Menu

Podziel się!


drogi2
Udostępnij na: | | |


Statystyki

stat4u

Kody utrudnień

I02 - blokada drogi
I04 - inne
I05 - rajd
I06 - pielgrzymka
I07 - zawody sportowe
I08 - demonstracja
I09 - uroczystość
I10 - przejazd ważnej osobistości
I11 - przejazd pojazdu nienormatywnego
I12 - zwiększone natężenie ruchu
I13 - protest
J00 - brak informacji
J01 - wytyczony objazd
J02 - przerwa w ruchu
J03 - kierowanie ruchem przez policję
J04 - inne
J05 - zator drogowy
K00 - katastrofa budowlana
K01 - katastrofa ekologiczna
K02 - pożar
K03 - inne
K04 - powódź
R00 - zderzenie się pojazdów w ruchu - czołowe
R01 - zderzenie się pojazdów w ruchu - boczne
R02 - zderzenie się pojazdów w ruchu - tylne
R03 - najechanie pojazdu na pieszego
R04 - najechanie pojazdu na pojazd unieruchomiony
R05 - najechanie pojazdu na drzewo, słup
R06 - najechanie pojazdu na zaporę kolejową
R07 - najechanie pojazdu na urządzenie drogowe
R08 - najechanie pojazdu na zwierzę
R09 - wywrócenie się pojazdu
R10 - inne
R11 - zderzenie się pojazdów w ruchu
R12 - wypadnięcie pojazdu z jezdni
R13 - wjechanie pojazdu do rowu
R14 - awaria pojazdu
S00 - brak informacji
S00 - brak informacji
S01 - wytyczony objazd
S02 - przerwa w ruchu
S03 - kierowanie ruchem przez policję
S04 - inne
S05 - droga zablokowana
S06 - ruch wahadłowy
S07 - zablokowany pas ruchu
S08 - zablokowana część pasa ruchu
S09 - zablokowane pobocze
U27 - remont mostu
U33 - roboty drogowe
U42 - inneWyszukiwarka utrudnień

Utrudnienia drogowe
A1, kod utrudnienia U33, łódzkie
w.Tuszyn - w. Piotrków Trybunalski

roboty drogowe na 334.432 km, długość 17.468 km, od 2019.04.14, 14:12 do 2019.12.31, 15:00
W związku z przebudową autostrady ruch w kierunku Katowic i Gdańska odbywa się jezdnią lewą, dwoma pasami w kierunku Katowic i jednym pasem w kierunku Gdańska, roboty odbywają się na jezdni prawej. ograniczenie prędkości do 60km/h, zobacz punkt na mapie.


A2, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Poznań - Wrzesnia

roboty drogowe na 155.870 km, długość 16.130 km, od 2019.07.17, 6:00 do 2019.11.30, 20:00
Przebudowa autostrady A2 na odcinku węzeł Poznań Zachód - węzeł Poznań Krzesiny. Dobudowa trzeciego pasa ruchu. Utrudnienia zwiazane z zamykaniem pasów ruchu, przekładanie ruchu za pomocą przewiązek. ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 70km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Węzeł Udanin - Węzeł Budziszów

roboty drogowe na 113.180 km, długość 0.080 km, od 2019.09.19, 17:00 do 2019.09.20, 7:00
Remont nawierzchni na jezdni w kierunku Zgorzelca - pas prawy ograniczenie szerokości do 3.8m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Węzeł Udanin - Węzeł Budziszów

roboty drogowe na 113.180 km, długość 0.080 km, od 2019.09.19, 22:00 do 2019.09.20, 7:00
Remont nawierzchni na jezdni w kierunku Zgorzelca - pas lewy ograniczenie szerokości do 3.8m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, opolskie
węzeł Krapkowice-węzeł Kędzierzyn-Koźle

roboty drogowe na 256.740 km, długość 7.295 km, od 2019.07.22, 6:45 do 2019.09.30, 8:00
W związku z rozpoczętym remontem opolskiego odcinka A4 (na odc. od km 256+740 do km 264+035, obręb Góry Św. Anny) pomiędzy węzłami Krapkowice i K-Koźle, wyłączona z ruchu została jezdnia południowa (jezdnia w kierunku Katowic). Na jezdni północnej (jezdnia w kierunku Wrocławia) wprowadzono ruch dwukierunkowy z wyznaczonymi dwoma pasami dla obu kierunków (przekrój 2+2). Zgodnie z organizacją ruchu pasy zewnętrzne przeznaczone są dla pojazdów ciężarowych, a pasy wewnętrzne dla samochodów osobowych. ograniczenie szerokości do 3.8m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
Węzeł Kleszczów - Węzeł Nogowczyce kier. Wrocław

roboty drogowe na 282.700 km, długość 8.400 km, od 2019.09.20, 7:30 do 2019.09.23, 17:00
Zajęcie pasa ruchu. Roboty krótko trwające. Ogranicznia wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem prac na odcinku roboczym w kier. Wrocławia. ograniczenie szerokości do 3.8m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
Węzeł Kleszczów - Węzeł Gliwice Bojków kier. Katowice

roboty drogowe na 297.000 km, długość 15.500 km, od 2019.09.19, 7:30 do 2019.09.25, 15:00
Zajęcie lewego pasa ruchu. Roboty szybko postępując. Ograniczenia wprowadzane sukcesywnie wraz z postępem prac na odcinku roboczym w kier. Katowic. ograniczenie szerokości do 3.8m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
Katowice

roboty drogowe na 332.995 km, długość 3.428 km, od 2019.09.22, 9:00 do 2019.09.22, 16:00
Koszenie traw roboty szybko postępujące zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Wrocławia ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
Chorzów

roboty drogowe na 332.995 km, długość 3.428 km, od 2019.09.22, 9:00 do 2019.09.22, 16:00
Koszenie traw roboty szybko postępujące zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Krakowa ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
Katowice

roboty drogowe na 339.700 km, długość 0.000 km, od 2019.05.25, 7:00 do 2020.05.27, 18:00
Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do rozbudowywanego węzła DK81 i DK86 w rejonie Giszowca w Katowicach na okres prowadzonych robót zamknięto łącznicę relacji Wrocław-Tychy na węźle Murckowska ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia prawa.

roboty drogowe na 346.600 km, długość 0.400 km, od 2019.05.11, 6:00 do 2019.09.30, 0:00
Od km 346+600 do km 347+000 kier. Kraków zamknięcie pasa lewego. Ruch odbywa się pasemprawym i awaryjnym. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia lewa.

roboty drogowe na 346.700 km, długość 0.400 km, od 2019.04.04, 0:00 do 2019.09.30, 0:00
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostowego). ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
A4 Katowice- Kraków. Jezdnia lewa

roboty drogowe na 351.800 km, długość 6.500 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.11.16, 23:50
Zamknięty pas prawy oraz awaryjny. Ruch odbywa się pasem lewym jezdni macierzystej oraz lewym jezdni przeciwnej. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, śląskie
A4 Katowice- Kraków. Jezdnia prawa

roboty drogowe na 351.850 km, długość 6.450 km, od 2019.09.16, 6:00 do 2019.11.16, 23:50
Zamknięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym ( remont nawierzchni) ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U27, małopolskie
A4 jezdnia prawa

remont mostu na 388.600 km, długość 1.100 km, od 2018.12.17, 20:00 do 2019.12.20, 20:00
Zamknięty pas lewy i prawy . Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz pasem lewym jezdni przeciwnej. ( remont obiektu mostowego) ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U27, małopolskie
A4 jezdnia lewa

remont mostu na 388.850 km, długość 1.050 km, od 2018.12.20, 20:00 do 2019.12.20, 20:00
Zamknięty pas lewy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym (remont obiektu mostoweg ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U27, małopolskie
A4 jezdnia prawa kier. Kraków

remont mostu na 397.100 km, długość 0.800 km, od 2019.04.15, 1:00 do 2019.12.31, 20:00
Zamnkięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U27, małopolskie
A4 jezdnia lewa kier. Katowice

remont mostu na 397.100 km, długość 0.800 km, od 2019.04.15, 1:00 do 2019.12.31, 20:00
Zamknięty prawy i lewy pas. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego oraz lewym jezdni przeciwnej. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U42, małopolskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia prawa

utrudnienie inne na 399.400 km, długość 0.600 km, od 2019.08.25, 23:50 do 2019.12.31, 0:00
Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnym. ( poszerzanie wjazdu na PPO Balice ) ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U42, małopolskie
A4 Katowice-Kraków. Jezdnia lewa

utrudnienie inne na 399.600 km, długość 0.500 km, od 2019.08.27, 8:00 do 2019.12.31, 0:00
Zamnięty lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym oraz awaryjnymm (poszerzanie wjazdu na PPO Balice) ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, małopolskie
ul Kąpielowa - w. Targowsko

roboty drogowe na 418.000 km, długość 26.800 km, od 2019.09.07, 6:00 do 2019.09.19, 23:59
Koszenie trawy w pasie drogowym autostrady A4. Koszenie pasa rozdziału wyłącznie w porze nocnej tj. 20:00-6:00, zajęty lewy pas ruchu, ograniczenie prędkości do 80km/h. Koszenie poboczy, zajęty pas awaryjny. Ograniczenie prędkości do 110km/h. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U33, małopolskie
w. Targowisko - w Tarnów Centrum

roboty drogowe na 444.834 km, długość 57.792 km, od 2019.09.10, 13:00 do 2019.09.30, 18:00
Mycie ekranów akustycznych na obiektach mostowych. Zajęcie pasa awaryjnego lewego i prawego naprzemiennie. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A4, kod utrudnienia U42, podkarpackie
Węzeł Rzeszów Wschód

utrudnienie inne na 580.600 km, długość 0.000 km, od 2019.09.17, 10:00 do 2019.09.20, 17:00
Prace związane z naprawą kabli energetycznych i montowaniem nowych w poprzek drogi. Zajęty lokalnie pas zjazdowy z łącznicy L04L w kierunku Krakowa wraz z pasem rozdziału na węźle Rzeszów Wschód. ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 110km/h, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


A6, kod utrudnienia U42, zachodniopomorskie
Granica Państwa - węzeł Szczecin zachód jezdnia L

utrudnienie inne na 1.540 km, długość 0.060 km, od 2019.09.12, 15:00 do 2019.09.28, 16:00
ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S1, kod utrudnienia U33, śląskie
odcinek Dąbrowa Górnicza-Jaworzno

roboty drogowe na 529.995 km, długość 18.242 km, od 2019.09.17, 6:00 do 2019.09.22, 15:00
Prace porządkowe na obiektach mostowych roboty szybko postępujące zajęcie pobocza na jezdni lewej w kierunku Dąbrowy Górniczej ograniczenie szerokości do 7.5m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S1, kod utrudnienia U33, śląskie
Mysłowice

roboty drogowe na 551.835 km, długość 0.000 km, od 2019.09.21, 9:00 do 2019.09.21, 13:00
Malowanie przeszkodowe belki sprężonej roboty krótko trwające naprzemienne zajęcie lewego oraz prawego pasa ruchy na jezdni prawej w kierunku Tychów ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S1f, kod utrudnienia U33, śląskie
Buczkowice-Zywiec-Przybędza

roboty drogowe na 17.755 km, długość 16.074 km, od 2019.09.20, 7:00 do 2019.09.30, 23:30
Na czas robót zajęcie pobocza, pasa lewego/prawego lub częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S1f, kod utrudnienia U33, śląskie
Bielsko -Buczkowice

roboty drogowe na 0.000 km, długość 17.755 km, od 2019.09.15, 19:00 do 2019.09.22, 23:00
Na czas robót zajęcie pasa prawego lub awaryjnego lub częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S1g, kod utrudnienia U33, śląskie
kamesznica-Laliki-Zwardoń

roboty drogowe na 0.000 km, długość 11.286 km, od 2019.09.20, 7:00 do 2019.09.30, 23:30
Na czas robót zajęcie pobocza, prawego/lewego pasa ruchu lub częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Goleniów zachód- Goleniow Południe

roboty drogowe na 69.000 km, długość 0.800 km, od 2019.06.10, 14:00 do 2021.06.30, 17:00
Na czas robót zajęcie pobocza, prawego/lewego pasa ruchu lub częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
węzeł Kliniska- węzeł Rzęśnica

roboty drogowe na 80.000 km, długość 3.000 km, od 2019.05.31, 12:00 do 2021.06.30, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Kliniska Rzęśnica

roboty drogowe na 85.000 km, długość 2.000 km, od 2019.05.21, 10:00 do 2021.07.21, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3a, kod utrudnienia U33, lubuskie
most Cigacice

roboty drogowe na 179.600 km, długość 1.700 km, od 2019.08.19, 7:00 do 2019.12.19, 19:00
Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min. lub ruch wahadłowy sterowany ręcznie przez osoby uprawnione. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3a, kod utrudnienia U33, lubuskie
Świebodzin - Sulechów, m. Stożne

roboty drogowe na 183.950 km, długość 0.050 km, od 2019.09.11, 23:00 do 2019.12.15, 23:59
Wykonywane roboty: remont wiaduktu Zielona Góra - Stożne nad drogą ekspresową S3. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu oraz pas awaryjny na drodze dwujezdniowej. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3a, kod utrudnienia U33, lubuskie
Zielona Góra- Nowa Sól

roboty drogowe na 193.000 km, długość 9.300 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.09.25, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3a, kod utrudnienia U33, lubuskie
węzeł Zielona Góra Południe

roboty drogowe na 194.850 km, długość 0.100 km, od 2019.05.06, 7:00 do 2019.10.31, 19:00
Wykonywane roboty: rozbudowa skrzyżowania dróg nr 279 i 282 w obrębie węzła Zielona Góra Południe. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3a, kod utrudnienia U42, lubuskie
MOP Lisiny

utrudnienie inne na 217.800 km, długość 1.600 km, od 2019.04.30, 8:00 do 2019.10.30, 17:00
Wykonywane roboty: budowa MOP Lisiny Wschód i Zachód. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S3a, kod utrudnienia U33, lubuskie
węzeł Nowa Sól Zachód - węzeł Gaworzyce

roboty drogowe na 220.700 km, długość 16.400 km, od 2019.09.23, 7:00 do 2019.09.30, 19:30
Wykonywane roboty: likwidacja tymczasowego odwodnienia, roboty gwarancyjne. Zajety zewnętyrzny pas ruchu oraz pas awaryjny na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Węzeł Bydgoszcz Południe - Węzeł Bydgoszcz Błonie.

