Menu
Telewizory, Hertz, Indeks Płynności (Motion Index)

Telewizor LED / LCD / plazma 100Hz, 200Hz, 400Hz, 600Hz i więcej

"Szukam telewizora z 100Hz Motionflow, 200Hz, 400Hz, 600Hz lub więcej? Słyszałem o odświeżaniu obrazu, zarządzaniu płynnością ruchu (motion), itd. Ale ile w końcu jest to wszystko warte?"

 

Czym jest płynność obrazu wyświetlanego przez telewizor?

Płynność obrazu wyświetlanego przez telewizor to zdolność do wyświetlania obrazów ruchomych czysto i precyzyjnie (bez smużeń). To zależy od częstotliwości odświeżania ekranu telewizora, czyli liczby obrazów wyświetlanych przez telewizor w każdej sekundzie. Wartość ta jest mierzona w Hertzach (Hz), na przykład telewizor 50Hz emituje 50 obrazów na sekundę. W celu ograniczenia powidoków / smużenia, migotania i poprawienia dokładności, możliwe jest zwiększenie tej liczby przy wykorzystaniu różnych procesów przetwarzania. Te zabiegi opierają się na dodaniu nowych klatek między klatkami oryginalnymi (tymi pochodzącymi ze źródła) lub ich powieleniu w przypadku obrazu statycznego bądź poprzez wyświetlenie "czarnego" obrazu w celu usunięcia smużeń. Technologia ta ma poprawić płynność, ale nie należy tego mylić z odświeżaniem samych matryc bo z tym parametrem ma nie wiele wspólnego. Wszystko zostało wyjaśnione w dalszej części.


Uchwycona klatka dynamicznego obrazu (przykład)


Producenci oferują telewizory wyposażone w systemy zarządzania ruchem o różnych technologiach. Jakie są technologie, które z nich to tylko marketing? Poniżej procesy i technologie, które możesz spotkać:
- 100Hz
- 200Hz
- 400Hz
- 600Hz
- większa niż 600Hz
- indeks płynności

Masz zamiar używać telewizora do gier wideo? Zapoznaj się z rozdziałem płynności odbiorników telewizyjnych w grach wideo.


Technologia 100Hz

Jest to elektroniczne przetwarzanie obrazu przez telewizor, które polega na podwojeniu liczby wyświetlanych klatek. Dodatkowy obraz jest umieszczany pomiędzy dwoma istniejącymi obrazami. Dodatkowe obrazy to nie tylko "klony" tych pochodzących ze źródła sygnału. Dwie źródłowe klatki obrazu są analizowane w celu wykrycia zmian, wykryty ruch obiektu zostanie zinterpolowany czyli zostanie stworzona klatka pośrednia z przesunięciem ruchomego obiektu.


Z lewej obraz źródłowy nieprzetworzony, z prawej po przetworzeniu 100Hz (3 dodatkowe klatki).

Uwaga: Sony oferuje alternatywę w przypadku niektórych modeli - Motion Flow 100Hz Pro. Do procesu powyżej dodana zostaje gra podświetleniem części obrazu. Redukuje to migotanie i daje "w miarę" bardziej naturalny efekt.

Tworzenie obrazów pośrednich zajmuje trochę czasu. W szybkich grach, może to spowodować opóźnienia od akcji na padzie do wyświetlenia obrazu. W tym przypadku zaleca się wyłączenie 100Hz.

Przetwarzanie 100Hz jest szczególnie przystosowane do imprez sportowych nadawanych w SD. To także plus podczas oglądania szybkich filmów.

100Hz u wiodących producentów


Sony
Motion Flow

100Hz


Samsung
100Hz
Motion Plus


Philips
100Hz
Clear LCD


LG
TruMotion
100Hz


 Panasonic
100Hz
IFC Pro


Toshiba
Active Vision

M100HD Pro

 

 

Technologia 200Hz

Aby zapewnić jeszcze lepszą płynność, stworzono technologię 200Hz. To czterokrotne zwiększenie liczby klatek wyświetlanych przez telewizor w każdej sekundzie. Istnieją dwa rozwiązania:
- 200Hz gra podświetleniem,
- 200Hz obrazy interpolowane.

 

Gra podświetleniem 200Hz

Początkowo zwiększenie płynności działa jak w przypadku 100Hz, podwajając liczbę klatek w stosunku do źródła. Następnie kopiuje klatki by uzyskać 200Hz. Dalej, fragmenty klatek są wyświetlane w różnych miejscach ekranu.


200Hz operacja przetwarzania przez grę podświetleń.

