Jak przyspieszyć sieć Wi-Fi?

Kieruj się poniższymi wskazówkami by przyspieszyć swoją sieć Wi-Fi:
• umieść punkt dostępowy w centralnym punkcie mieszkania lub centralnie do miejsc z których będziesz się łączył,
• zwróć uwagę na materiały tłumiące sygnał, ustawienie anten, pozycję oraz wysokość na której jest punkt dostępowy,
• nadać lub zmienić hasło do panelu administracyjnego,
• nadać silne hasło tzw. niesłownikowe do sieci oraz wybrać dobre szyfrowanie danych np WPA2,
• ustawić odpowiedni kanał oraz szerokość pasma by uniknąć zakłóceń,
• uruchom QoS (Quality of Service),
• ustawić sprawnie działające adresy DNS,
• sprawdź ustawiania karty sieci bezprzewodowej w urządzeniach,
• wyłącz ciężkie reklamy i inne skrypty na przeglądanych stronach,
• na słabszych komputerach ogranicz ilość zakładek i uruchomionych programów w tle,
• upewnić się czy dobrze odczytujemy jednostki bit i Bajt,
• stworzyć bezpieczną konfigurację - więcej poniżej.


Legenda użytych kolorów w tekście:
istotne fragmenty | niebezpieczne | słabe bezpieczeństwo | średnio bezpieczne | bezpieczne


Bezprzewodowość - przekleństwo naszych czasów?
Największym atutem sieci bezprzewodowej Wi-Fi jest jej bezprzewodowość, cena urządzeń, łatwość uruchomienia, zasięg jaki oferuje wystarcza w większość zastosowań domowych i w małych biurach (do 100 m wewnątrz, i ok 400 m na zewnątrz budynków), odporność na władowania atmosferyczne (brak połączenia fizycznego urządzeń będących w sieci) dostępność - obecność kart sieci bezprzewodowych w większości urządzeń.

Wi-Fi posiada swoje wady, których ilość jest na tyle duża, że w najczarniejszych scenariuszach są wręcz przekleństwem dyskwalifikującym ten typ połączenia. Współużytkowanie z innymi urządzeniami pasmo 2,4 GHz (standardy 802.11b, 802.11g, 802.11n) nadajniki i odbiorniki standardu Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, radary meteorologiczne, radiowa telewizja przemysłowa, myszki i klawiatury bezprzewodowe, słuchawki i głośniki bezprzewodowe inne sieci bezprzewodowe, a największy bałagan robią urządzenia niecertyfikowane. Łatwy cel do ataku w przypadku niedostatecznie zabezpieczonej konfiguracji. Wolniejsze niż połączenia fizyczne, dodatkowo zabezpieczenia zmniejszają przepustowość sieci, podobnie jak mnogość urządzeń, aktualnie wykorzystujących połączenie bezprzewodowe. Czym większy dystans dzielący urządzenia tym mniejszy poziom sygnału oraz tym większe prawdopodobieństwo zakłócenia transmisji a co za tym idzie spadek prędkości. Współczesne procesory są taktowane wysokimi częstotliwościami (GHz), co może generować szum i negatywnie wpływać na wbudowany w komputer moduł Wi-Fi. Jest to szczególnie widoczne w przypadku laptopów, w których większość elementów jest rozmieszczona bardzo blisko siebie. Co ciekawe używanie słabo ekranowanych przewodów USB 3.0 zakłóca działanie Bluetooth i Wi-Fi w stopniu takim, że uniemożliwiać może korzystanie np z myszy bezprzewodowej, a w sieci Wi-Fi (2,4 GHz) pojawiają się opóźnienia i spadek zasięgu.

 

Hasło do routera, hasło sieci, kod QR
Jak wiadomo bezprzewodowa sieć jest dostępna radiowo, więc bez konieczności użycia jakiegokolwiek kabla umożliwia łączenie się z lokalną siecią (LAN) oraz z Internetem (WAN). Już na samym wstępie należy zadbać o:
zmianę, lub ustawienie hasła do panelu zarządzania routerem,
ustawienie hasła dostępu oraz typu szyfrowania transmisji w sieci bezprzewodowej (najlepiej WPA 2 Enterprise, WEP można złamać w kilka minut, natomiast popularne WPA oraz WPA2 od kilku lat jest uznawane za niebezpieczne),
aby zostały określone jakie MAC adresy urządzeń mogą łączyć się z naszą siecią,