roboty drogowe na 50.163 km, długość 8.704 km, od 2019.09.18, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S5, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
obwodnica Śmigla

roboty drogowe na 243.210 km, długość 2.690 km, od 2018.02.05, 7:00 do 2019.12.31, 15:00
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia . ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S5, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Śmigiel - Wydorowo

roboty drogowe na 247.600 km, długość 0.400 km, od 2019.07.04, 7:00 do 2019.10.31, 18:00
Roboty drogowe związane z budową drogi ekspresowej S-5 - budowa bypassu w ciągu DK 5 . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S5c, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Morsk - Świecie

roboty drogowe na 10.460 km, długość 7.240 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2019.12.01, 23:00
Roboty drogowe związane z budową drogi ekspresowej S-5 - budowa bypassu w ciągu DK 5 . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S5f, kod utrudnienia U42, dolnośląskie
w. Korzeńsko - w. Widawa

utrudnienie inne na 108.759 km, długość 48.345 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.09.23, 17:00
Czyszczenie wpustów na obiektach mostowych. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S6, kod utrudnienia U42, pomorskie
węzeł Wielki Kack

utrudnienie inne na 320.000 km, długość 0.600 km, od 2019.08.22, 8:00 do 2019.09.30, 12:00
Budowa sieci ciepłowniczej w ramach budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk zadanie nr 3 ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S6, kod utrudnienia U33, pomorskie
węzeł Owczarnia

roboty drogowe na 327.000 km, długość 0.500 km, od 2019.08.01, 7:00 do 2019.09.30, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Białobrzegi

roboty drogowe na 4.700 km, długość 0.500 km, od 2019.09.17, 11:15 do 2019.09.20, 12:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Elbląg

roboty drogowe na 78.800 km, długość 0.200 km, od 2019.08.29, 15:00 do 2019.09.30, 15:00
Zamknięty pas prawy w k. Warszawy ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Głuchów

roboty drogowe na 410.000 km, długość 1.000 km, od 2019.09.03, 12:00 do 2020.09.03, 19:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7b, kod utrudnienia U42, małopolskie
Stróża

utrudnienie inne na 6.920 km, długość 0.130 km, od 2019.09.10, 9:00 do 2019.09.30, 17:00
Remont ekranów akustycznych, zajęcie pasa awaryjnego, ograniczenie prędkości do 90 km/h. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7b, kod utrudnienia U33, małopolskie
Myślenice - Pcim

roboty drogowe na 0.000 km, długość 8.000 km, od 2019.07.04, 8:00 do 2019.09.26, 17:00
Prace konserwacyjno - utrzymaniowe murów oporowych przy jezdni prawej, w rejonie poszczególnych obiektów lokalne zajęcie pasa awaryjnego. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7c, kod utrudnienia U33, małopolskie
w. Kraków Przewóz - w. Kraków Bieżanów

roboty drogowe na 0.000 km, długość 2.700 km, od 2019.09.08, 6:00 do 2019.09.19, 23:59
Koszenie trawy w pasie drogowym autostrady S7c. Koszenie pasa rozdziału wyłącznie w porze nocnej tj. 20:00-6:00, zajęty lewy pas ruchu, ograniczenie prędkości do 80km/h. Koszenie poboczy, zajęty pas awaryjny. Ograniczenie prędkości do 90km/h. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7i, kod utrudnienia I04, pomorskie
Żuławy Zachód-granica województwa-Elbląg Zachód

utrudnienie inne na 17.500 km, długość 31.350 km, od 2018.10.04, 14:00 do 2019.09.30, 15:00
Wprowadzone ograniczenie prędkości do 100 km/h B-33(100), oraz ostrzeżenie o dzikich zwierzętach A-18b DODATKOWO: lokalnie utrudnienia podczas prowadzenia robót na pasach ruchu (łącznie z wyłączaniem pasów z ruchu) i na pasie awaryjnym ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7j, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Węzeł Waplewo - Węzeł Rączki

roboty drogowe na 17.150 km, długość 0.090 km, od 2019.09.12, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
Układanie korytek sciekowych - wyłaczony pas awaryjny kier. Gdańsk ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 100km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S7r, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
m. Brzegi

roboty drogowe na 8.300 km, długość 1.200 km, od 2015.10.12, 10:00 do 2019.12.31, 14:00
Utrudnienia w związku z miejscowym wyłączeniem pasów ruchu na zjeździe do m. Sobków ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S8e, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Kępno-Wieruszów

roboty drogowe na 125.100 km, długość 0.300 km, od 2019.09.03, 11:30 do 2019.09.30, 19:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S8e, kod utrudnienia U33, łódzkie
w. Zduńska Wola Wschód

roboty drogowe na 191.042 km, długość 0.000 km, od 2019.06.05, 9:00 do 2019.09.24, 16:30
W wyniku budowy drogi powiatowej zablokowane jest rondo północne na węźle Zduńska Wola Wschód oraz łącznik miedzy rondami północnym i południowym. Zjazd na węźle na Zduńską Wolę jest nie możliwy dla poruszających się w obu kierunkach po S8. Zablokowany jest również wjazd na S8 w obu kierunkach dla jadących od Zduńskiej Woli w kierunku S8. Jedyny możliwy zjazd z S8 jest dla jadących w kierunku Łodzi, do miejscowości Marzenin, oraz wjazd w kierunku Łodzi od strony Marzenina. Przejazd pod S8 między rondami jest zablokowany. Objazdy wyznaczone są poprzez sąsiednie węzły. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S12k, kod utrudnienia U33, lubelskie
wezeł Lublin Felin - wezeł Lublin Zadębie

roboty drogowe na 28.700 km, długość 1.200 km, od 2019.09.20, 7:30 do 2019.09.20, 12:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S16i, kod utrudnienia U42, warmińsko-mazurskie
Węzeł Olsztyn Południe - Węzeł Olsztyn Jaroty

utrudnienie inne na 11.400 km, długość 2.600 km, od 2019.08.29, 11:40 do 2019.09.30, 17:00
Zamknięcie prawego pasa jezdni w trzech lokalizacjach po 200 m każdy spowodowane wyjazdami z placu budowy. ograniczona skrajna szerokość do 4.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S51c, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Olsztyn Pd-Ameryka

roboty drogowe na 1.222 km, długość 1.478 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
Utrudnienia na S-51c jezdnia lewa strona lewa , zajęcie pasa awaryjnego i pasa ruchu kierunek Olsztyn ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S51c, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Olsztyn -Ameryka

roboty drogowe na 12.100 km, długość 0.100 km, od 2019.09.17, 9:00 do 2019.09.30, 17:00
Węzeł Gryżliny strona lewa s-51c -zjazd na łącznicę do miejscowości Gryżliny-utrudnienia związane z robotami drogowymi ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S52b, kod utrudnienia U33, śląskie
Bielsko-Jasienica

roboty drogowe na 24.524 km, długość 9.376 km, od 2019.09.18, 18:00 do 2019.09.20, 18:00
Na czas robót zajęcie pasa awaryjnego. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S52b, kod utrudnienia U33, śląskie
Cieszyn - Jasienica

roboty drogowe na 0.000 km, długość 24.524 km, od 2019.09.15, 18:00 do 2019.09.22, 18:00
Na czas robót zajęcie lewego lup prawego pasa ruchu luz zajęcie pasa awaryjnego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


S52c, kod utrudnienia U33, małopolskie
Szczyglice

roboty drogowe na 0.234 km, długość 0.300 km, od 2019.09.23, 19:00 do 2019.09.27, 6:00
Wykonanie doszczelnienia i wymiana dylatacji na Estakadzie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U33, łódzkie
Kamieńsk - Radomsko

roboty drogowe na 423.700 km, długość 16.720 km, od 2019.06.12, 15:02 do 2020.06.12, 15:00
Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią w kierunku Katowic - dwa pasy ruchu dla jadących w stronę Katowic i jeden dla jadących w kierunku Gdańska. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U33, łódzkie
Radomsko - granica województwa łódzkiego

roboty drogowe na 439.898 km, długość 7.498 km, od 2019.03.27, 16:15 do 2020.07.01, 8:00
Budowa autostrady A1 na odcisku Radomsko - granica województwa łódzkiego. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) całkowicie zablokowana. Ruch odbywa się po jezdni zachodniej w układzie 2+1 (2 pasy w kierunku Katowic, 1 pas w kierunku Gdańska). Skrzyżowanie z drogą DK42 pozostaje bez zmian. Wprowadzono dodatkowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną w miejscowości Szczepocice. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U33, śląskie
m. Kościelec - m. Wikłów

roboty drogowe na 447.396 km, długość 16.549 km, od 2019.08.14, 13:30 do 2020.04.30, 15:00
Budowa autostrady A1 odc. E. Ruch odbywa się jedną jezdnią w układzie 2+1: od km 463+700 do 453+800 2 pasy w kier. Łodzi, 1 pas w kier. Katowic, od km 453+800 do gr. woj. łódzkiego 2 pasy w kier. Katowic, 1 pas w kier. Łodzi. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U33, śląskie
m. Kościelec - m. Rząsawa

roboty drogowe na 463.945 km, długość 2.459 km, od 2019.05.07, 7:00 do 2019.11.15, 7:00
Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Warszawę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Częstochowę. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U42, śląskie
Piasek-Czechowice

utrudnienie inne na 575.954 km, długość 14.996 km, od 2019.09.16, 8:00 do 2019.09.23, 8:00
Na czas robót zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U42, śląskie
Czechowice-Dziedzice

utrudnienie inne na 591.724 km, długość 6.710 km, od 2018.12.03, 8:00 do 2019.11.15, 15:00
Na czas robót zajęcie prawego pasa ruchu. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1, kod utrudnienia U42, śląskie
Czechowice-Dziedzice

utrudnienie inne na 591.724 km, długość 6.710 km, od 2019.01.03, 8:00 do 2019.11.15, 15:00
Na czas budowy zabezpieczeń przeciw-hałasowych wzdłuż DK1 w Czechowicach -Dziedzicach zajęcie prawego pasa ruchu. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1f, kod utrudnienia U33, śląskie
Przybdza-Wgierska Górka-Milówka

roboty drogowe na 34.543 km, długość 10.388 km, od 2019.09.20, 7:00 do 2019.09.30, 23:30
Na czas robót zajęcie pobocza, prawego/lewego pasa ruchu lub częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


1f, kod utrudnienia U33, śląskie
Bielsko-Buczkowice

roboty drogowe na 0.000 km, długość 17.755 km, od 2019.09.17, 21:00 do 2019.09.22, 23:00
Na czas robót zajęcie lewego pasa ruchu. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 80km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


2, kod utrudnienia U27, lubelskie
Biała Podlaska - Terespol

remont mostu na 646.488 km, długość 0.200 km, od 2019.06.28, 8:00 do 2019.09.30, 18:00
Remont mostu na rzece Krznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Brzozowo-Przybiernów

roboty drogowe na 43.900 km, długość 0.200 km, od 2019.06.14, 14:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Przybiernów-Brzozowo

roboty drogowe na 45.100 km, długość 0.300 km, od 2019.06.07, 7:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Przybiernów-Babigoszcz

roboty drogowe na 48.800 km, długość 0.200 km, od 2019.06.14, 14:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Przybiernów-Babigoszcz

roboty drogowe na 50.400 km, długość 0.500 km, od 2019.06.03, 13:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Babigoszcz-Przybiernów

roboty drogowe na 55.400 km, długość 1.300 km, od 2019.09.17, 12:00 do 2019.12.17, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
m.Babigoszcz

roboty drogowe na 56.300 km, długość 0.200 km, od 2019.06.07, 7:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Babigoszcz-Miękowo

roboty drogowe na 60.000 km, długość 0.400 km, od 2019.06.14, 14:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Węzeł Kaźmierzów

roboty drogowe na 353.650 km, długość 0.500 km, od 2016.10.13, 8:00 do 2019.09.30, 15:00
Budowa drogi ekspresowej S-3 w obrębie węzła Kaźmierzów. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Polkowice - Lubin

roboty drogowe na 360.000 km, długość 7.000 km, od 2016.11.04, 16:00 do 2019.09.30, 15:00
Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi ekspresowej S-3 od węzła Polkowice, dalej drogą obsługującą DO do drogi krajowej nr 3 i drogi ekspresowej S-3 w kierunku Legnicy. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


3, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Bolków - Kaczorów

roboty drogowe na 436.400 km, długość 0.600 km, od 2019.07.17, 13:00 do 2019.11.18, 15:00
Objazd obywa się przez miejscowość Marciszów drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 328. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Dworzysko - Kusowo

roboty drogowe na 6.000 km, długość 18.200 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2019.12.01, 23:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Świecie - Dworzysko

roboty drogowe na 11.400 km, długość 0.100 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2019.12.01, 23:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Borówno - Aleksandrowo

roboty drogowe na 27.700 km, długość 0.600 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2019.12.01, 23:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 90km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Świecie-Bydgoszcz, m. Osielsko

roboty drogowe na 32.008 km, długość 0.422 km, od 2019.06.26, 11:00 do 2019.11.18, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Lipniki - Szubin

roboty drogowe na 61.050 km, długość 9.900 km, od 2018.07.20, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Rynarzewo

roboty drogowe na 65.000 km, długość 0.200 km, od 2018.09.28, 17:00 do 2019.10.31, 0:00
Objazd bajpasem na odcinku 200 m. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Szkocja

roboty drogowe na 68.020 km, długość 0.110 km, od 2018.07.19, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Szkocja

roboty drogowe na 68.300 km, długość 0.200 km, od 2018.10.30, 10:00 do 2019.10.31, 0:00
Objazd bajpasem ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Wąsosz - Jaroszewo

roboty drogowe na 80.380 km, długość 11.360 km, od 2018.07.20, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Sobiejuchy

roboty drogowe na 86.950 km, długość 0.250 km, od 2018.07.02, 0:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Brzyskorzystewko

roboty drogowe na 88.400 km, długość 0.700 km, od 2018.07.20, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Grochowiska - Cotoń

roboty drogowe na 104.640 km, długość 13.543 km, od 2018.01.10, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Lubcz

roboty drogowe na 112.680 km, długość 0.170 km, od 2019.06.19, 13:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Lubcz - Bożacin

roboty drogowe na 113.000 km, długość 5.000 km, od 2019.01.28, 12:00 do 2019.10.31, 0:00
Przełożono ruch na nowy odcinek drogi. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Wronczyn - Kościan

roboty drogowe na 214.635 km, długość 3.685 km, od 2018.05.30, 10:00 do 2019.11.01, 18:00
UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DROGI S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN POŁUDNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Kościan - Czacz

roboty drogowe na 238.790 km, długość 1.210 km, od 2018.04.04, 7:00 do 2019.11.01, 15:00
Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 Przepraszamy za utrudnienia . ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5b, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Obwodnica Szubina

roboty drogowe na 0.700 km, długość 0.200 km, od 2018.11.09, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
Węzeł Szubin zamknięta łącznica Poznań - Szubin objazd do Łabiszyna, Szubina, Nakła w km 2+202 w drogę wojewódzką nr 246 ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5b, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Zmiana wjazdu do Szubina na DW 246 od strony Poznania

roboty drogowe na 2.100 km, długość 0.000 km, od 2018.08.14, 10:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5b, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Obwodnica Szubina

roboty drogowe na 0.000 km, długość 4.720 km, od 2018.01.10, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5b, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
obwodnica Szubina

roboty drogowe na 0.000 km, długość 1.000 km, od 2019.07.23, 11:00 do 2019.12.31, 16:00
Budowa S5 ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


5c, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Nowe Marzy - Morsk

roboty drogowe na 0.000 km, długość 10.450 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2019.12.01, 23:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Wojcieszyn - Żabowo

roboty drogowe na 48.550 km, długość 3.150 km, od 2018.07.31, 14:30 do 2019.11.30, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Żabowo-Lisowo

roboty drogowe na 53.200 km, długość 5.000 km, od 2018.10.23, 15:00 do 2019.11.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Żabowo-Wyszogóra

roboty drogowe na 55.400 km, długość 0.500 km, od 2018.04.26, 18:00 do 2019.11.30, 19:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Lisowo - Wilczyniec

roboty drogowe na 60.400 km, długość 1.000 km, od 2019.01.16, 13:00 do 2019.11.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Płoty-Pniewo

roboty drogowe na 67.580 km, długość 1.320 km, od 2017.08.30, 8:00 do 2019.12.31, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Płoty-Pniewo

roboty drogowe na 68.900 km, długość 1.200 km, od 2017.04.07, 11:00 do 2019.11.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Modlimowo - Wicimice

roboty drogowe na 73.000 km, długość 2.000 km, od 2018.08.28, 10:00 do 2019.11.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U27, zachodniopomorskie
odc. Krzywopłoty - Biesiekierz

remont mostu na 120.600 km, długość 0.500 km, od 2019.09.04, 7:00 do 2019.09.30, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Stare Bielice - Koszalin

roboty drogowe na 136.200 km, długość 0.300 km, od 2019.09.05, 10:00 do 2019.09.20, 15:30
ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


6, kod utrudnienia U42, pomorskie
Bożepole Wielkie

utrudnienie inne na 275.154 km, długość 0.000 km, od 2019.08.21, 0:01 do 2019.10.31, 23:59
Remont kładki dla pieszych w miejscowości Bożepole Wielkie w ciągu drogi nr 6 km 275+154. Prace związane z koniecznością zajęcia pasa ruchu przez ciężki sprzęt budowlany. ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, pomorskie
Lniska szkrzyżowanie na Przyjaźń

roboty drogowe na 2.500 km, długość 0.500 km, od 2019.08.14, 12:00 do 2019.09.30, 15:00
Budowa Sygnalizacji świetlnej na dk 7 skrzyżowanie z DP 1929G na Przyjaźń, Możliwe krótkotrwałe zawężenie jezdni ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Łazy - Wola Mrowkowska

roboty drogowe na 391.000 km, długość 7.700 km, od 2019.09.16, 11:30 do 2019.09.20, 12:00
ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
m. Skarżysko-Kam.

roboty drogowe na 506.701 km, długość 5.499 km, od 2019.04.04, 8:00 do 2020.04.20, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
m. Skarżysko-Kam. skrzyżowanie ul. Krakowskiej, Konarskiego, Piłsudskiego

roboty drogowe na 512.200 km, długość 0.200 km, od 2019.09.10, 15:00 do 2020.04.20, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, małopolskie
Wesoła

roboty drogowe na 642.400 km, długość 0.400 km, od 2019.08.14, 7:00 do 2019.10.03, 0:00
Przebudowa zatok autobusowych, budowa lewoskrętu oraz remont nawierzchni asfaltowej. Zwężenie prawo lub lewostronne w zależności od miejsca prowadzonych robót. ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, małopolskie
Głogoczów - Myślenice

roboty drogowe na 684.000 km, długość 13.800 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.09.20, 17:00
Koszenie traw w pasie drogowym, roboty szybko postępujące, lokalne zajęcie pasa awaryjnego i poszczególnych pasów ruchu. ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


7, kod utrudnienia U33, małopolskie
Tenczyn - Krzeczów

roboty drogowe na 717.100 km, długość 1.350 km, od 2019.09.10, 10:00 do 2019.10.30, 17:00
Budowa chodnika po stronie prawej, zwężenie prawostronne jezdni. ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


8, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
m.Jeleniów strona prawa i lewa

roboty drogowe na 4.507 km, długość 2.091 km, od 2019.09.06, 10:00 do 2019.09.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


8, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Wyszków - Ostrów Maz.

roboty drogowe na 516.674 km, długość 28.906 km, od 2019.09.01, 8:00 do 2019.10.15, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 100km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


8, kod utrudnienia U33, podlaskie
Porosły - Białystok

roboty drogowe na 638.400 km, długość 2.068 km, od 2019.04.23, 15:00 do 2019.12.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


8, kod utrudnienia U27, podlaskie
m. Suchowola, most rz. Olszanka

remont mostu na 696.000 km, długość 0.800 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.10.15, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


9, kod utrudnienia U42, świętokrzyskie
m. Ostrowiec Św. kładka dla pieszych

utrudnienie inne na 69.287 km, długość 0.260 km, od 2019.07.02, 14:00 do 2019.10.31, 15:00
Remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi i drogą.Ruch pieszych odbywa się wydzielonym pasem na wiadukcie. Zwężenie jezdni na wiadukcie i pod wiaduktem ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


9, kod utrudnienia I04, podkarpackie
Rzeszów - Opatów

utrudnienie inne na 126.729 km, długość 0.000 km, od 2019.07.01, 14:00 do 2019.11.04, 10:00
Ograniczenie tonażowe dla samochód o DMC powyżej 36 tony. Trasa objazdu przebiegać będzie następującymi drogami: Drogą wojewódzką nr 985 na odcinku od Tarnobrzega (skrzyżowanie DK9 – DW985 – DW871) do Tuszowa Narodowego (skrzyżowanie DK985 – DW764), Drogą wojewódzką nr 764 na odcinku od Tuszowa Narodowego (skrzyżowanie DW985 – DW764), Drogą krajową nr 79 na odcinku od Połańca (skrzyżowanie DW764 – DK79) do Osieka (skrzyżowanie DK79 – DW765) i dalej do Łoniowa (Skrzyżowanie DK79 – DK9) ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


9, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Tarnobrzeg - Rzeszów

roboty drogowe na 141.339 km, długość 0.000 km, od 2019.07.02, 10:00 do 2021.09.01, 10:00
Przebudowa mostu w m. Nowa Dęba. Ruch odbywa się wahadłowo jednym pasem oznaczony sygnalizacją świetlną. ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


9, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Boguchwała - Miejsce Piastowe

roboty drogowe na 200.952 km, długość 54.048 km, od 2019.09.19, 9:00 do 2019.09.27, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


9, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Jasienica Rosielna

roboty drogowe na 239.600 km, długość 1.400 km, od 2019.08.30, 9:00 do 2019.09.30, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
m. Wałcz

roboty drogowe na 147.700 km, długość 1.700 km, od 2019.01.01, 0:00 do 2019.12.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Witankowo - Nowa Łubianka

roboty drogowe na 162.500 km, długość 0.800 km, od 2016.08.19, 7:00 do 2019.10.02, 23:59
Budowa obwodnicy Wałcza. Wyjazd z budowy, zmiana przebiegu drogi. ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Wałcz - Piła

roboty drogowe na 163.976 km, długość 0.456 km, od 2019.09.17, 10:00 do 2019.09.20, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Pawłówek - Białe Błota.

roboty drogowe na 258.098 km, długość 6.602 km, od 2019.03.04, 0:00 do 2019.12.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Lubicz - Blinno, m. Lubicz Górny

roboty drogowe na 318.600 km, długość 0.300 km, od 2019.06.26, 7:00 do 2019.10.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Czernikowo - Karnkowo

roboty drogowe na 333.200 km, długość 28.900 km, od 2019.09.18, 10:00 do 2019.10.02, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Kikół Wieś - Blinno

roboty drogowe na 349.960 km, długość 26.747 km, od 2019.09.05, 10:00 do 2019.09.23, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


10, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Siedlin - Tupadły

roboty drogowe na 420.540 km, długość 31.779 km, od 2019.09.19, 9:00 do 2019.09.20, 12:00
Koszenie poboczy na odcinku Siedlin - Tupadły strona prawa i lewa. ograniczona skrajna szerokość do 7.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
odc. Mostowo-Kłanino miejscowość Grzybnica

roboty drogowe na 68.820 km, długość 0.060 km, od 2019.09.19, 14:00 do 2019.09.20, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Przydargiń - Bobolice

roboty drogowe na 77.980 km, długość 0.500 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.20, 14:00
ograniczona skrajna szerokość do 2.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Wierzchowo - Sczecinek

roboty drogowe na 97.603 km, długość 0.152 km, od 2019.07.22, 8:00 do 2019.09.30, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 2.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
m. Szczecinek

roboty drogowe na 108.700 km, długość 1.400 km, od 2019.05.21, 7:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 2.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Szczecinek - Okonek

roboty drogowe na 119.800 km, długość 1.300 km, od 2019.07.28, 0:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 2.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Gr.województwa-Okonek

roboty drogowe na 123.740 km, długość 11.816 km, od 2019.06.10, 7:00 do 2019.10.31, 18:00
Remont drogi .Wykonawca robót POL-DRÓG Drawsko Pomorskie. Tel. kontaktowy 725 587 770 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu prosimy o ostrożną jazdę. ograniczona skrajna szerokość do 2.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Miejsowość Jastrowie

roboty drogowe na 150.200 km, długość 0.500 km, od 2019.09.20, 7:00 do 2019.09.21, 16:00
Remont odwodnienia w nawierzchni Wykonawca ZABERD-Wrocław Tel kontaktowy: 516-008-656 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym. ograniczona skrajna szerokość do 2.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
m Piła obejście (obiekt mostowy nad rzeką Gwda)

roboty drogowe na 181.000 km, długość 0.200 km, od 2019.09.05, 8:00 do 2019.09.30, 15:00
Naprawa (wymiana) barier energochłonnych na obiekcie mostowym nad rzeką Gwda za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U27, wielkopolskie
Oborniki - most rz. Warta

remont mostu na 250.500 km, długość 0.300 km, od 2019.07.24, 8:00 do 2019.12.31, 15:00
Remont mostu nad rzeką Wartą w Obornikach w ciągu DK 11. Ruch odbywa się mostem zastępczym. Nośność tymczasowego mostu 40ton. Prace prowadzi firma Strabag. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 7.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Jarocin - Pleszew

roboty drogowe na 350.821 km, długość 17.899 km, od 2019.09.16, 7:00 do 2019.09.30, 16:00
Mechaniczne i ręczne koszenie poboczy. Roboty szybkopostępujące, miejscowe zwężenie jazdni ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 7.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
przejscie przez m. Ostrzeszów

roboty drogowe na 427.700 km, długość 4.300 km, od 2019.06.10, 7:00 do 2019.10.18, 15:00
okresami wprowadzany będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, śląskie
Sieraków Śląski

roboty drogowe na 522.300 km, długość 2.500 km, od 2019.04.24, 10:00 do 2019.09.30, 7:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


