Menu
Utrudnienia


Dolnośląskie - Informacje drogowe

Dolnośląskie - Meteorologiczne

Kujawsko-Pomorskie - Informacje drogowe

Kujawsko-Pomorskie - Meteorologiczne

Lubelskie - Informacje drogowe

Lubelskie - Meteorologiczne

Łódzkie - Informacje drogowe
2019-10-16 13:33:52

Zamknięcie DK 48 Tomaszów Mazowiecki

Zamknięcie DK 48 (54 km) Tomaszów Mazowiecki. Ze względu na remont przejazdu kolejowego na okres 5 dni od nocy 17/18.10 do 22.10.2019 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Zamknięcie DK 48 (54 km) Tomaszów Mazowiecki. Ze względu na remont przejazdu kolejowego na okres 5 dni od nocy 17/18.10 do 22.10.2019 r. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.
obowiązuje od: 2019-10-16 13:33:00 do: 2019-10-22 23:00:00


Łódzkie - Meteorologiczne

Lubuskie - Informacje drogowe

Lubuskie - Meteorologiczne

Małopolskie - Informacje drogowe
2019-09-29 18:07:03

Utrudnienia droga 1567 K

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 30 września 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. prowadzone będą prace związane z remontem mostu na rzece Białej w m. Wojnarowa i Wilczyska w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska. W związku z tym droga będzie zamknięta dla ruchu w w/w terminie na odcinku remontowanego obiektu. Objazd drogą wojewódzką 981, drogą krajową nr 28, drogami powiatowymi nr 1572 K Grybów - Krużlowa i nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa.PZD w Nowym Sączu informuje, że od 30.09. 2019 r. do 10.12. 2019 r. prowadzony będzie remont mostu w m. Wojnarowa i Wilczyska na drodze powiatowej nr 1567 K .
obowiązuje od: 2019-09-20 11:36:00 do: 2019-10-31 00:00:00


Małopolskie - Meteorologiczne

Mazowieckie - Informacje drogowe

Mazowieckie - Meteorologiczne

Opolskie - Informacje drogowe

Opolskie - Meteorologiczne

Podkarpackie - Informacje drogowe
2019-05-21 15:24:04

UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE Nr 1847R

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami”, w dniu 21 maja br. został zamknięty most. Objazd został poprowadzony przez Jasło drogami powiatowymi oraz drogą krajową nr 28, Objazd będzie obowiązywał do 31 grudnia 2019 r. UTRUDNIENIA W RUCHU NA DRODZE SZEBNIE – TARNOWIEC - JEDLICZE - POTOK
obowiązuje od: 2019-05-21 00:00:00 do: 2019-12-31 00:00:00

2019-04-30 14:17:53

Przebudowa DW nr 993 Gorlice- Dukla

Od dnia 06.05 br. do przewidywanego czasu zakończenia prac tj. 31.10. br. będzie trwała rozbudowa DW Nr 993 Gorlice Nowy Żmigród- Dukla polegająca na: - budowie mostu w km 21 +385 m na potoku Kłopotnica wraz z dojazdami i przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Pielgrzymka - budowie mostu wraz z rozbiórką mostu istniejącego w km 22+617 m , przebudowie tej drogi w m. Pielgrzymka W związku z powyższym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu przewidująca zamknięcie dla ruchu w/w mostów. 1. Trasa tymczasowego objazdu dla pojazdów DCM do 12 ton będzie prowadziła następującymi drogami: – drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Wola Cieklińska- Dębowiec – drogą powiatowa nr 1881 R na odcinku Dębowiec-Osiek Jasielski – drogą powiatowa nr 1894 R na odcinku w m. Osiek Jasielski – drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Osiek Jasielski- Mytarka 2. Trasa tymczasowego objazdu dla pojazdów bez ograniczenia tonażowego DCM do 12 ton będzie prowadziła następującymi drogami: – drogą powiatowa nr 1854 R na odcinku Wola Cieklińska- Dębowiec – drogą krajową nr 28 w m. Jasło – drogą wojewódzką nr 992 na odcinku Jasło- Nowy Żmigród Przebudowa DW nr 993 Gorlice- nowy Żmigród-- Dukla
obowiązuje od: 2019-04-30 14:17:00 do: 2019-10-31 00:00:00


