźle Kępno Kętrzyn Kielce Kijewo Królewskie Kluczbork Kłobuck Kłodzko Kolbuszowa Kolno Koło Kołobrzeg Koneck Konin Końskie Koronowo Koszalin Kościan Kościerzyna Kowal Kowalewo Pomorskie Kozienice Kraków Krapkowice Krasnystaw Kraśnik Krosno Krosno Odrzańskie Krotoszyn Kruszwica Kutno Kwidzyn Legionowo Legnica Lesko Leszno Leżajsk Lębork Lidzbark Warmiński Limanowa Lipno Lipsko Lisewo Lubaczów Lubań Lubartów Lubień Kujawski Lubin Lublin Lubliniec Lubraniec Lwówek Śląski Łabiszyn Łańcut Łasin Łask Łęczna Łęczyca Łobez Łomża Łosice Łowicz Łódź Łuków Maków Mazowiecki Malbork Miechów Mielec Mielno Międzychód Międzyrzecz Mikołajki Mikołów Milicz Mińsk Mazowiecki Mława Mogilno Mońki Mrągowo Mrocza Mysłowice Myszków Myślenice Myślibórz Nakło nad Notecią Namysłów Nidzica Nieszawa Nisko Nowa Sól Nowe Miasto Lubawskie Nowe Nowy Dwór Gdański Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Sącz Nowy Targ Nowy Tomyśl Nysa Oborniki Olecko Olesno Oleśnica Olkusz Olsztyn Oława Opatów Opoczno Opole Lubelskie Opole Ostrołęka Ostrowiec Świętokrzyski Ostróda Ostrów Mazowiecka Ostrów Wielkopolski Ostrzeszów Oświęcim Otwock Pabianice Pajęczno Pakość Papowo Biskupie Parczew Pcim Piaseczno Piekary Śląskie Piła Pińczów Piotrków Kujawski Piotrków Trybunalski Pisz Pleszew Płock Płońsk Poddębice Police Polkowice Poznań Proszowice Prudnik Pruszków Przasnysz Przemyśl Przeworsk Przysucha Pszczyna Puck Puławy Pułtusk Pyrzyce Racibórz Radom Radomin Radomsko Radziejów Radzyń Chełmiński Radzyń Podlaski Rawa Mazowiecka Rawicz Ropczyce Ruda Śląska Rumia Rybnik Ryki Rypin Rzeszów Sandomierz Sanok Sejny Sępólno Krajeńskie Siedlce Siemianowice Śląskie Siemiatycze Sieradz Sierpc Skarżysko-Kamienna Skępe Skierniewice Sławno Słubice Słupca Słupsk Sochaczew Sokołów Podlaski Sokółka Solec Kujawski Sopot Sosnowiec Stalowa Wola Starachowice Stargard Szczeciński Starogard Gdański Staszów Stegna Stolno Strzelce Krajeńskie Strzelce Opolskie Strzelin Strzelno Strzyżów Sucha Beskidzka Sulęcin Suwałki Szamotuły Szczecin Szczecinek Szczytno Sztum Szubin Szydłowiec Śrem Środa Śląska Środa Wielkopolska Świdnica Świdnik Świdwin Świebodzin Świecie Świętochłowice Świnoujście Tarnobrzeg Tarnowskie Góry Tarnów Tczew Tereszewo Tleń Tomaszów Lubelski Tomaszów Mazowiecki Toruń Trzebnica Tuchola Turek Tychy Unisław Ustrzyki Dolne Wadowice Wałbrzych Wałcz Warszawa Wąbrzeźno Wągrowiec Wdzydze Wejherowo Węgorzewo Węgrów Wieliczka Wieluń Wieruszów Więcbork Władysławowo Włocławek Włodawa Wodzisław Śląski Włoszczowa Wolsztyn Wołomin Wołów Wrocław Września Wschowa Wysokie Mazowieckie Wyszków Zabrze Zakopane Zambrów Zamość Zawiercie Ząbkowice Śląskie Zduńska Wola Zgierz Zgorzelec Zielona Góra Złotoryja Złotów Zwoleń Żagań Żary Żnin Żory Żuromin Żyrardów Żywiec

Ostrzeżenia

ostrzeżenia meteo:
ostrzeżenia dla Polski
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO

prognoza konwekcyjna:
ostrzeżenie PŁB

ostrzeżenia meteorologiczne:

EU dziś | EU jutro | PL dziś | PL jutro

ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:


atom
Twoje urządzenie
IP: 3.239.51.78
Ekran: x
ViewPort: Requires JavaScript x Requires JavaScript
@@:@@:@@

Podziel się!

Statystyki

stat4u