11, kod utrudnienia U33, śląskie
m. Glinica

roboty drogowe na 533.900 km, długość 1.100 km, od 2019.04.11, 7:00 do 2019.09.30, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U42, lubuskie
Lipinki Łużyckie - Sieniawa Żarska

utrudnienie inne na 27.400 km, długość 2.000 km, od 2019.09.12, 8:00 do 2019.09.12, 19:00
Odwierty geologiczne. Zwężenie. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Ręczne kierowanie ruchem. ograniczona skrajna szerokość do 2.8m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Marszów

roboty drogowe na 45.500 km, długość 1.100 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.09.20, 15:00
Oczyszczanie odwodnienia i nawierzchni jezdni. Zwężenie jezdni ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubuskie
Szprotawa - granica województwa

roboty drogowe na 77.745 km, długość 0.225 km, od 2019.05.21, 7:00 do 2019.09.30, 15:00
Przebudowa mostu na rzece Kamienny Potok.Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch odbywa się wahadłowo wytyczonym obok jezdni głównej bypassem. Uwaga ! Możliwe ręczne kierowanie ruchem w godz. 7-18 ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubuskie
obwodnica m. Szprotawka

roboty drogowe na 79.300 km, długość 0.750 km, od 2019.06.26, 14:00 do 2019.10.19, 0:00
Przebudowa drogi. Ruch kierowany na obwodnicę Szprotawki. Zwężenie jezdni. Zakaz wyprzedzania. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubuskie
Szprotawa - gr. województwa

roboty drogowe na 84.620 km, długość 0.430 km, od 2019.09.17, 9:00 do 2019.09.24, 0:00
Przebudowa drogi. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Ruch okresowo kierowany ręcznie.Uwaga !!! Możliwe wylatujące spod kół kamienie. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubuskie
Szprotawa - granica województwa

roboty drogowe na 85.770 km, długość 0.280 km, od 2019.09.03, 8:00 do 2019.09.23, 23:00
Przebudowa drogi. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Uwaga !!! Możliwe wylatujące spod kół kamienie ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
odcinki : m. Krzemieniewo , Krzemieniewo -Hersztupowo , m. Hersztupowo , m. Gostyń

roboty drogowe na 186.650 km, długość 12.215 km, od 2019.07.30, 7:00 do 2019.09.30, 17:00
Remont drogi krajowej nr 12 na odcinkach m. Krzemieniewo , Krzemieniewo - Hersztupowo , m. Hersztupowo , m. Gostyń Oznakowanie A- 12 ,B-12 , B-12 , B- 33, 40 , 50 , 60 PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Pleszew- Kalisz

roboty drogowe na 238.938 km, długość 3.062 km, od 2019.08.05, 7:00 do 2020.09.30, 16:00
Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 12. Osoba do kontaktu 509 834 475 ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Pleszew- Kalisz

roboty drogowe na 263.000 km, długość 1.365 km, od 2019.08.05, 7:00 do 2019.09.30, 16:00
Remont nawierzchni na drodze krajowej nr 12. Osoba do kontaktu tel. 509 834 475 ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, łódzkie
m.Smardzew

roboty drogowe na 316.680 km, długość 0.270 km, od 2019.03.25, 7:00 do 2019.12.31, 17:00
Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Smardzew. Ruch odbywa się wahadłowo. Kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Dla drogi powiatowej, która będzie nieprzejezdna na wprost do zakończenia prac wyznaczono objazdy: do Kościerzyna przez Ocin, a do Charłupi Wielkiej przez Wróblew. ograniczona skrajna szerokość do 3.2m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, łódzkie
Głuchów -Węzeł Tuszyn

roboty drogowe na 334.800 km, długość 0.600 km, od 2019.09.16, 12:00 do 2019.09.20, 15:00
Budowa przewiązek w km 334+800 i 335+400.Zajęte lewe pasy jezdni prawej i lewej. ograniczona skrajna szerokość do 3.2m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Przysucha - Zbożenna

roboty drogowe na 468.305 km, długość 4.095 km, od 2019.08.26, 8:00 do 2019.10.15, 20:00
Remont drogi, wymiana krawężnika, wymiana nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika ograniczona skrajna szerokość do 3.2m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubelskie
Piaski - Chełm

roboty drogowe na 635.600 km, długość 39.800 km, od 2019.09.17, 7:00 do 2019.09.30, 19:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.2m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12, kod utrudnienia U33, lubelskie
Chełm - Granica Państwa

roboty drogowe na 683.720 km, długość 19.630 km, od 2019.09.17, 7:00 do 2019.09.30, 19:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.2m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


12i, kod utrudnienia U33, lubelskie
węzeł Puławy Wisła - wezeł Puławy Azoty

roboty drogowe na 10.000 km, długość 0.400 km, od 2019.09.20, 7:00 do 2019.09.20, 14:00
jezdnia w kierunku Zwolenia ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


14, kod utrudnienia U33, łódzkie
Stryków - Łódź

roboty drogowe na 38.700 km, długość 0.600 km, od 2019.09.03, 8:00 do 2019.09.30, 14:00
W godz. 7-15 ruch wahadłowy sterowany ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


15, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Sokołowo - Września

roboty drogowe na 114.300 km, długość 0.100 km, od 2019.09.23, 8:00 do 2019.10.02, 17:00
Remont wiaduktu kolejowego. Ruch wahadłowy w godzinach 8:00 - 17:00 ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


15, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Droga krajowa nr 15 m. Gniezno

roboty drogowe na 134.095 km, długość 0.485 km, od 2019.05.07, 11:40 do 2019.10.15, 14:00
W związku z prowadzeniem prac Etapu I przebudowy skrzyżowania ulic Wrzesińskiej i Kostrzewskiego w m. Gniezno, znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 15 w km 134+243, wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


15, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Droga krajowa nr 15 odc. Trzemeszno - Wydartowo

roboty drogowe na 154.900 km, długość 2.620 km, od 2019.08.20, 8:00 do 2019.09.30, 15:00
Na przedmiotowym odcinku prowadzone będą roboty związane z realizacja zadania: "Remont drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzemeszno - Lubiń od km 154+900 do km 157+520". W miejscu robót przewiduje się zwężenie jezdni oraz ruch wahadłowy kierowany ręcznie przez osoby do tego przeszkolone. Na odcinku drogi zostanie podnadto wprowadzene ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


15, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Lipnica

roboty drogowe na 273.000 km, długość 0.100 km, od 2019.09.04, 8:00 do 2019.09.25, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


15, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Brodnica, ul. Sikorskiego

roboty drogowe na 300.160 km, długość 0.990 km, od 2019.08.25, 10:20 do 2019.09.30, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Nowe Mosty-Łasin-Zawda

roboty drogowe na 26.300 km, długość 13.200 km, od 2019.09.16, 7:00 do 2019.09.20, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
msc. Podlejki

roboty drogowe na 119.300 km, długość 1.500 km, od 2019.09.17, 12:00 do 2019.10.15, 17:00
Ruch kierowany ręcznie przez sygnalistów. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Baranowo - Zełwągi

roboty drogowe na 220.164 km, długość 1.000 km, od 2019.09.10, 8:00 do 2019.09.21, 17:00
Ręczne kierowanie ruchem. Czyszczenie przepustów ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
m. Prawdowo

roboty drogowe na 224.925 km, długość 0.576 km, od 2019.08.13, 10:00 do 2019.12.31, 20:00
Ręczne kierowanie ruchem. Budowa przejścia dla małych zwierząt. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
msc. Woźnice

roboty drogowe na 234.900 km, długość 0.020 km, od 2019.09.04, 13:00 do 2019.10.25, 15:00
Ręczne kierowanie ruchem. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
msc. Mikosze

roboty drogowe na 259.800 km, długość 0.300 km, od 2019.01.02, 11:00 do 2019.09.21, 15:20
Ręczne kierowanie ruchem. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Orzysz-Ełk

roboty drogowe na 280.860 km, długość 2.740 km, od 2019.09.17, 13:00 do 2019.09.20, 15:00
Ścinka poboczy ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Orzysz-Ełk

roboty drogowe na 281.360 km, długość 0.500 km, od 2019.09.18, 9:30 do 2019.10.07, 15:00
Remont nawierzchni - nakładka ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Orzysz-Ełk

roboty drogowe na 282.600 km, długość 0.500 km, od 2019.09.18, 9:30 do 2019.10.07, 15:00
Remont nawierzchni - nakładka ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16, kod utrudnienia U42, podlaskie
m. Augustów rondo Solidarności

utrudnienie inne na 0.000 km, długość 0.000 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.09.20, 15:00
Ustawianie pomika "Obławy Augustowskiej" ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


16c, kod utrudnienia U27, warmińsko-mazurskie
Kromerowo - Biskupiec

remont mostu na 21.800 km, długość 0.200 km, od 2019.09.19, 9:00 do 2019.09.20, 15:00
Ruch sterowany ręcznie przez sygnalistów, zajęcie połowy jezdni. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


17, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Zakręt - Kołbiel

roboty drogowe na 1.617 km, długość 22.508 km, od 2019.01.01, 7:00 do 2020.04.30, 18:00
Ruch sterowany ręcznie przez sygnalistów, zajęcie połowy jezdni. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.7m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


17, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Kołbiel _obwodnica Garwolina

roboty drogowe na 24.125 km, długość 16.275 km, od 2017.07.01, 7:00 do 2019.10.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


17, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Obwodnica Garwolina-granica województwa

roboty drogowe na 50.543 km, długość 24.340 km, od 2017.07.06, 7:00 do 2019.10.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


17, kod utrudnienia U33, lubelskie
Piaski - Zamość

roboty drogowe na 132.000 km, długość 18.300 km, od 2019.09.17, 7:00 do 2019.09.30, 19:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


18, kod utrudnienia I04, lubuskie
węzeł Olszyna-węzeł Żary Zachód

utrudnienie inne na 4.700 km, długość 1.600 km, od 2016.12.07, 0:00 do 2019.12.31, 0:00
Wyłączenie z ruchu obiektów mostowych na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


18, kod utrudnienia U33, lubuskie
w. Olszyna - w. Żary Zachód

roboty drogowe na 22.900 km, długość 0.700 km, od 2019.09.12, 8:00 do 2019.09.20, 15:00
Koszenie traw. Zwężenie. Ograniczenie prędkości do 70 km/h. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


18, kod utrudnienia I04, lubuskie
węzeł Żary Południe-węzeł Iłowa

utrudnienie inne na 25.400 km, długość 0.700 km, od 2016.12.07, 0:00 do 2019.12.31, 0:00
Wyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


18, kod utrudnienia I04, lubuskie
węzeł Żary Płd.-węzeł Iłowa

utrudnienie inne na 35.000 km, długość 1.300 km, od 2016.01.01, 0:00 do 2019.12.31, 0:00
Wyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


18, kod utrudnienia I04, lubuskie
węzeł Iłowa - węzeł Luboszów

utrudnienie inne na 37.000 km, długość 1.100 km, od 2016.01.01, 0:00 do 2019.12.31, 0:00
Wyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


18, kod utrudnienia U33, lubuskie
w. Olszyna

roboty drogowe na 0.000 km, długość 0.450 km, od 2019.09.10, 13:00 do 2019.09.30, 23:00
Wymiana dylatacji na moście granicznym Olszyna wraz z wymianą części nawierzchni. Jezdnia północna zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu 3,75 m od km 0+450 do 0+000, jezdnia południowa zwężenie do jednego pasa 3,75 m od km 0+000 do 0+250. ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, podlaskie
Zabłudów - Bielsk Podlaski

roboty drogowe na 76.000 km, długość 27.000 km, od 2019.09.09, 7:00 do 2019.09.20, 14:00
remont cząstkowy ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, podlaskie
Laszki - Ryboły

roboty drogowe na 82.900 km, długość 2.100 km, od 2019.07.29, 8:00 do 2019.09.24, 14:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, lubelskie
Lubartów - Lublin

roboty drogowe na 295.440 km, długość 1.086 km, od 2019.09.18, 9:00 do 2019.09.21, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, lubelskie
Lubartów - Lublin

roboty drogowe na 302.348 km, długość 0.547 km, od 2019.09.18, 7:00 do 2019.09.21, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Domostwa - Zdziary

roboty drogowe na 400.330 km, długość 5.830 km, od 2019.09.03, 7:00 do 2019.11.30, 15:00
Remont drogi krajowej Nr 19 na odcinku Domostawa - Zdziary. Frezowanie nawierzchni jezdni, odmulanie rowów. Na obiekcie mostowym ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Pojazdy, jakie mogą przejechać po obiekcie to gabaryty o szerokościach do 3,5m i ciężarze 42t. Czas oczekiwania do 5 minut. ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, podkarpackie
msc. Nowosielec

roboty drogowe na 423.520 km, długość 0.285 km, od 2019.09.09, 8:00 do 2019.10.30, 15:00
Budowa skrzyżowania dk 19 z drogą gminną w msc. Nowosielec. Ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. W miejscu prowadzonych robót ruch odbywał się będzie wahadłowo. Kierowanie ruchem ręczne. ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


19, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Kamień - Górno

roboty drogowe na 442.330 km, długość 5.070 km, od 2019.04.24, 7:00 do 2019.09.30, 15:00
Remont drogi na odcinku DK 19 Kamień - Górno od km 442+330 do km 447+400. Roboty postępujące, ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch wahadłowy. Ręczne kierowanie ruchem. ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


20, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
m. Stargard skrzyżowanie ul.Gdańska/ul.Maszewska

roboty drogowe na 1.300 km, długość 0.200 km, od 2019.09.02, 9:00 do 2019.10.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


20, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Szczecinek - Czaplinek

roboty drogowe na 124.700 km, długość 0.200 km, od 2019.07.09, 8:00 do 2019.09.30, 8:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


20, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Sitno - Szczecinek (m.Sitno)

roboty drogowe na 132.570 km, długość 0.365 km, od 2019.09.13, 8:00 do 2019.10.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


20, kod utrudnienia U33, pomorskie
Kościerzyna - Żukowo

roboty drogowe na 278.000 km, długość 1.000 km, od 2019.09.02, 8:30 do 2019.09.20, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


20, kod utrudnienia U33, pomorskie
miejscowość Małkowo

roboty drogowe na 300.400 km, długość 0.500 km, od 2019.09.11, 7:00 do 2019.12.31, 15:00
budowa dodatkowych pasów ruchu pod przyszłą stacje paliw ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


20d, kod utrudnienia U33, zachodniopomorskie
Stargard skrzyżowanie ul.Bydgoska/ul.M.Skłodowskiej Curie

roboty drogowe na 3.904 km, długość 0.000 km, od 2019.03.18, 12:00 do 2019.09.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


21, kod utrudnienia U33, pomorskie
Kowalewice

roboty drogowe na 7.125 km, długość 0.675 km, od 2019.07.29, 9:00 do 2019.09.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.7m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Krzeszyce

roboty drogowe na 29.350 km, długość 0.050 km, od 2019.02.27, 9:30 do 2019.10.31, 17:00
przebudowa ist. mostu ograniczona skrajna szerokość do 3.1m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U42, lubuskie
Gorzów Wlkp. - Różanki

utrudnienie inne na 64.700 km, długość 4.300 km, od 2019.09.16, 8:30 do 2019.09.20, 19:00
podcinka pielęgnacyjna drzew, sterowanie ręczne ruchem podczas robót ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Strzeklce Kraj.

roboty drogowe na 86.200 km, długość 0.300 km, od 2019.09.02, 10:15 do 2019.10.10, 16:00
przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U33, lubuskie
Wołogoszcz - St. Osieczno

roboty drogowe na 113.700 km, długość 0.700 km, od 2019.09.18, 9:00 do 2019.09.20, 16:00
remont poboczy ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U33, pomorskie
Buszkowo - Człuchów

roboty drogowe na 205.748 km, długość 26.604 km, od 2019.09.16, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U33, pomorskie
Człuchów - obwodnica Chojnic

roboty drogowe na 235.600 km, długość 6.529 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22, kod utrudnienia U33, pomorskie
Czarlin - Knybawa

roboty drogowe na 340.375 km, długość 2.963 km, od 2019.03.20, 14:00 do 2019.12.20, 14:00
Rozbudowa drogi Dk 22 na odcinku Czarlin - Knybawa na długości około 3 km.: - ograniczenie szybkości do 50 km/godz. - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni prawo i lewo - objazdy drogami powiatowymi i gminnymi - droga zawężona do 6,0 m utrudnienia potrwaja do końca 2019 roku Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


22b, kod utrudnienia U33, lubuskie
Węzeł Lemierzyce-Karkoszów

roboty drogowe na 10.600 km, długość 0.180 km, od 2019.09.14, 7:00 do 2019.09.30, 20:00
Montaż nowych i regulacja istniejących barier ochronnych ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, pomorskie
Biały Bór - Człuchów

roboty drogowe na 21.955 km, długość 39.745 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U27, pomorskie
most Sporysz

remont mostu na 34.450 km, długość 0.100 km, od 2019.07.03, 7:00 do 2019.11.10, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 6.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
m. Nowa Wieś Wielka

roboty drogowe na 166.490 km, długość 0.698 km, od 2019.09.16, 17:00 do 2019.09.30, 4:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Sławęcinek

roboty drogowe na 184.700 km, długość 1.500 km, od 2019.02.22, 0:00 do 2019.09.30, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Sławęcinek - Inowrocław

roboty drogowe na 185.930 km, długość 2.370 km, od 2019.09.02, 0:00 do 2019.09.30, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Kuśnierz

roboty drogowe na 204.100 km, długość 0.700 km, od 2019.09.01, 0:00 do 2019.10.31, 0:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Konin - Kalisz

roboty drogowe na 268.770 km, długość 0.300 km, od 2019.07.08, 8:00 do 2019.09.28, 15:00
Budowa lewoskrętu na drodze krajowej nr 25. Osoba do Kontaktu tel.507 005 622 / 698 629 807 ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Antonin - Międzybórz

roboty drogowe na 334.250 km, długość 0.250 km, od 2019.01.21, 7:00 do 2019.11.15, 15:00
objazd drogą tymczasową zbudowaną obok drogi głównej ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Antonin - Międzybórz przejście przez m. Chojnik

roboty drogowe na 335.500 km, długość 0.200 km, od 2019.09.12, 8:00 do 2019.09.27, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


25, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
Obwodnica Ślesina

roboty drogowe na 0.000 km, długość 4.700 km, od 2019.09.06, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
Remont nawierzchni masą na gorąco / str. L i P naprzemiennie/ Oznakowanie ruch wahadłowy, ogr. prędkości. ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


27, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Olbrachtów

roboty drogowe na 18.000 km, długość 9.000 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.09.20, 15:00
Oczyszczanie odwodnienia i nawierzchni jezdni.Zwężenie jezdni ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Rudze - Trzebieńczyce

roboty drogowe na 2.500 km, długość 0.300 km, od 2019.09.02, 7:00 do 2019.09.30, 17:00
Utrudnienia związane z budową zatok autobusowych. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Gruszowiec

roboty drogowe na 91.500 km, długość 0.200 km, od 2019.08.28, 8:00 do 2019.09.30, 18:00
Budowa chodnika lewostronnego wraz z zatokami - zwężenie prawo- i lewostronne, ręczne kierowanie ruchem ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz - Biecz

roboty drogowe na 142.100 km, długość 33.600 km, od 2019.09.09, 6:00 do 2019.09.28, 19:00
Koszenie trawy, roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach od 6.00 do 19.00, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz - Biecz

roboty drogowe na 171.900 km, długość 0.200 km, od 2019.09.10, 7:30 do 2019.09.30, 17:00
Remont chodnika, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h, roboty wykonywane w godzinach od 7.30 do 17.00 ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz - Biecz

roboty drogowe na 172.100 km, długość 0.500 km, od 2019.09.04, 7:30 do 2019.09.30, 17:00
Budowa chodnika, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 60 km/h. Roboty wykonywane są w dni robocze w godzinach 7.30-17.00 ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz Biecz

roboty drogowe na 177.900 km, długość 7.000 km, od 2019.09.09, 6:00 do 2019.09.28, 19:00
Koszenie trawy, roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach od 6.00 do 19.00, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz - Biecz

roboty drogowe na 190.100 km, długość 1.500 km, od 2019.09.09, 6:00 do 2019.09.28, 19:00
Koszenie trawy, roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach od 6.00 do 19.00, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Siepietnica - Jasło

roboty drogowe na 191.649 km, długość 10.351 km, od 2019.08.01, 8:00 do 2020.01.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Sanok

roboty drogowe na 270.950 km, długość 0.500 km, od 2018.07.27, 8:00 do 2019.11.29, 14:00
Przebudowa skrzyżowania. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Sanok

roboty drogowe na 271.245 km, długość 2.835 km, od 2019.05.28, 11:00 do 2019.10.31, 14:00
Remont drogi krajowej nr 28, prawostronne i lewostronne zwężenie jezdni. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Stara Bircza - Bircza

roboty drogowe na 314.650 km, długość 0.080 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.20, 17:00
Wykonanie robót związanych z budową zjazdu publicznego. Lewostronne zwężenie jezdni. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28a, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz - Biecz

roboty drogowe na 0.000 km, długość 1.900 km, od 2019.09.09, 7:40 do 2019.09.28, 19:00
Koszenie trawy, roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach od 6 do 19, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


28b, kod utrudnienia U33, małopolskie
Nowy Sącz - Biecz

roboty drogowe na 0.000 km, długość 4.600 km, od 2019.09.09, 6:00 do 2019.09.28, 19:00
Koszenie trawy, roboty szybko postępujące wykonywane w godzinach od 6.00 do 19.00, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 5.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


29, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Cybinka

roboty drogowe na 23.423 km, długość 3.157 km, od 2019.03.29, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
Przebudowa drogi (budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni jezdni). ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


29, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Krosno Odrz.,(skrzyżowanie) ul. Słubicka, Poznańska, Kościuszki

roboty drogowe na 50.675 km, długość 0.000 km, od 2019.09.23, 7:00 do 2019.09.24, 18:00
Remont oznakowania poziomego, m. Krosno Odrz., skrzyżowanie ulic Słubicka, Poznańska, Kościuszki. Ruch wahadłowy, sterowanie ręczne. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


29, kod utrudnienia U33, lubuskie
ul. Poznańska m. Krosno Odrzańskie

roboty drogowe na 51.270 km, długość 0.088 km, od 2019.09.12, 7:00 do 2019.09.21, 15:00
Wymiana krawężnika, ścinka pobocza. Ruch wahadłowy sterowanie ręczne. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


29, kod utrudnienia U33, lubuskie
m. Krosno Odrz., skrzyżowanie z ul. Bankową

roboty drogowe na 53.770 km, długość 0.000 km, od 2019.09.23, 7:00 do 2019.09.24, 18:00
Remont oznakowania poziomego, m. Krosno Odrz., skrzyżowanie z ulicą Bankową ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


29, kod utrudnienia U27, lubuskie
m. Krosno Odrz. ul. Boh. Wojska Polskiego

remont mostu na 53.855 km, długość 0.000 km, od 2019.07.16, 7:00 do 2019.12.31, 18:00
Remont obiektu mostowego nad kanałem rzeki Odra. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną/ ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


29, kod utrudnienia U33, lubuskie
m.Połupin - rondo Połupin

roboty drogowe na 57.415 km, długość 0.213 km, od 2019.06.18, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
Budowa zjazdu do miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK-29 w m. Połupin ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


30, kod utrudnienia U27, dolnośląskie
Lubań - Jelenia Góra

remont mostu na 38.230 km, długość 0.100 km, od 2019.05.13, 15:15 do 2019.09.30, 15:00
W związku z remontem mostu wyłączona została jedna strona jezdni. Ruch prowadzony jest wahadłowo. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


31, kod utrudnienia U33, lubuskie
m.Słubice

roboty drogowe na 135.200 km, długość 0.423 km, od 2019.09.13, 0:00 do 2019.09.27, 0:00
Remont cząstkowy chodnika Dk nr31 SL ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


32, kod utrudnienia U33, lubuskie
rondo Połupin - Dąbie

roboty drogowe na 34.940 km, długość 0.200 km, od 2019.07.20, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
Budowa zjazdu do miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK-32 w m. Połupin ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


32, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
odc. Strykowo - Stęszew

roboty drogowe na 152.900 km, długość 2.700 km, od 2016.03.14, 10:00 do 2019.09.30, 16:00
Budowa węzła drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wronczyn na DK32 na odcinku Strykowo - Stęszew w km 152+900 - 155+600. Etap obejmuje wykonanie odcinka lewej jezdni DK32 w nowym śladzie od km 153+000 do km 154+050 oraz odcinka w śladzie istniejącej DK32 od km 154+220 do km 155+540 (jezdnia lewa) i od km 154+550 do km 154+800 (jezdnia prawa). Ruch będzie się odbywał po wybudowanym we wcześniejszym etapie odcinku drogi dojazdowej nr 13. Wprowadzono dodatkowe ograniczenia prędkości do 30 km/h w pobliżu skrzyż. DK32 z DK5, do 40 km/h w miejscu przeniesienia ruchu z DK32 na drogę dojazdową nr 13 oraz do 50 km/h na odcinku drogi dojazdowej nr 13. Dodatkowo na całym obszarze robót wprowadzono zakaz wyprzedzania ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


32, kod utrudnienia U33, lubuskie
Granica Państwa- m. Gronów

roboty drogowe na 0.000 km, długość 42.000 km, od 2019.09.23, 7:00 do 2019.09.24, 18:00
Odnowa wytartego oznakowania poziomego od Granicy Państwa do m. Gronów. Ruch wahadłowy, sterowanie ręczne. Ograniczenie prędkości do 60 km/h ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


36, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Lubin - Wińsko

roboty drogowe na 16.900 km, długość 30.600 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.09.20, 16:00
Roboty ziemne przy uzupełnianiu poboczy. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


36, kod utrudnienia U42, dolnośląskie
Piskorzyna

utrudnienie inne na 51.887 km, długość 0.470 km, od 2019.09.16, 8:00 do 2019.09.20, 16:00
Budowa kanalizacji POPC. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


40, kod utrudnienia U33, opolskie
odcinek Wierzch - Mochów

roboty drogowe na 37.280 km, długość 2.220 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.24, 18:00
Remont nawierzchni - frezowanie nawierzchni. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


40, kod utrudnienia U42, opolskie
m. Głogówek

utrudnienie inne na 41.060 km, długość 0.000 km, od 2019.09.18, 12:45 do 2019.09.20, 16:00
Awaria wodociągu ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


40, kod utrudnienia U33, opolskie
m. Biedrzychowice - m. Większyce

roboty drogowe na 45.000 km, długość 14.000 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.09.20, 17:00
Ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót od 08.00-17.00 ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