Ten proces może spowodować niewielki spadek jasności, jest skuteczny ze źródeł HD. Ten rodzaj poprawy płynności należy uznać za wskaźnik płynności, ponieważ gra podświetleniem nie daje równoważnych wyników do tych uzyskiwanych poprzez interpolację nowych kompletnych klatek.

200Hz poprzez grę podświetleniem u czołowych producentów


Toshiba
Active Vision
M200HD


LG
TruMotion
200Hz


Philips
200Hz
Clear LCD


Panasonic
BLB 200
IFC Pro

 

W 200Hz obrazy interpolowane

Zabieg ten działa na tej samej zasadzie jak w przypadku 100Hz, ale aby osiągnąć 200Hz dodaje aż trzy nowe klatki między dwiema istniejącymi.

Podobnie jak w przypadku 100Hz:
- istniejące obrazy to te pochodzące od źródła,
- tworzy każdą nową klatkę odzwierciedlając ruch obiektów.


200Hz poprzez interpolowanie obrazów

Podobnie jak 100Hz, czas potrzebny do interpolowania klatek w 200Hz może spowodować opóźnienia w grach. W przypadku źródeł SD złej jakości, może powodować pewne artefakty. W takich przypadkach, lepiej zrezygnować z 200Hz. Dobre rezultaty osiągane są w przypadku źródeł sygnału HD, zapewniając lepszą płynność i "wykonane" bardziej szczegółowe i jasne.

200Hz przez interpolację wśród największych producentów


Sony
200Hz
Motionflow


Samsung
200Hz

Motion Plus


Toshiba
Active Vision

M200HD Pro

 

Przetwarzanie 200Hz nie zawsze daje oczekiwane rezultaty, dlatego warto wypróbować tryb "film", który dodatkowo zwiększy płynność nawet jeśli niektórzy uważają za mniej naturalne. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku źródeł HD, w tym transmisje wydarzeń sportowych, mogą ograniczyć mikro skoki, które są czasem widoczne w filmach podczas długich ujęć (śledzenie ruchów kamery, panoramowanie).

 

 

Technologia 400Hz

Technologia 400Hz stosowana w telewizorach LCD lub plazmowych ma za zadanie jeszcze bardziej upłynnić wyświetlany obraz. Według informacji dostarczonych przez niektórych producentów przy opracowywaniu tego poradnika dla każdej klatki obrazu przesyłanego ze źródła, proces przetwarzania 400Hz telewizora LCD tworzy trzy dodatkowe klatki (jak w przypadku przetwarzania 200Hz przez interpolację) oraz zestaw obrazów podświetlanych w różnych strefach. Teoretycznie, dla każdego obrazu dostarczonych przez źródło, telewizor powinien nadawać osiem klatek z częstotliwością 400Hz, ale w praktyce to wiele więcej.


Operacja przetwarzania 400Hz telewizora LCD.

Gra podświetlaniem obrazów może powodować zmniejszenie jasności. Aby tego uniknąć niektórzy producenci zwiększają jasność diod LED stosowanych do podświetlenia.

Ponieważ nie wszystkie klatki są kompletne, ten proces również można zaliczyć do wskaźników płynności.

400Hz wiodących producentów LCD


Sony
Motion Flow PRO

400Hz


Philips
400Hz
Clear LCD


LG
TruMotion
400Hz

Przetwarzanie 400Hz w przypadku telewizorów LCD jest przydatne głównie przy źródłach HD.

 

Na telewizorze plazmowym, należy pamiętać, że piksele matrycy "błyskają" regularnie. Gdy źródło wysyła obraz do telewizora, obraz błyska kilka razy. Te błyski tworzą pod-obrazy ("sub-field"). Wszystkie klatki i pod-obrazy używane są do określenia częstotliwości wyświetlania.
Uwaga: Nie wiemy, czy pod-obrazy są duplikatami lub czy uwzględniają ruch obiektów.

Przetwarzanie 400Hz telewizora plazmowego może błysnąć osiem razy dla każdego obrazu. Tak więc, ze źródła 50Hz, uzyskuje się częstotliwość 400Hz.

Panasonic jest jedynym producentem oferującym proces przetwarzania 400Hz w przypadku telewizorów plazmowych. Proces ten nazwano "400Hz Intelligent Frame Creation Pro SFD", a ilustruje go poniższe logo:

Przetwarzania 400Hz telewizora plazmowego może ograniczyć migotanie i uwydatnia szczegóły obrazu. Jest to korzystne dla wszystkch źródeł SD i HD.

 

 

Technologia 600Hz

Przetwarzanie 600Hz jest obecne tylko niektórych telewizorach plazmowych, ale niektórzy producenci telewizorów LED używają tego indeksu płynności (wartość może sięgnąć 600 poprzez uwzględnienie różnych składowych procesu) do opisu zdolności niektórych modeli.