Podkarpackie - Meteorologiczne

Podlaskie - Informacje drogowe
2019-10-19 15:09:32

Utrudnienia na DK 19

Utrudnienia w ruchu na odcinku drogi krajowej nr 19, na wysokości miejscowości Ploski w powiecie bielskim. Droga jest zablokowana po wypadku komunikacyjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Podlaskie: utrudnienia na DK 19 na wysokości miejscowości Ploski w powiecie bielskim. Droga jest zablokowana po wypadku komunikacyjnym.
obowiązuje od: 2019-10-19 15:08:00 do: 2019-10-19 21:00:00

2019-10-19 14:36:07

Utrudnienia na DW 687

Utrudnienia w ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Skupowo - Nowosady w powiecie hajnowskim. Droga jest śliska na skutek plam rozlanej parafiny na jezdni. Uprasza się kierowców o ostrożną jazdę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.Podlaskie: utrudnienia na DW 687 na odcinku Skupowo - Nowosady w powiecie hajnowskim.
obowiązuje od: 2019-10-19 14:35:00 do: 2019-10-19 21:00:00


Podlaskie - Meteorologiczne

Pomorskie - Informacje drogowe

Pomorskie - Meteorologiczne

Świętokrzyskie - Informacje drogowe

Świętokrzyskie - Meteorologiczne

Śląskie - Informacje drogowe
2019-05-27 18:07:56

Utrudnienia K-ce skrzyżowanie DK86-DK81

Od 27.05.2019 r. do pierwszej połowy 2021 r. będą występować utrudnienia na węźle drogowym na wysokości Giszowca - skrzyżowanie dróg DK86 oraz DK81 (czyli ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach. SUGEROWANE OBJAZDY W KATOWICACH – szczegółowy opis poniżej lub pod dostępnym linkiem:https://www.katowice.eu/przemiana/Strony/przemiana-dk81.aspx Przykładowe warianty objazdów. Relacje: Wrocław/Gliwice -> Giszowiec Aby dojechać do Giszowca jadąc autostradą A4 (1) od strony Wrocławia, należy zjechać w kierunku Sosnowca – na ul. Murckowską DK86, następnie zjechać w prawo na ul. Gospodarczą (2) - będzie zmienione pierwszeństwo, następnie ul. Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką (4) i skręcić w prawo. Ze względu na spodziewane spiętrzenia w ruchu na objeździe, możliwy będzie również dojazd do Giszowca poprzez dalszą jazdę na wprost autostradą A4 do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do ul. Mikołowskiej i dalej Mysłowicką w Katowicach. Wrocław/Gliwice -> Murcki Aby dojechać do Murcek jadąc autostradą A4 (1) od strony Wrocławia, należy zjechać w kierunku Sosnowca – na ul. Murckowską DK86, następnie zjechać w prawo na ul. Gospodarczą (2) i w lewo w kierunku ul. Porcelanowej - będzie zmienione pierwszeństwo, następnie pod wiaduktem i w lewo (3) na ulicę Murckowską i dalej ulicą Pszczyńską. Kraków -> Giszowiec Zaleca się zjazd w prawo z autostrady A4 na ulicę Murckowską DK86, następnie zjechać w prawo na ul. Gospodarczą (2) - będzie zmienione pierwszeństwo, dalej ul. Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką (4) i skręcić w prawo. Możliwy będzie również dojazd do Giszowca poprzez wcześniejszy zjazd z autostrady A4 do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do ul. Mikołowskiej i dalej Mysłowicką w Katowicach. Centrum -> Giszowiec Aby dojechać z Centrum - wylot z katowickiego tunelu – do Giszowca, zaleca się jazdę na wprost ulicą Bagienną DK79, następnie w prawo na ulicę Magazynową i dalej z ulicy Magazynowej na prawo na ul. Szopienicką. Sosnowiec S86 -> Giszowiec Aby dojechać do Giszowca jadąc od strony Sosnowca, zaleca się zjechać z DK86 na ul. Bagienną (6), następnie skręcić w prawo na ul. Magazynową, dalej z ulicy Magazynowej w prawo na ul. Szopienicką (5), którą będzie można bezpośrednio dojechać do dzielnicy. Giszowiec - Centrum Aby dojechać do Centrum zaleca się jazdę ulicą Szopienicka w kierunku węzła z ul. Bagienną (5) i dalej Bagienną bezpośrednio do Centrum. Giszowiec – Kraków A4 Aby dojechać do autostrady A4 w kierunku Krakowa zaleca się jazdę ulicami Mysłowicką i Mikołowską w Mysłowicach do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią, a następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do autostrady A4. Dodatkowo na trasach objazdu zmienione zostanie programowanie sygnalizacji świetlnej, a także sytuacja monitorowana, tak, by w razie konieczności wprowadzić np. zmiany w organizacji ruchu polegające na zmianie pierwszeństwa. OBJAZDY DLA RUCHU TRANZYTOWEGO - opis do załączonej mapy nr 2 Objazd dla relacji (od/do) Wrocław/Gliwice -> Tychy/Bielsko Biała Ze względu na zamknięcie zjazdu z autostrady A4 w Katowicach (jadąc od strony Gliwic) w kierunku Tychów, objazd do Tychów zostanie poprowadzony na wprost autostradą A4 - do Mysłowic – do węzła Brzęczkowice, a następnie w prawo - drogą ekspresową S1. Zalecany objazd dla relacji (od/do) Tychy/Bielsko-Biała <-> Częstochowa W tym celu oznakowany zostanie zalecany objazd DK 86 z Tychów drogą ekspresową S1 w kierunku węzła autostradowego Brzęczkowice w Mysłowicach i dalej w kierunku węzła Podwarpie (skrzyżowanie drogi ekspresowej S1 z DK86). Analogicznie, jadąc od strony Częstochowy w kierunku Tychów/Bielska-Białej - na węźle Podwarpie z kierunku Siewierza pokazany zostanie zalecany objazd drogą ekspresową S1 poprzez węzeł autostradowy Brzęczkowice do Tychów. Dodatkowe oznaczenia (dla kierunku Wrocław -> Tychy/Bielsko) Na autostradzie A4, jadąc od strony Wrocławia, przed węzłem Sośnica zamieszczona zostanie informacja o prowadzonych pracach w Katowicach i możliwości wyboru alternatywnych tras, np. DK 44 przez Mikołów. Szczegółowy opis z mapami https://www.katowice.eu/przemiana/Strony/przemiana-dk81.aspxOd 27.05.19 r. będą występować utrudnienia na węźle drogowym - skrzyżowanie dróg DK86 oraz DK81 ( ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach.
obowiązuje od: 2019-05-27 17:46:00 do: 2021-05-31 00:00:00


Śląskie - Meteorologiczne

Warmińsko-Mazurskie - Informacje drogowe
2019-10-17 11:31:58

Zamknięcia drogi dojazdowej DD4

Wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje, że w dniach 18-21.10.2019 (piątek – poniedziałek) planowane jest zamknięcie drogi dojazdowej DD4 w km 0+020 – 0+030. W związku z powyższym, ruch samochodów ciężarowych z i do miejscowości Stawiguda będzie możliwy tylko przez węzeł drogowy Gryźliny, a o wprowadzonym objeździe będą informowały dodatkowe znaki drogowe.Zamknięcie drogi dojazdowej DD4 w km 0+020 – 0+030 w dniach 18-21.10.2019.
obowiązuje od: 2019-10-17 11:31:00 do: 2019-10-22 00:00:00