Zanim zaczniesz podawać hasło do Wi-Fi:
zastanów się czy ufasz danej osobie, hasło do sieci bardzo ułatwia podsłuchiwanie transmisji danych, pamiętaj że udostępniasz nie tylko dostęp do Internetu, ale również do udostępnionych zasobów sieci lokalnej (LAN) serwera multimediów (DLNA / DMS), folderów, drukarki itd
• w związku z powyższym zalecane jest utworzenie bezprzewodowej sieci gościnnej (guest network) i odizolowanie jej od sieci LAN, można również określić ramy czasowe jak długo sieć będzie dostępna,
dla domowników i przyjaciół możesz przygotować kod QR z ustawieniami dostępu do Twojej sieci Wi-Fi (urządzenia pracujące na systemie Android), znacznie usprawni to konfigurację urządzeń mobilnych,

Hasła powinny być skomplikowanym ciągiem znaków tzw. niesłownikowym. Należy unikać słów, które są do odnalezienia w słownikach np imiona, nazwiska, nazwy; najlepsze hasło to te, które będzie trudne do zapamiętania, a składać się będzie z dużych i małych liter oraz cyfr i znaków specjalnych takich jak np !@#$%^&*()_+<>?:"{}|,./;'-=[]\ takie hasło warto przykleić pod routerem, przyda się w przyszłości i nie będziemy musieli go pamiętać. Hasła do panelu administracyjnego i dostępu do sieci powinny być różne na wypadek gdy odwiedzi nas „koń trojański”. Warto także okresowo zmienić oba hasła.

 

WPS – a miało być tak pięknie...
Wi-Fi Protected Setup ma dwa warianty:
• konfiguracja poza pasmem („out-of-band”) - nie są elementem certyfikacji WPS,
• konfiguracja w paśmie („in-bound”) - najczęściej stosowana i na niej się skupmy

W ramach konfiguracji „w paśmie” zdefiniowano dwie metody uwierzytelniania podłączanego urządzenia:
PIN – przy użyciu ośmiocyfrowego PINu, każde certyfikowane urządzenie,
PBC (Push-Button-Connect) – inicjacja konfiguracji pomiędzy urządzeniami po naciśnięciu guzika, każdy certyfikowany punkt dostępu (AP).

Autoryzacja bazująca na PIN-ie
W tej konfiguracji obsługa WPS jest aktywna cały czas. Podłączane urządzenie musi potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu 8-cyfrowego PIN-u, na podstawie którego generowane jest hasło urządzenia.

Dostępne są dwa warianty:
- wewnętrzna – w konfiguracji AP należy wpisać PIN podany przez urządzenie chcące podłączyć się do sieci, rzadko spotykana, wymaga dostępu do panelu administracyjnego AP,
- zewnętrznana urządzeniu chcącym podłączyć się do sieci należy wpisać PIN skonfigurowany w AP, najczęściej stosowana, standardowy PIN możliwy do znalezienia pod urządzeniem (naklejka). Dlatego ważne jest aby fizyczny dostęp do urządzenia był ograniczony do zaufanych osób.

Autoryzacja bazująca na PBC
W tym rozwiązaniu nie jest wymagana znajomość PINu. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk, który aktywuje protokół WPS i skonfiguruje oczekującego klienta. W tym trybie WPS jest aktywowany tylko na moment podłączania nowego urządzenia np 2 minuty. W momencie aktywacji tego trybu, zarówno AP, jak i urządzeni klienckie skanują otoczenie w poszukiwaniu drugiego urządzenia przełączonego w tryb konfiguracji. Po wzajemnym wykryciu się urządzeń następuje nawiązanie sesji analogicznie jak w przypadku uwierzytelniania opisanego powyżej, tylko z użyciem domyślnej wartości PIN składającej się z ośmiu zer. WPS zakłada nieuruchamianie sesji konfiguracji, jeśli w otoczeniu znajduje się więcej urządzeń w trybie konfiguracji PBC.

Wiemy już jak to z grubsza funkcjonuje, pomijając dostęp do AP przez osobę niezaufaną, problemem pozostaje WPS w trybie PIN, który cały czas umożliwia podłączenie nowego urządzenia. Fakt iż liczba kombinacji PINu jest znaczna, ale specyfika przyjmowania przez urządzenie powoduje że nie jest to tak skomplikowane jakby się mogło początkowo wydawać. Nie 108 tylko 104 i 103 (AP sprawdza pierwsze 4 cyfry, gdy są one poprawne oczekuje kolejnych 3, brakująca (ostatnia) cyfra to cyfra kontrolna). Po załamaniu PINu co zajmuje około 4 godzin (przecież to zaledwie 11.000 kombinacji) urządzenie zostaje autoryzowane i posiada dostęp do „dóbr” oferowanych przez AP. Rada wyłączyć WPS w trybie PIN i / lub PCB w zależności od dostępu do AP przez osoby niezaufane.