Tak jak w poprzednim przypadku piksele matrycy błyskają regularnie tworząc pod-obrazy. Tutaj, dla każdego obrazu dostarczonego przez źródło, proces dodaje 12 pod-obrazów (miga) dając częstotliwość 600Hz. Luminancja pod-obrazów jest zmienna (różne kolory), aby zapewnić pełniejszy obraz obiektów.


Przetwarzanie 600Hz w telewizorach plazmowych.

Telewizory plazmowe firmy LG, wyposażone są w technologię 600Hz, która łączy:
- przetwarzania 100Hz, która tworzy dodatkową klatkę na każde dwie pochodzące ze źródła (uwzględniając ruch obiektów),
- 12 pod-obrazów, w tym 6 w oparciu o oryginalną klatkę i 6 w oparciu o tą dodatkową.

W porównaniu do modeli plazmowych 400Hz, te wyposażone w technologię 600Hz oferują obraz bardziej szczegółowy. Ogranicza to również zjawisko migotania.

600Hz w telewizorach plazmowych czołowych producentów


Panasonic
600Hz SFD

Intelligent Frame Creation Pro


Samsung
600Hz

Subfield Motion


LG
600Hz

Sub Field Driving

Przetwarzanie 600Hz w telewizorach plazmowych jest korzystne dla wszystkich źródeł.

 

 

Technologie wykorzystujące więcej niż 600Hz

Niektóre z telewizorów są wyposażone w rozwiązania bardziej zwiększające płynność. Na przykład, niektóre telewizory plazmowe firmy Panasonic z technologią FFD (Focused Field Drive) zwiększają ilości i intensywności światła emitowanego przez piksele matrycy, aby utworzyć pod-obrazy. Technologia ta pozwala producentowi zapewnić wyższą "wirtualną" częstotliwość wyświetlania (2000Hz, 2500Hz lub więcej w zależności od modelu), a użytkownik wyraźniej dostrzega szczegóły w ruchomych obrazach.


Technologia Panasonic FFD, w celu osiągnięcia doskonałej płynności przy 600Hz.

Ponadto, ta technologia może być połączona z tworzenia dodatkowych klatek z tych dostarczanych przez źródła, które są wstawione pomiędzy nimi, aby jeszcze bardziej zmaksymalizować płynność wyświetlanych obrazów (aktywne - interpolacja obrazów - Intelligent Frame Creation / dezaktywowany, proces podobny do występującego w niektórych telewizorach 100Hz / 200Hz).

Niektórzy producenci telewizorów LED informują konsumentów używając indeksów płynności wyższych niż 600Hz z uwzględnieniem różnych specyfikacji telewizora (np rodzimych częstotliwości matryc) i obecności / nieobecności interpolacji obrazu. Możesz przejść do następnego rozdziału, aby uzyskać więcej informacji na temat indeksów płynności telewizorów głównych marek.

 

 

Indeks płynności

Coraz częściej producenci opisują płynność wyświetlanych obrazów przez telewizory używając indeksu płynności (Motion Index). W zależności od marek są to różne nazwy (CMR, PPR, itp). Wartość tych wskaźników może odzwierciedlać liczbę obrazów wyświetlanych w ciągu sekundy przez telewizor, nie jest to jedyne kryterium ich obliczania. W praktyce wartości indeksów mogą być związane z innymi zabiegami.

Na przykład, wartość "Clear Motion Rate (CMR)" opisujący jakiś telewizor firmy Samsung jest sumą:
- częstotliwości matrycy,
- liczby podświetlanych obrazów,
- liczby obrazów uzyskanych przez silnik przetwarzania obrazu.


Obliczenie wartości indeksu płynności Clear Motion Rate 600 na telewizorze Samsung.

Wskaźniki płynności głównych producentów

Samsung
Clear Motion Rate (CMR)

 

Samsung
Picture Quality Index (PQI)

Philips
Perfect Motion Rate (PMR)

 

Philips
Perfect Motion Rate Ultra
(PMR Ultra)

LG
Motion Clarity Index (MCI)

LG
Ultra Clarity Index (UCI)

LG
Picture Mastering Index (PMI)

Panasonic
Backlight Scanning (BLS)

 

Panasonic
Backlight Motion Rate (BMR)

Sony
Motionflow XR

Toshiba
Active Motion Rate (AMR)

Thomson
Clear Motion Index (CMI)

Grundig
Picture Perfection Rate (PPR)

Wskaźniki płynności można zatem uznać za pomoc przy wyobrażeniu wydajności procesów naprawy płynności obrazu, ale należy pamiętać, że nie zawsze są równoważne z procesami płynności.