2019-10-07 10:43:48

Utrudnienia na przejściu granicznym

Od 7 października na terenie drogowych przejść granicznych w Bezledach i Gronowie będą prowadzone prace budowlane, związane z montażem bramek radiometrycznych. Planuje się, że prace na kierunku wyjazdowym, jak i wjazdowym potrwają 3 - 4 miesiące. Z uwagi na fakt, że montaż będzie wykonywany na ciągach komunikacyjnych należy liczyć się z koniecznością czasowej zmiany organizacji ruchu oraz możliwością wystąpienia utrudnień w ruchu granicznym.Od 7 października na terenie drogowych przejść granicznych w Bezledach i Gronowie będą prowadzone prace budowlane, związane z montażem bramek radiometrycznych.
obowiązuje od: 2019-10-07 10:45:00 do: 2020-02-07 00:00:00

2019-07-01 09:42:07

Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N

W związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 1713N Mołtajny – Barciany na odcinku Barciany – Bobrowo o długości 2+140km – droga zostaje zamknięta od 1.07.2019 do 31.12.2019. Wyznaczony objazd odbywać się będzie drogą wojewódzką 591 oraz gminą przez m. Czaczek.Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N
obowiązuje od: 2019-07-01 09:36:00 do: 2019-12-31 14:37:00


Warmińsko-Mazurskie - Meteorologiczne

Wielkopolskie - Informacje drogowe
2019-04-16 14:31:07

Rozbudowa autostrady A2

Budowa trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2, odcinek Poznań Zachód - Poznań Luboń (km 155+870 do 164+100), wprowadzona tymczasowa organizacja ruchuA2, obwodnica Poznania, odcinek Poznań Zachód - Poznań Luboń, budowa trzeciego pasa ruchu, wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu
obowiązuje od: 2019-02-28 08:00:00 do: 2019-12-31 23:59:00

2019-02-15 15:06:38

Remont DW 123

Od 04.03.2019 r. rozbudowa DW 123 od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z DK 22 w m. Przesieki. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, przy całkowitym zamknięciu odcinka. Termin zakończenia robót - do dnia 12.07.2021 r.Rozbudowa DW 123 na odcinku Kuźnica Żelichowska-Przesiek, tymczasowa organizacja ruchu, przy całkowitym zamknięciu odcinka
obowiązuje od: 2019-03-03 16:00:00 do: 2021-07-12 23:59:00

2018-12-03 14:31:27

Remont DW 194 od m. Wyrzysk do m. Osiek

Dnia 10 grudnia na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to 24.08.2020 r. Na okres trwania prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Dnia 10 grudnia na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to 24.08.2020 r. Na okres trwania prac zostanie wprowadzona tym
obowiązuje od: 2018-12-09 00:00:00 do: 2020-08-24 00:00:00

2018-09-10 13:24:45

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku: skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w dniu 17.09.2018 na drodze wojewódzkiej nr 306 Lipnica-Wilczyna-Buk-Stęszew-Nowe Dymaczewo na odcinku od km 46+390 do km 53+150. Przewidywany termin zakończenia robót: 22.10.2019Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku: skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431
obowiązuje od: 2018-09-10 13:30:00 do: 2019-10-22 23:00:00


Wielkopolskie - Meteorologiczne

Zachodniopomorskie - Informacje drogowe

Zachodniopomorskie - Meteorologiczne

Szukaj
szuka na diver.net.pl lub newsów w sieci

Pogoda dla 386 miejscowości


Ostrzeżenia

IMGW-PIB: ostrzeżenia meteo:

prognoza zagrożeń | 24 | 48 | 72h
ostrzeżenia hydrologiczne

prognoza konwekcyjna:

ostrzeżenia meteorologiczne:

EU dziś | EU jutro | PL dziś | PL jutro

ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:


Twoje urządzenie
IP: 3.227.2.109
Ekran: x
ViewPort: Requires JavaScript x Requires JavaScript
@@:@@:@@

Zegar atomowy ©

Podziel się!


drogi
Udostępnij na: | | |


Statystyki

stat4u