Menu
Windows - skróty i sztuczki

Skróty Windows

F2 - zmiana nazwy zaznaczonego elementu
F3 - wyszukiwanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików
F4 - wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików
F5 - odświeżanie aktywnego okna
F10 - aktywacja paska menu w aktywnej aplikacji
Shift + F10 - wyświetlanie menu skrótów wybranego elementu
Alt + strzałka w lewo - cofnij
Alt + strzałka prawo - naprzód
Alt + Page Down - przewinięcie w dół o cały ekran
Alt + Page Up - przewinięcie w górę o cały ekran
Alt + Tab - przełącza pomiędzy otwartymi aplikacjami
Ctrl + Alt + Tab - pokazuje otwarte aplikacje
Ctrl + A - zaznacza całą zawartość
Ctrl + C - kopiuje zaznaczone
Ctrl + X - wycina zaznaczone
Ctrl + V - wkleja wcześniej skopiowaną / wyciętą zawartość
Ctrl + Shift + V - wkleja wcześniej skopiowaną / wyciętą zawartość bez formatowania
Ctrl + Shift + N - tworzy nowy folder w Eksploratorze plików
Ctrl + D - usuwa zaznaczone i przenosi do kosza
Delete - usuwa zaznaczone i przenosi do kosza Shift + Delete - usuwa z pominięciem kosza
Ctrl + Y - cofa cofnięcie
Ctrl + Z - cofnij
Ctrl + Esc - otwiera Menu Start
Ctrl + F4 - zamknięcie aktywnego dokumentu
Ctrl + Shift + Esc - otwiera menadżer zadań
Ctrl + Shift - zmienia układ klawiatury
Lewy Alt + Shift - przełączanie języka wprowadzania danych
Shift po włożeniu dysku CD/DVD/BR - uniemożliwienie automatycznego odtwarzania dysku
Ctrl + Esc - otwiera i zamyka menu Start
Win Logo - otwiera i zamyka menu Start
Win Logo + , - tymczasowy podgląd pulpitu
Win Logo + - - oddala przy użyciu programu Lupa
Win Logo + + - przybliża przy użyciu programu Lupa
Win Logo + A - otwiera Centrum Akcji
Win Logo + C - wyświetla pasek Charm Win 8/8.1
Win Logo + H - wyświetla pasek Charm Win 10
Win Logo + C - otwiera asystenta Cortana w trybie słuchania win 10 (aby włączyć: Start > Ustawienia > Cortana i włącz przełącznik w obszarze "Zezwól Cortanie na słuchanie moich poleceń, gdy nacisnę klawisz logo systemu Windows + C") - dostępność zależna od kraju/regionu
Win Logo + Ctrl + D - tworzy wirtualny pulpit
Win Logo + Ctrl + F4 - usuwa aktualny wirtualny pulpit
Win Logo + Ctrl + strzałka w lewo / prawo - przełączanie pomiędzy wirtualnymi pulpitami
Win Logo + cyfra - uruchamia aplikację przypiętą na pasku zadań
Win Logo + D - pokaż/ukryj pulpit
Win Logo + E - Eksplorator Windows
Win Logo + Enter - otwiera Narratora
Win Logo + F - otwieranie panelu Wyszukiwanie w celu przeszukania plików
Win Logo + Ctrl + F - Wyszukiwanie komputerów (jeśli pracujesz w sieci)
Win Logo + G - otwiera pasek Gry gdy gra jest uruchomiona
Win Logo + Home - Minimalizuje/przywraca wszystko w aktywnym pulpicie
Win Logo + I - otwiera Ustawienia
Win Logo + K - uruchomienie szybkiej akcji Połącz lub Urządzenia
Win Logo + L - blokuje komputer, umożliwia zalogowanie/przełączenie użytkownika
Win Logo + M - minimalizuje wszystkie okna
Win Logo + PrtScn - wykonuje zrzut ekranu do schowka lub zapisuje w folderze Zrzuty ekranu w Obrazach
Win Logo + O - zablokowanie orientacji urządzenia
Win Logo + P - wybieranie trybu wyświetlania prezentacji
Win Logo + R - Uruchom
Win Logo + S - otwiera Wyszukaj
Win Logo + T - przełączanie między aplikacjami na pasku zadań
Win Logo + U - otwiera Centrum ułatwień dostępu
Win Logo + V - przełączanie między powiadomieniami
Win Logo + Shift + V - przełączanie między powiadomieniami do tyłu
Win Logo + Shift + strzałka w górę - rozciągnięcie okna do góry i dołu ekranu
Win Logo + Shift + strzałka w lewo/prawo - przeniesienie okna z jednego monitora do drugiego
Win Logo + strzałka - zmienia położenie aktualnie używanego okna (przypina do lewej/prawej krawędzi, maksymalizuje/minimalizuje)
Win Logo + Ctrl + strzałka - zmienia położenie okna aktualnie używanego
Win Logo + Tab - przełączanie między programami na pasku zadań
Win Logo + X - uruchamia Centrum mobilności Win 7
Win Logo + X - uruchamia menu z przydatnymi ustawieniami systemu Win 8/8.1/10; to samo po kliknięciu PPM na logo Windowsa w menu Start

więcej skrótów?