 

 

Podsumowanie: Zaleca się stosowanie zabiegów

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zabiegi i technologie płynności: 100Hz, 200Hz, 400Hz, 600Hz lub wyższy, wnoszą więcej do telewizorów LED / LCD / Plazma. Mogą ograniczyć efekt poświaty, migotanie, przeskoków i poprawić postrzeganie szczegółów w ruchomych obrazach. Niektóre ustawienia  "Film" / "Kino" mogą być mniej naturalne. Więc nie wahaj się bawić ustawieniami i eksperymentować aby uzyskać wyniki, które najbardziej odpowiadają Tobie.

Zalecane zabiegi, wykorzystanie płynności w zależności od źródła.
 
événements spotifs = wydarzenia sportowe
 autres sources = inne źródła

 

 

Płynność odbiorników telewizyjnych w grach wideo

W przypadku wykorzystywania odbiornika do gier wideo musimy brać pod uwagę zjawisko opóźnień, które odnosi się do czasu, jaki upłynął od kiedy obraz jest przesłany do telewizora, a do kiedy jest wyświetlany na ekranie. Pojęcie to należy odróżnić od czasu reakcji telewizora lub monitora, który jest podawany przez niektórych producentów w milisekundach (ms), a informuje nas "tylko" o czasie potrzebnym do zmiany stanu pikseli matrycy ekranu.

Przyczyny zbyt wysokiego opóźnienia wejścia (INPUT LAG):
- mikro-opóźnienie pomiędzy czasem gdy gracz inicjuje akcję, a czasem pojawia się reakcji na ekranie,
- asymetria gry sieciowej, ultraszybkie sesje, gracz będzie reagować później w porównaniu do innych obrazów z monitora lub telewizora o mniejszym opóźnieniem wejścia.


Input Lag = Czas między uruchomioną akcją poprzez joystick / pad do momentu wyświetlenia jej na ekranie TV

O ile telewizory kineskopowe (CRT) nie miały wpływu na opóźnienia wejścia jak jest w przypadku ekranów telewizyjnych i monitorów (telewizor LCD / LCD LED / Plazma), które stosują zabiegi poprawy płynności (to zajmuje trochę czasu) przed ich wyświetleniem.

Producenci nie informują o opóźnieniach wejścia by nie zniechęcać do korzystania z gier wideo. Często wystarczy uruchomić tryb "Gra" w telewizorach by automatycznie wyłączyć wszystkie procesy polepszające płynność obrazu. Może to pogorszyć płynność, ale głównym celem jest ograniczenie opóźnień i nadanie priorytetu na czas wyświetlania obrazu. Czasem jest możliwe "ręczne" aktywowanie niektórych procesów poprawy płynności w ustawieniach obrazu telewizora celem uzyskania kompromisu "opóźnienie wejścia" a "renderowanie obrazu", ale niektóre z nich mogą być nieaktywne / niedostępne w tym trybie.

Zabiegi płynności (100Hz, 200Hz, itd) mogą zwiększyć opóźnienie wejścia, nie zaleca się ich używania w celu ograniczenia czasu wyświetlania obrazów na ekranie telewizora. Niektóre z gier mogą działać poprawnie dlatego warto przetestować by oszacować czy będzie to miało korzystny czy szkodliwy wpływ, niektóre z modeli telewizorów oferują różne ustawienia (wyłączone / niskie / średnie / wysokie, lub niestandardowe).

Uwaga: W niektórych telewizorach można przypisać nazwę do wejść audio / wideo w celu łatwiejszego ich rozróżnienia (do których urządzeń się odnoszą). Według niektórych użytkowników, wybór etykiety "Komputer", "PC" lub "STB", "Dekoder", "ST", do nazwania wejścia - źródła - gier wideo może zredukować opóźnienie sygnału.

© LCD-Compare Team (Tom) - Aktualizacja marzec 2015
tłumaczenie: DiVeR

 

Warto zapoznać się z artykułem o nieco innym charakterze:
Telewizory bez marketingu. Co warto wiedzieć o kolorach i odświeżaniu?

Szukaj
szuka na diver.net.pl lub newsów w sieci

Pogoda dla 386 miejscowości


Ostrzeżenia

IMGW-PIB: ostrzeżenia meteo:

prognoza zagrożeń | 24 | 48 | 72h
ostrzeżenia hydrologiczne

prognoza konwekcyjna:

ostrzeżenia meteorologiczne:

EU dziś | EU jutro | PL dziś | PL jutro

ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:


Twoje urządzenie
IP: 3.228.21.186
Ekran: x
ViewPort: Requires JavaScript x Requires JavaScript
@@:@@:@@

Zegar atomowy ©

Podziel się!


hz
Udostępnij na: | | |


Statystyki

stat4u