40b, kod utrudnienia U33, opolskie
m. Kędzierzyn-Koźle

roboty drogowe na 0.000 km, długość 4.930 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.09.20, 17:00
Ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. W miejscu pracy wykaszarki jezdnia ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo. Roboty szybko postępujące. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót od 08.00-17.00 ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


41b, kod utrudnienia U42, opolskie
obwodnica Nysy

utrudnienie inne na 9.120 km, długość 0.010 km, od 2019.08.08, 8:00 do 2019.09.20, 18:00
Remont krawężników na wyspie centralnej ronda "Niwnica" - oznakowanie w obrębie wyspy centralnej. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


42, kod utrudnienia U42, opolskie
m. Kluczbork ul. Byczyńska

utrudnienie inne na 36.300 km, długość 0.000 km, od 2019.04.29, 7:00 do 2019.09.24, 16:00
Budowa włączenia obwodnicy gminnej. ograniczona skrajna szerokość do 5.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


42, kod utrudnienia U42, opolskie
m. Jaworek na trasie Wieluń - Częstochowa

utrudnienie inne na 68.500 km, długość 0.200 km, od 2019.09.17, 7:00 do 2019.09.20, 15:00
Remont przepustu - lokalne utrudnienia w ruchu ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


42, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Nowy Kazanów -Końskie

roboty drogowe na 209.100 km, długość 2.800 km, od 2019.09.10, 14:30 do 2019.10.25, 15:00
Roboty postępujące długość działki roboczej (sygnalizacja) 1000 m i 500 m ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


42, kod utrudnienia U27, świętokrzyskie
m. Górki

remont mostu na 237.556 km, długość 0.000 km, od 2019.06.17, 9:00 do 2019.10.31, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


43, kod utrudnienia U42, opolskie
m. Dalachów na trasie Wieluń kier. Częstochowa

utrudnienie inne na 17.400 km, długość 0.200 km, od 2019.09.17, 7:00 do 2019.09.20, 15:00
Remont przepustu - lokalne utrudnienia w ruchu ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


43, kod utrudnienia U33, śląskie
odcinek : m. Szarki - m. Zajączki

roboty drogowe na 23.300 km, długość 1.000 km, od 2019.08.20, 6:00 do 2019.09.21, 18:00
Ręczne kierowanie ruchem. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


43, kod utrudnienia U33, śląskie
miejscowość Zajączki

roboty drogowe na 24.300 km, długość 1.000 km, od 2019.08.21, 12:00 do 2019.09.21, 18:00
Ręczne kierowanie ruchem. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


43, kod utrudnienia U33, śląskie
odcinek od m. Zajączki do obwodnicy m. Krzepice

roboty drogowe na 25.300 km, długość 1.370 km, od 2019.08.23, 7:00 do 2019.09.21, 18:00
Ruch wahadłowy - kierowany ręcznie ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


43, kod utrudnienia U33, śląskie
DK43 Lgota < - > Częstochowa

roboty drogowe na 55.750 km, długość 1.141 km, od 2017.03.10, 10:00 do 2019.10.31, 20:00
Tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową autostrady A1 - wyjazd z budowy ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


44, kod utrudnienia U42, śląskie
Mikołów

utrudnienie inne na 24.598 km, długość 1.202 km, od 2019.09.03, 8:00 do 2019.10.07, 15:00
Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych ul. Beskidzka w Mikołowie zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej w kierunku Gliwic ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


44, kod utrudnienia U33, małopolskie
Oświęcim - Włosienica

roboty drogowe na 61.400 km, długość 1.000 km, od 2019.08.29, 12:00 do 2019.09.30, 17:00
Roboty związane z budową chodnika lewostronnego wraz z kanalizacją. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


44, kod utrudnienia U33, małopolskie
Półwieś - Kossowa

roboty drogowe na 84.500 km, długość 1.500 km, od 2019.08.23, 12:00 do 2019.09.21, 15:00
Prace związane z remontem zjazdów, poboczy i elementów odwodnienia. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


44, kod utrudnienia U33, małopolskie
Borek Szlachecki - Skawina

roboty drogowe na 100.300 km, długość 0.800 km, od 2019.03.28, 7:00 do 2019.09.21, 15:00
Budowa chodnika po stronie prawej i lewej z budową zatoki autobusowej po stronie prawej. Zwężenie pasa ruchu. W razie potrzeb ruch wahadłowy sterowany ręcznie ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


45, kod utrudnienia U27, opolskie
m. Długomiłowice

remont mostu na 47.300 km, długość 0.050 km, od 2019.07.08, 7:00 do 2019.09.30, 15:00
Remont nawierzchni chodników oraz poręczy mostowych. Ruch pojazdów odbywa się bez ograniczeń. Chodnik po obu stronach wygrodzony tablicą prowadzącą U-3c, d. Powstałe ograniczenia w ruchu pieszych obowiązują w trakcie wykonywanych robót. W godzinach od 17.00 do 7.00 bez ograniczeń. ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


45, kod utrudnienia U33, opolskie
m. Krapkowice

roboty drogowe na 73.100 km, długość 0.150 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.09.20, 17:00
Remont cząstkowy nawierzchni. W miejscu prowadzonych robót skrajnia ograniczona do jednego pasa - ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w czasie wykonywanych robót od godz. 08.00-17.00. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46, kod utrudnienia U33, opolskie
odcinki drogi Nr 46 łączące się z obwodnicą Otmuchowa

roboty drogowe na 40.100 km, długość 3.940 km, od 2019.09.09, 8:00 do 2019.09.28, 19:00
Remont nawierzchni na ciągu drogi - w dniu 19 września prace przy układaniu warstwy wyrównania nawierzchni ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46, kod utrudnienia U33, opolskie
Myślina - Dobrodzień

roboty drogowe na 129.000 km, długość 3.658 km, od 2019.07.08, 14:00 do 2019.10.13, 15:00
Objazd zamkniętego odcinka DK nr 46 wyznaczony jest trasą: od Opola DK nr 45 do m. Bierdzany, od m. Bierdzany DW nr 494 do m. Olesno, od m. Olesno DW nr 901 do m. Dobrodzień ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46, kod utrudnienia U33, śląskie
Lisowice-Gwoździany

roboty drogowe na 141.589 km, długość 10.411 km, od 2019.07.16, 9:00 do 2019.10.31, 12:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46, kod utrudnienia U33, śląskie
miejscowość Gwoździany

roboty drogowe na 143.000 km, długość 1.100 km, od 2019.08.20, 6:00 do 2019.09.28, 18:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46, kod utrudnienia U33, śląskie
Pawonków

roboty drogowe na 147.200 km, długość 0.400 km, od 2019.07.16, 9:00 do 2019.10.31, 12:00
ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46, kod utrudnienia U33, śląskie
DK46 m. Wyrazów

roboty drogowe na 183.000 km, długość 0.300 km, od 2018.08.28, 9:00 do 2019.10.31, 0:00
Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46c, kod utrudnienia U33, opolskie
obwodnica Otmuchowa

roboty drogowe na 0.000 km, długość 3.405 km, od 2019.09.09, 8:00 do 2019.09.28, 19:00
Remont nawierzchni na ciągu drogi - w dniu 19 września prace przy układaniu warstwy wyrównania nawierzchni ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


46g, kod utrudnienia U42, opolskie
obwodnica Nysy - rondo Głębinów/Goświnowice

utrudnienie inne na 0.000 km, długość 0.050 km, od 2019.09.18, 10:00 do 2019.09.20, 17:00
Remont krawężników na wyspie centralnej ronda "Głębinów/Goświnowice" - oznakowanie w obrębie wyspy centralnej. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


47, kod utrudnienia U42, małopolskie
Szaflary

utrudnienie inne na 24.600 km, długość 0.150 km, od 2019.09.10, 12:00 do 2019.09.30, 17:00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z DP 1646K, możliwe lokalne zawężenia jezdni i chwilowe przerwy w ruchu ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


47, kod utrudnienia U33, małopolskie
Zakopane

roboty drogowe na 36.825 km, długość 0.100 km, od 2019.05.15, 7:00 do 2019.11.30, 10:00
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch dwukierunkowy poprowadzony drogą objazdową wraz z obiektem tymczasowym. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


47, kod utrudnienia U33, małopolskie
Zakopane

roboty drogowe na 38.800 km, długość 0.500 km, od 2019.09.09, 11:30 do 2019.09.30, 18:00
Zwęzenie lewostronne. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


48, kod utrudnienia U33, mazowieckie
m. Kozienice

roboty drogowe na 128.272 km, długość 0.406 km, od 2019.08.19, 9:30 do 2019.12.16, 12:00
Objazd z kierunku Warszawa w kierunku Radom, Zwoleń - ul: Żeromskiego - ul: Głowaczowska do ul: Radomskiej. Objazd z kierunku Dęblin w kierunku Radom, Zwoleń - ul: Przemysłowa - ul: Wójcików do ul: Radomskiej. Kierunek Warszawa - Dęblin bez zmian. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


48, kod utrudnienia U33, lubelskie
Przytoczno - Kock

roboty drogowe na 190.015 km, długość 10.610 km, od 2018.04.23, 8:00 do 2019.10.23, 8:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


49, kod utrudnienia U33, małopolskie
Białka Tatrzańska

roboty drogowe na 12.900 km, długość 0.500 km, od 2019.09.16, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
Remont chodnika. Lewostronne zawężenie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Sochocin - Szpondowo

roboty drogowe na 25.900 km, długość 7.500 km, od 2019.09.03, 10:20 do 2019.09.20, 12:00
Renowacja rowów. Ręczne kierowanie ruchem ograniczenie prędkości do 60km/h. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Koziminy Nowe

roboty drogowe na 32.400 km, długość 0.450 km, od 2019.09.16, 15:00 do 2019.09.20, 12:00
Poprawa odwodnienia, ręczne kierowanie ruchem ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Bońki

roboty drogowe na 34.261 km, długość 1.239 km, od 2019.09.11, 9:00 do 2019.09.27, 12:00
Remont chodnika w m. Bońki. Prace wykonywane poza jezdnią. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Młodzieszyn - Kamion

roboty drogowe na 67.510 km, długość 0.399 km, od 2019.04.11, 9:00 do 2019.10.31, 15:00
Przebudowa skrzyżowania (wykonanie lewoskrętów) ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Młodzieszyn - Kamion

roboty drogowe na 68.957 km, długość 0.434 km, od 2019.04.11, 9:00 do 2019.10.31, 15:00
Przebudowa skrzyżowania (wykonanie lewoskrętów) ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Młodzieszyn - Kamion

roboty drogowe na 72.250 km, długość 0.327 km, od 2019.04.10, 9:30 do 2019.10.31, 15:00
Przebudowa skrzyżowania, (wykonanie lewoskrętów) ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Wyszogród - Sochaczew (obwodnica Młodzieszyna)

roboty drogowe na 72.781 km, długość 2.400 km, od 2019.07.17, 16:00 do 2019.10.31, 16:00
Remont nawierzchni (naprawa konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego) ruch wahadłowy sterowany ręcznie, roboty postępujące ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Góra Kalwaria

roboty drogowe na 175.940 km, długość 1.636 km, od 2019.01.24, 7:00 do 2019.12.04, 15:00
Remont nawierzchni (naprawa konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego) ruch wahadłowy sterowany ręcznie, roboty postępujące ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Kołbiel-Rudzienko

roboty drogowe na 200.000 km, długość 5.000 km, od 2019.09.18, 7:00 do 2019.09.21, 15:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Sadowne - Ostrów Maz.

roboty drogowe na 271.600 km, długość 16.000 km, od 2019.09.16, 8:00 do 2019.10.18, 16:00
Remont nawierzchni - uszczelnienie poprzecznych i podłużnych spękań, ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Brok - Ostrów Maz.

roboty drogowe na 288.780 km, długość 0.270 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.27, 16:00
Zwężenie jedni do jednego pasa ruchu, ruch wahadłowy kierowany ręcznie ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


50f, kod utrudnienia U33, mazowieckie
rondo Wiskitki

roboty drogowe na 1.380 km, długość 0.150 km, od 2019.09.22, 23:00 do 2019.09.23, 5:00
Remont nawierzchni rondo Wiskitki, ruch wahadłowy sterowany ręcznie ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


52, kod utrudnienia U33, śląskie
Kozy

roboty drogowe na 10.969 km, długość 10.643 km, od 2019.09.20, 7:00 do 2019.09.30, 23:30
Na czas robót zajęcie pobocza, prawego/lewego pasa ruchu lub częściowe zajęcie strony lewej lub prawej na łącznicy węzła drogowego w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


52, kod utrudnienia U33, śląskie
Kozy

roboty drogowe na 12.250 km, długość 0.200 km, od 2019.09.13, 8:00 do 2019.09.21, 18:00
Na czas robót zajęcie pobocza, chodnika lub części pasa ruchu w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


52, kod utrudnienia U33, śląskie
Kozy

roboty drogowe na 13.600 km, długość 0.400 km, od 2019.09.09, 6:00 do 2019.09.30, 18:00
Na czas robót zajęcie pobocza,chodnika lub części pasa ruchu w zależności od potrzeb. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


52, kod utrudnienia U33, małopolskie
Kęty

roboty drogowe na 21.612 km, długość 0.300 km, od 2019.08.23, 12:00 do 2019.09.30, 17:00
Prace związane z wykonaniem kanalizacji oraz chodnika po lewej stronie. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


52, kod utrudnienia U33, małopolskie
Klecza Dolna

roboty drogowe na 48.800 km, długość 0.180 km, od 2019.08.26, 10:30 do 2020.07.31, 14:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


53, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Kośno - Pasym

roboty drogowe na 22.450 km, długość 1.150 km, od 2019.08.20, 9:00 do 2019.09.30, 15:00
Remont nawierzchni, brak oznakowania poziomego, zaniżone pobocze. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


55, kod utrudnienia U33, pomorskie
Grudziądz - Kwidzyn, miejscowość Kwidzyn

roboty drogowe na 61.600 km, długość 1.200 km, od 2019.09.16, 0:01 do 2019.09.30, 23:59
Remont nawierzchni 1,2km (od Lidla do wieży ciśnień) ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


55, kod utrudnienia U33, pomorskie
Gardeja

roboty drogowe na 77.000 km, długość 0.200 km, od 2019.09.17, 7:00 do 2019.09.21, 17:00
W miejscu robót ruch kierowany przez osoby uprawnione. ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


57, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
m.Bisztynek

roboty drogowe na 16.000 km, długość 0.700 km, od 2019.08.08, 12:00 do 2019.09.27, 23:00
ruch wahadłowy - kierowany ręcznie , czasowe wstrzymywanie ruchu ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


57, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
msc. Czerwonka

roboty drogowe na 37.918 km, długość 1.282 km, od 2019.09.04, 14:30 do 2019.11.05, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


57, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Chorzele - Maków Mazowiecki

roboty drogowe na 147.329 km, długość 0.226 km, od 2019.07.10, 8:00 do 2019.11.10, 23:59
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


58, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Jedwabno

roboty drogowe na 37.200 km, długość 0.266 km, od 2019.09.10, 8:00 do 2019.09.27, 15:00
utrudnienia na dk 58 w m. Jedwabno w zwiazku z przebudową skrzyzowania dk 58 Olsztynek -Jedwabno- Szczytno z DW 545 Jedwabno -Nidzica ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


58, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Lawny Lasek-Ruciane N

roboty drogowe na 91.000 km, długość 11.700 km, od 2019.09.16, 7:30 do 2019.09.20, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


58, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Ruciane-Pisz - gr. woj

roboty drogowe na 105.574 km, długość 44.758 km, od 2019.09.16, 15:00 do 2019.10.07, 17:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.6m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


58, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Pisz - Biała Piska - gr. województwa

roboty drogowe na 123.400 km, długość 25.800 km, od 2019.09.13, 7:00 do 2019.09.20, 15:00
Uzupełnienie poboczy destruktem ograniczona skrajna szerokość do 4.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


58, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Pisz - Biała Piska - gr. województwa

roboty drogowe na 124.200 km, długość 26.300 km, od 2019.09.13, 7:00 do 2019.09.20, 15:00
Uzupełnienie poboczy destruktem ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


59, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
m. Gizycko ul. Obwodowa

roboty drogowe na 0.441 km, długość 0.787 km, od 2019.01.02, 8:00 do 2019.09.30, 8:00
Uzupełnienie poboczy destruktem ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


60, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Obwodnica Gostynina - Płock

roboty drogowe na 53.000 km, długość 9.000 km, od 2019.09.16, 8:00 do 2019.09.20, 16:00
ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Jabłonna Legionowo Serock

roboty drogowe na 20.698 km, długość 15.190 km, od 2019.09.14, 7:00 do 2019.10.31, 18:00
Koszenie pasa drogi Możliwe utrudnienia ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Przejście przez Legionowo

roboty drogowe na 23.748 km, długość 1.795 km, od 2018.10.18, 9:00 do 2020.09.30, 18:00
Roboty związane z przebudową DK61 na odcinku przejścia przez Legionowo odcinek III. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Klusek-Pułtusk m.Łubienica

roboty drogowe na 54.595 km, długość 0.492 km, od 2019.09.12, 9:00 do 2019.09.27, 12:00
Renowacja rowów odwadniających. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Kleszewo - Laski

roboty drogowe na 65.124 km, długość 6.866 km, od 2019.09.16, 10:00 do 2019.09.20, 12:00
Ruch kierowany ręcznie. ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U27, mazowieckie
Ostrołęka

remont mostu na 116.090 km, długość 0.000 km, od 2017.03.24, 9:00 do 2019.09.30, 15:00
Ograniczenia tonażowe na moście w miejscowości Ostrołęka na rzece Narew w ciągu drogi krajowej 61. Objazd do Łomży: dk 61 m. Różan --> dk 60 do m. Ostrów Mazowiecka --> dk 63 do m. Łomża W sprawach związanych z przebudową mostu oraz pozwoleniami na przejazd pojazdów powyżej 3,5 t zajmuje się Urząd Miasta Ostrołęka. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, podlaskie
Ostrołęka - Łomża w m. Rydzewo

roboty drogowe na 130.750 km, długość 1.500 km, od 2019.03.19, 13:00 do 2019.11.30, 8:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, podlaskie
Stawiski - Szczuczyn

roboty drogowe na 181.850 km, długość 12.750 km, od 2019.09.17, 6:00 do 2019.12.27, 10:00
Zakaz wyprzedzania nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, podlaskie
Grajewo - Augustów

roboty drogowe na 214.950 km, długość 41.716 km, od 2019.09.12, 8:00 do 2019.09.30, 0:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61, kod utrudnienia U33, podlaskie
m. Rajgród

roboty drogowe na 236.750 km, długość 0.600 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.10.15, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61a, kod utrudnienia U33, mazowieckie
obw Jabłonny

roboty drogowe na 0.000 km, długość 2.929 km, od 2019.09.14, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
Koszenie pasa drogi Możliwe utrudnienia nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


61b, kod utrudnienia U42, mazowieckie
Obwodnica Serocka

utrudnienie inne na 0.000 km, długość 7.006 km, od 2019.09.16, 7:00 do 2019.09.30, 18:00
Renowacja rowów. Możliwe zajęcie jednego pasa ruchu. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


62, kod utrudnienia U42, mazowieckie
Sielec

utrudnienie inne na 164.700 km, długość 0.700 km, od 2019.09.06, 8:00 do 2019.09.30, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


62, kod utrudnienia U33, mazowieckie
m. Sokolów Podlaski

roboty drogowe na 309.500 km, długość 0.800 km, od 2019.09.03, 7:00 do 2019.10.05, 13:00
Wytyczono objazd ulicami: Pilsudskiego, Bartoszowa , Siedlecka. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


62, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Sokołów Podlaski - Frankopol

roboty drogowe na 325.100 km, długość 1.600 km, od 2019.08.09, 10:00 do 2019.10.12, 18:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U27, warmińsko-mazurskie
m. Węgorzewo ul. Zamkowa

remont mostu na 15.300 km, długość 0.200 km, od 2019.08.27, 7:00 do 2020.07.16, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
m. Miłki

roboty drogowe na 52.587 km, długość 0.447 km, od 2019.09.19, 7:00 do 2019.09.20, 17:00
Humusowanie zieleńca. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 5.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
m. Orzysz ul. Wojska Polskiego

roboty drogowe na 69.252 km, długość 1.378 km, od 2019.08.20, 10:30 do 2019.09.20, 18:00
Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w m. Orzysz ul. Wojska Polskiego -na odc. od ul. Wyzwolenia do ul. Kolejowej odbywa się ruch wahadłowy (sygnalizacja świetlna) nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U27, warmińsko-mazurskie
Orzysz-Pisz

remont mostu na 80.300 km, długość 0.200 km, od 2019.07.03, 9:30 do 2019.10.24, 18:00
Remont mostu nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, warmińsko-mazurskie
Pisz - Jeże - gr.woj

roboty drogowe na 92.693 km, długość 19.520 km, od 2019.09.16, 15:00 do 2019.10.07, 17:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, podlaskie
Kolno, ul. Księcia Janusza na odcinku od ul. Skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Łabno Duże - Łabno Małe

roboty drogowe na 118.905 km, długość 2.395 km, od 2018.07.07, 7:20 do 2019.11.30, 7:20
ul. Księcia Janusza na odcinku od ul. Skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Łabno Duże - Łabno Małe - ruch wahadłowy ul.Księcia Janusza na odcinku Wojska Polskiego, Sobieskiego i Sienkiewicza - ruch jednokierunkowy w stronę Pisza, objazd w kierunku Łomży ulicami Dębową i Sienkiewicza nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, podlaskie
Łomża - Podgórze

roboty drogowe na 145.000 km, długość 6.000 km, od 2019.09.17, 12:00 do 2019.09.20, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 4.0m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, podlaskie
Zambrów - Wygoda

roboty drogowe na 160.050 km, długość 0.750 km, od 2019.09.19, 8:00 do 2019.10.18, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, podlaskie
Zambrów - Szulborze Kozy

roboty drogowe na 172.000 km, długość 25.398 km, od 2019.09.17, 15:00 do 2019.09.20, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


63, kod utrudnienia U33, lubelskie
Radzyń Podl. - Sławatycze

roboty drogowe na 346.500 km, długość 2.000 km, od 2019.09.20, 8:30 do 2019.09.20, 17:30
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


65, kod utrudnienia U33, podlaskie
Białystok - Grajewo m. Downary Plac

roboty drogowe na 120.000 km, długość 0.730 km, od 2019.07.15, 7:00 do 2019.11.30, 10:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


65, kod utrudnienia U33, podlaskie
m. Mońki

roboty drogowe na 126.900 km, długość 3.100 km, od 2019.03.04, 10:00 do 2019.11.30, 18:00
I etap - wycinka drzew nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 5.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


65, kod utrudnienia U33, podlaskie
m. Dobrzyniewo Duże

roboty drogowe na 154.000 km, długość 2.000 km, od 2019.09.19, 10:00 do 2019.09.21, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 5.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


65, kod utrudnienia U42, podlaskie
Waliły- Stacja -Bobrowniki

utrudnienie inne na 201.000 km, długość 13.000 km, od 2019.09.17, 9:00 do 2019.09.23, 16:00
Bez objazdu. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 5.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U33, podlaskie
Wylin Ruś

roboty drogowe na 36.400 km, długość 0.400 km, od 2019.09.21, 7:00 do 2019.09.24, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 5.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U33, podlaskie
Wyliny Ruś

roboty drogowe na 37.800 km, długość 0.400 km, od 2019.09.21, 7:00 do 2019.09.24, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 5.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U33, podlaskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 66 Bielsk Podlaski - Połowce

roboty drogowe na 79.310 km, długość 33.590 km, od 2019.04.08, 7:00 do 2019.12.31, 17:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U42, podlaskie
Bielsk Podlaski - Hajnówka, m. Lewki

utrudnienie inne na 82.000 km, długość 0.000 km, od 2019.09.19, 12:30 do 2019.09.30, 13:00
Przebudowa przejazdu kolejowego. Objazd drogami powiatowymi po trasie: Bielsk Podlaski - Parcewo - Koszele - Malinniki nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U33, podlaskie
Kleszczele - Połowce m. Kleszczele

roboty drogowe na 101.876 km, długość 0.000 km, od 2019.07.12, 7:00 do 2019.11.30, 7:00
Objazd dla samochodów osobowych: Kleszczele ul. 1-go Maja DK 66 - ul. M. Kopernika - ul. Mickiewicza - ul. Kolejowa DK 66. Objazd dla samochodów ciężarowych w kierunku Połowce - Czeremcha: Kleszczele DK 66 - Bielsk Podlaski DK 66/19 - Siemiatycze - DW 693 Kleszczele DK 66 - Połowce - Czeremcha. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U33, podlaskie
Kleszczele - Połowce m. Kleszczele

roboty drogowe na 102.350 km, długość 0.400 km, od 2019.08.20, 6:00 do 2019.09.30, 14:00
Wyłączony odcinek z ruchu pojazdów dk 66 w m. Kleszczele od ul. Sienkiewicza do torów kolejowych. Objazd przez miejscowości Dobrowoda i Repczyce. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


66, kod utrudnienia U33, podlaskie
Bielsk Podlaski - Kleszczele - Połowce

roboty drogowe na 109.624 km, długość 0.724 km, od 2019.08.29, 7:00 do 2019.12.31, 8:00
2472.1C/2019 nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


70, kod utrudnienia U33, łódzkie
miasto Łowicz, ul. Warszawska/Bolimowska

roboty drogowe na 1.500 km, długość 0.600 km, od 2019.09.12, 8:30 do 2020.06.30, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


72, kod utrudnienia U33, łódzkie
m. Balin

roboty drogowe na 56.300 km, długość 0.600 km, od 2019.09.02, 10:00 do 2019.12.31, 17:00
Roboty związane z budową ronda. W obrębie robót zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ruch wahadłowy - sygnalizacja świetlna nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


73, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Kielce-Morawica

roboty drogowe na 18.011 km, długość 4.164 km, od 2019.02.21, 8:00 do 2020.12.30, 12:00
Utrudnienia w związku z przebudową DK73. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


73, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Pacanów-Słupia

roboty drogowe na 83.000 km, długość 1.650 km, od 2019.07.31, 10:00 do 2019.09.30, 17:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


74, kod utrudnienia I04, lubelskie
m. Olbięcin

utrudnienie inne na 197.750 km, długość 1.000 km, od 2014.05.21, 0:08 do 2019.12.31, 15:00
Osunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


74, kod utrudnienia U33, lubelskie
Frampol - Gorajec

roboty drogowe na 228.190 km, długość 7.385 km, od 2018.09.01, 8:00 do 2019.12.31, 8:00
wyznaczony objazd drogami wojewódzkimi nr 835 i 858 na odcinku Frampol - Biłgoraj - Zwierzyniec- Szczebrzeszyn. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


74, kod utrudnienia I04, lubelskie
Gorajec - Szczebrzeszyn

utrudnienie inne na 235.575 km, długość 24.925 km, od 2014.04.14, 7:00 do 2019.12.31, 7:00
Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