Skróty w MS Office

CTRL + E - środkowanie tekstu
CTRL + L - tekst do lewej
CTRL + R - tekst do prawej
CTRL + J - justowanie tekstu
CTRL + P - opcje drukowania
CTRL + SHIFT + > - zwiększ czcionkę
CTRL + SHIST + < - zmniejsz czcionkę
CTRL + B - pogrubienie tekstu
CTRL + I - kursywa
CTRL + U - przekreślenie
CTRL + = -indeks dolny
CTRL + + - indeks górny


Dostęp do BIOS

ALR Advanced Logic Research, Inc. ® PC / PCI [F2]
ALR PC non / PCI [CTRL+ALT+ESC]
AMD® (Advanced Micro Devices, Inc.) BIOS [F1]
AMI (American Megatrends, Inc.) BIOS [DEL]
Award™ BIOS - [CTRL+ALT+ESC]
Award BIOS [DEL]
DTK® (Datatech Enterprises Co.) BIOS [ESC]
Phoenix™ BIOS [CTRL+ALT+ESC]
Phoenix BIOS [CTRL+ALT+S]
Phoenix BIOS [CTRL+ALT+INS]
Acer® [F1] [F2] [CTRL+ALT+ESC]
ARI® [CTRL+ALT+ESC]
AST® [CTRL+ALT+ESC]
Compaq® 8700 [F10]
CompUSA® [DEL]
Cybermax® [ESC]
Dell® 400 [F3] [F1]
Dell 4400 [F12]
Dell Dimension® [F2] [DEL]
Dell Inspiron® [F2]
Dell Latitude [Fn+F1] (w czasie bootowania)
Dell Latitude [F2] (w czasie bootowania)
Dell Optiplex [DEL]
Dell Optiplex [F2]
Dell Precision™ [F2]
eMachine® [DEL] [F2]
Fujutsu Gateway® 2000 1440 [F1]
Fujutsu Gateway 2000 Solo™ [F2]
HP® (Hewlett-Packard) [F1] [F2] (Laptop [ESC])
IBM® [F1]
E-pro Laptop [F2]
IBM PS/2® ]CTRL+ALT+INS]
IBM Thinkpad® (nowsze) [DEL]
Micron® - [F1] [F2] [DEL]
Packard Bell® [F1] [F2] [DEL]
Seanix [DEL]
Sony® VAIO [F2]
Sony VAIO [F3]
Tiger [DEL]
Toshiba® 335 CDS [ESC]
Toshiba Protege - [ESC]
Toshiba Satellite 205 CDS [F1]
Toshiba Tecra [ESC] później [F1] lub [F2]
Toshiba Notebook [nowsze modele] 1. Włącz komputer przyciskiem zasilania jednocześnie trzymając wciśnięty ESC usłyszysz beep i wyświetli się komunikat: "Check System, then press [F1]; puść [ESC]; [F1]

Bez pliku wymiany szybciej

Gdy posiadasz komputer z 8 GB RAM lub więcej zalecamy wyłączenie pliku wymiany (jeżeli grasz lub używasz ramożernych aplikacji to od 16 GB, lub ustaw mały rozmiar). Więcej na ten temat
WinLogo + Pause > Zaawansowane ustawienia systemu > zakładka Zaawansowane > Ustawienia… w dziale Wydajność > Zaawansowane > Zmień… w dziale Pamięć wirtualna. Tu zmieniamy wedle możliwości wcześniej wymienionych.


Adaptacyjna jasność ekranu

Jeżeli ekran laptopa sam zmienia jasność i chcemy wyłączyć to: ikona baterii > PPM > opcje zasilania > zmień ustawienia planu > zmień zaawansowane ustawienia planu zasilania > ekran > włącz funkcję adaptacyjnej jasności ekranu i ustawiamy wyłącz

Uwaga
Zdarza się że potrzebna może być ingerencja w startujące wraz z systemem usługi celem zmiany jej trybu uruchamiania np. poprzez edycję rejestru:

WinLogo+R > cmd / wiersz poleceń, ręczny:


WinLogo+R > cmd / wiersz poleceń, wyłączony:


WinLogo+R > cmd / wiersz poleceń, włączony, automatyczny start:


WinLogo+R > cmd / wiersz poleceń, włączony, opóźniony start:


bądź ręcznie odszukując usługę Adaptacyjnej / Automatycznej jasności ekranu WinLogo + R > services.msc następnie > PPM na usłudze > Właściwości > Typ uruchomienia > i Wyłączone

Uwaga
Zdarza się że i te opcje są niewystarczające gdyż sterowanie jasnością ekranu jest zaszyte w sterowniku graficznym! Na przykładzie układów Intela:

Przechodzimy do Panelu sterowniczego (z Panelu Sterowania systemu Windows lub PPM na pulpicie > właściwości grafiki) przechodzimy przez kafelek "Zasilanie" na górze klikamy zasilanie i wybieramy "Zasilanie z baterii" odszukujemy "Automatyczna zmiana jasności ekranu i wybieramy wyłącz, należy pamiętać o zastosowaniu ustawień dla wybranych planów zasilania (domyślnie dostępne są 3).
Szukaj
szuka na diver.net.pl lub newsów w sieci

Pogoda dla 386 miejscowości


Twoje urządzenie
IP: 3.227.3.146
Ekran: x
ViewPort: Requires JavaScript x Requires JavaScript
@@:@@:@@

Zegar atomowy ©

Podziel się!


windowssht
Udostępnij na: | | |


Statystyki

stat4u