74j, kod utrudnienia U27, łódzkie
m. Rusiec

remont mostu na 49.320 km, długość 0.150 km, od 2019.05.23, 13:30 do 2019.10.31, 15:00
Remont mostu w m. Rusiec. Zajęta lewa połowa drogi w kierunku Bełchatowa Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


75, kod utrudnienia U33, małopolskie
Niepołomice

roboty drogowe na 5.930 km, długość 0.150 km, od 2018.08.31, 15:00 do 2019.09.26, 12:00
Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na drogę objazdową z tymczasowym mostem. Ruch dwukierunkowy. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


75, kod utrudnienia U33, małopolskie
Kurów

roboty drogowe na 55.600 km, długość 1.853 km, od 2019.07.22, 9:00 do 2020.12.31, 9:00
Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h przy wyjazdach z budowy nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


77, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Trześń - Nowa Sarzyna

roboty drogowe na 23.972 km, długość 61.793 km, od 2019.09.17, 10:00 do 2019.10.01, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


77, kod utrudnienia U33, podkarpackie
msc. Racławice

roboty drogowe na 58.892 km, długość 1.408 km, od 2019.07.05, 14:00 do 2019.09.30, 15:00
Remont drogi krajowej Nr 77 w msc. Racławice. Oznakowanie robót: zakaz wyprzedzania. W razie potrzeb ruch odbywał się będzie wahadłowo sterowany sygnalizacją świetlną na odc. od km 59+850 do km 60+300 nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


77, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Leżajsk - Jarosław

roboty drogowe na 117.750 km, długość 8.400 km, od 2019.08.02, 7:00 do 2019.11.30, 16:00
Odcinkami zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Ruch wahadłowy. Sygnalizacja świetlna. Ograniczenie prędkości nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


77a, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Stalowa Wola, Trasa Podskarpowa

roboty drogowe na 3.020 km, długość 2.298 km, od 2019.09.09, 10:00 do 2019.09.30, 15:00
Remont Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli w ciągu DK 77A - Etap V. Wyłączona z ruchu jezdnia lewa. Ruch odbywa się jezdnią prawą w obu kierunkach w km 3+020 do 4+600. Odcinki zmiany pasa ruchu oraz wyłączony z ruchu obszar od strony najazdu zabazpieczony tablicami U-21b z pulsującą falą świetlną i tablicami U-3c i U-3d. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


78, kod utrudnienia U33, śląskie
m. Mierzęcice

roboty drogowe na 97.670 km, długość 0.060 km, od 2019.08.26, 9:00 do 2019.10.31, 17:00
Przesunięta cała jezdnia w związku z budową podpór wiaduktu drugiej jezdni drogi ekspresowej S1. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


78, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Jędrzejów - Piaski

roboty drogowe na 199.300 km, długość 0.600 km, od 2019.07.11, 11:00 do 2019.09.30, 18:00
Utrudnienia w związku z budową włączenia DW768 do DK78 w m. Piaski. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


78, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Kije - Chmielnik

roboty drogowe na 219.300 km, długość 4.100 km, od 2019.08.05, 11:00 do 2019.12.31, 18:00
Zamknięcie odcinka drogi w związku z przebudową. nacisk do 3.5t na oś, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


78, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Kije - Chmielnik

roboty drogowe na 219.300 km, długość 10.500 km, od 2019.08.05, 11:00 do 2019.12.31, 18:00
Wprowadzono ograniczenie masy całkowitej pojazdów do 6 t. w związku z przebudową drogi. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


78, kod utrudnienia U33, świętokrzyskie
Kije - chmielnik

roboty drogowe na 219.400 km, długość 10.420 km, od 2019.06.05, 8:00 do 2019.12.31, 8:30
Utrudnienia w miejscu wyjazdów pojazdów z budowy. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


79, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Mysiadło - Piaseczno

roboty drogowe na 9.450 km, długość 0.200 km, od 2019.09.23, 23:00 do 2019.09.24, 5:00
Remont nawierzchni skrzyżowanie z ul. Okulickiego m. Piaseczno nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


79, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Góra Kalwaria

roboty drogowe na 24.300 km, długość 4.433 km, od 2019.01.24, 7:00 do 2019.12.04, 15:00
Remont nawierzchni skrzyżowanie z ul. Okulickiego m. Piaseczno nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


79, kod utrudnienia U33, mazowieckie
Góra Kalwaria - Kozienice (m.Mniszew)

roboty drogowe na 45.356 km, długość 1.789 km, od 2019.09.19, 9:00 do 2019.09.20, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


79, kod utrudnienia U33, małopolskie
Sierosławice - Śmiłowice

roboty drogowe na 308.000 km, długość 0.900 km, od 2019.08.26, 8:00 do 2019.09.30, 18:00
Budowa chodnika - etap wstepny (prace teletechniczne) zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie prawej drogi, obszar zabudowany nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


79, kod utrudnienia U33, małopolskie
Hebdóe - Nowe Brzesko

roboty drogowe na 314.397 km, długość 1.089 km, od 2019.06.30, 8:00 do 2019.09.30, 18:00
Budowa chodnika - zajęcie pobocza oraz w razie konieczności części pasa ruchu po stronie prawej drogi nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


79, kod utrudnienia U33, małopolskie
Chrzanów - Jaworzno

roboty drogowe na 385.500 km, długość 1.800 km, od 2019.07.01, 7:00 do 2019.11.30, 18:00
Utrudnienia związane z remontem DK-79 m. Chrzanów Kąty, zajęta naprzemiennie prawa i lewa strona drogi, możliwy ruch wahadłowy, ręczne sterowanie ruchem oraz czasowe krótkotrwałe zatrzymania w ruchu. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


81, kod utrudnienia U33, śląskie
Łaziska Górne

roboty drogowe na 14.500 km, długość 5.200 km, od 2019.09.20, 8:20 do 2019.09.20, 17:00
Prace pielęgnacyjne zieleni przydrożnej roboty szybko postępujące zajęcie pobocza na jezdni lewej w kierunku Katowic nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 70km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


81, kod utrudnienia U42, śląskie
Warszowice

utrudnienie inne na 40.200 km, długość 0.660 km, od 2019.07.22, 8:00 do 2019.11.15, 14:00
Budowa zabezpieczen przeciwhałasowych roboty długo trwające zajęcie prawego pasa ruchu jezdnia lewa kierunek Katowice nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


81, kod utrudnienia U33, śląskie
Zbytków-Harbutowice

roboty drogowe na 46.408 km, długość 17.744 km, od 2019.09.15, 18:00 do 2019.09.22, 18:00
Na czas robót zajęcie prawego lub lewego pasa ruchu w zależności od potrzeb. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


82, kod utrudnienia U33, lubelskie
Łęczna - Włodaw

roboty drogowe na 30.000 km, długość 55.000 km, od 2019.09.12, 6:00 do 2019.09.30, 16:00
Przewidziane ręczne kierowanie ruchem nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


83, kod utrudnienia U33, łódzkie
Sieradz

roboty drogowe na 51.520 km, długość 0.000 km, od 2019.09.18, 9:52 do 2019.09.20, 17:00
Przebudowa zjazdu. Jezdnia jednostronnie zwężona. Zakaz wyprzedzania. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


84, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Sanok ul. Lipińskiego

roboty drogowe na 2.800 km, długość 0.300 km, od 2019.08.06, 7:00 do 2019.11.29, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


84, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Lesko - Krościenko

roboty drogowe na 40.850 km, długość 0.050 km, od 2017.09.20, 8:30 do 2019.12.31, 14:00
Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 60km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


91, kod utrudnienia U33, kujawsko-pomorskie
Swiecie, ul. Tucholska

roboty drogowe na 139.000 km, długość 0.800 km, od 2019.02.11, 7:00 do 2019.12.31, 17:00
Przebudowa Estakady w m. Przechowo nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


92, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
m. Września

roboty drogowe na 3.600 km, długość 0.400 km, od 2019.04.01, 10:00 do 2019.11.29, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


92, kod utrudnienia U33, wielkopolskie
odc. Konin-Słupca

roboty drogowe na 25.000 km, długość 21.900 km, od 2019.09.17, 8:00 do 2019.09.23, 16:00
Czyszczenie wysepek, zatok, azylii, itp. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


92, kod utrudnienia U27, mazowieckie
Ożarów Maz. - Błonie m.Kopytów

remont mostu na 452.200 km, długość 0.600 km, od 2019.09.16, 9:00 do 2019.10.18, 15:00
Remont obiektu mostowego m. Kopytów jezdnia lewa nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Prochowice - Środa Śląska

roboty drogowe na 44.000 km, długość 22.030 km, od 2019.09.18, 8:00 do 2019.09.30, 17:00
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą na gorąco. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Oława - Godzikowice

roboty drogowe na 125.560 km, długość 1.380 km, od 2019.09.01, 22:00 do 2019.09.30, 15:00
nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 3.5m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, opolskie
Skarbiszów

roboty drogowe na 167.168 km, długość 0.228 km, od 2019.08.19, 10:00 do 2019.09.30, 10:00
Przebudowa przepustu nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, małopolskie
Bolesław

roboty drogowe na 290.200 km, długość 0.500 km, od 2019.09.16, 8:00 do 2019.10.11, 18:00
Rozbudowa lewej jezdni DK 94 polegająca na budowie dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo oraz pasa włączenia. Zawężenie pobocza. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, małopolskie
Czajowice

roboty drogowe na 317.287 km, długość 0.381 km, od 2019.09.05, 9:00 do 2019.10.31, 17:00
Budowa chodnika w m.Czajowice, km 317+287-317+668 strona prawa, prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 30km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, małopolskie
Wielka Wieś

roboty drogowe na 322.242 km, długość 0.718 km, od 2019.05.13, 6:00 do 2019.09.30, 18:00
Budowa chodnika w m. Wielka Wieś w km 322+242 - 322+960 strona lewa , prawostronne zwężenie jezdni, zajęcie pobocza. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, małopolskie
Modlnica

roboty drogowe na 325.329 km, długość 0.714 km, od 2019.05.06, 7:00 do 2019.11.30, 14:00
Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K wraz z rozbudową odcinka DK 94 , budowa dróg dojazdowych. W związku z przebudową DK94 i budową ronda w Modlnicy, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski w dniu 13.05.2019r. zostały wprowadzone zmiany organizacji ruchu. W związku z planowanymi do realizacji pracami w ciągu DK94 został zamknięty wlot skrzyżowania z ul. Ojcowskiej w Modlnicy. Wprowadzono objazdy: - Objazd od strony ul. Łokietka został poprowadzony do skrzyżowania ul. Łokietka z ul. Gaik, następnie ul. Gaik do DK94. - Objazd od strony DK94, zarówno od strony Modlnicy oraz Wielkiej Wsi, został poprowadzony ulicami Wesołą, Młynarską do skrzyżowania z DW794, następnie DW794 w Januszowicach do skrzyżowania z ulicą Podwikle oraz Św. Idziego do Giebułtowa gdzie jest koniec objazdu. Ponadto zmiana organizacji ruchu będzie polegać na wprowadzeniu drugiego etapu oznakowania robót, polegającego na wprowadzeniu na DK94 ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazach wyprzedzania. Przystanki autobusowe zostaną przesunięte poza zakres prac. Ruch pieszych będzie utrzymany na całym zakresie prowadzonych robót prawą stroną drogi po istniejącym chodniku oraz po przygotowanym ciągu pieszym (w miejscach brakującego chodnika), dodatkowo dla pieszych zostaną wydzielone dwa tymczasowe przejścia dla pieszych (przy ul. Ulubionej w Modlnicy oraz przy wjeździe na Plac Wspólny Urzędu Gminy Wielka Wieś w Szycach). Zmiany te potrwają około czterech miesięcy. W tym czasie budowana będzie lewa jezdnia DK94, chodniki, pobocza, część ronda na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Ojcowską w Modlnicy oraz fragment ulicy Ojcowskiej. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Łańcut - Przeworsk

roboty drogowe na 613.700 km, długość 5.900 km, od 2019.08.12, 10:00 do 2019.12.31, 16:00
Rozbudowa drogi - budowa Obwodnicy Łańcuta. Zwężenie jezdni do 2 pasów ruchu. Ograniczenie prędkości nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U33, podkarpackie
Przeworsk - Jarosław

roboty drogowe na 637.430 km, długość 0.150 km, od 2019.09.06, 7:00 do 2019.12.31, 16:00
Przebudowa zatoki postojowej w m. Przeworsk. Możliwe zwężenie pasa ruchu. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 6.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 50km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94, kod utrudnienia U42, podkarpackie
Radymno - Korczowa

utrudnienie inne na 670.312 km, długość 0.115 km, od 2019.04.02, 10:00 do 2020.02.11, 16:00
Ograniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


94d, kod utrudnienia U33, dolnośląskie
Wilczy Las - Okmiany

roboty drogowe na 55.200 km, długość 1.200 km, od 2019.08.29, 12:00 do 2020.07.20, 15:00
Ograniczenia w ruchu na moście w m. Duńkowice. Zwężenie jezdni do 4 m. Wprowadzono znaki pierwszeństwa na zwężonym odcinku. nacisk do 3.5t na oś, nośność do 6.0t, ograniczona skrajna szerokość do 4.0m, ograniczona skrajna wysokość do 4.5m, ograniczenie szerokości do 3.5m, ograniczenie prędkości do 40km/h, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:15. zobacz punkt na mapie.


źródło: GDDKiA,
liczba utrudnień: 398,
aktualizacja: 20.09.2019, 6:12:32