 

Stosowane metody zabezpieczeń zgodne ze standardem 802.11:
WEP (Wired Equivalent Privacy) - działa na zasadzie współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 do 104 bitów i 24-bitowym wektorze inicjującym. WEP jest aktualnie bardzo złym zabezpieczeniem, które nie chroni nas przed włamaniami z zewnątrz. W średnio obciążonej sieci klucze WEP można złamać w 90% przypadków, poniżej godziny pasywnego nasłuchiwania pakietów,
WPA (Wi-Fi Protected Access) - bezpieczniejsze mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych, wykorzystuje szyfrowania TKIP/RC4 oraz MIC,
• WPA2 (Wi-Fi Protected Access) - nowe, dużo bardziej bezpieczne mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych, wykorzystuje szyfrowania CCMP/AES,

WPA i WPA2 działać mogą w jednym z trybów:
Enterprise – wtedy używa serwera RADIUS, który przydziela klucze odpowiednim użytkownikom,
Personal – nie dzieli kluczy na poszczególnych użytkowników, wszystkie podłączone urządzenia wykorzystują jeden klucz (PSK – Pre-Shared Key).

 

Częstotliwość, interferencje, nakładanie się kanałów, lokalizacja, 20 czy 40 MHz, moc nadawania
Sieć Wi-Fi działa w paśmie częstotliwości od 2400 do 2485 MHz (2,4 GHz) lub 4915 do 5825 MHz (5 GHz). Sieć bezprzewodowa w standardzie 2,4 GHz co prawda podzielona została na 13 kanałów po 5 MHz (w zależności od regionu świata, liczba ta może nieco się różnić), ale bezkolizyjnie można skonfigurować jedynie 2 – 4 w zależności od wybranego standardu i rozmieszczenia na paśmie. W paśmie częstotliwości od 5,18 do 5,7 GHz podzielonym na 19 kanałów po 20 MHz (w Europie, w USA tylko 12 kanałów) można bezkolizyjnie rozmieścić od 2 do 19 sieci w zależności od wybranego standardu i rozmieszczenia na paśmie. Należy pamiętać, że o ile operujemy w pustym zakresie pasma możemy wybrać prędkość lub moc sygnału, o ile w warunkach miejskich, szerokość pasma wykorzystywanego przez naszą sieć Wi-Fi może dodatkowo skutkować wystawieniem jej na dodatkowe zakłócenia np. innych sieci z okolicy. Warto pamiętać sygnał 2,4 GHz ma większy zasięg niż sygnał 5 GHz, ale w związku z dostępnością i ceną urządzeń 2,4 GHz jest bardziej popularne więc w tym przypadku dużo łatwiej o wzajemnie zakłócające się sieci przykład:

Do zobrazowania rozmieszczenia poszczególnych sieci w naszym otoczeniu przydatny będzie program inSSIDer. Po jego zainstalowaniu i uruchomieniu przechodzimy do zakładki NETWORKS gdzie u dołu okna zobaczymy dwa okna z lewej dla sieci Wi-Fi w standardzie 2,4 GHz, a po prawej dla 5 GHz. W części powyżej odnajdujemy naszą sieć Wi-Fi (wybieramy jej nazwę), po wybraniu będzie ona zaznaczona kolorem niebieskim co ułatwi diagnostykę. Jak należy umieścić swoją sieć? Tak by inne sieci na nią nie nachodziły lub jeśli to niemożliwe nachodziły w jak najmniejszym stopniu. W tym miejscu rozważ np szerokość pasma, lepsze węższe czystsze pasmo niż szersze zakłócone. Warto takiej diagnostyki dokonać we wszystkich miejscach w których będziesz korzystać z sieci Wi-Fi, byćmoże okaże się że rozwiązanie które wydawało się być idealne w danym miejscu, będzie nie najlepszym w innym. Zmiany położenia na paśmie dokonujemy w Access Point lub Routerze poprzez zmianę kanału (channel / ch) oraz szerokości pasma (channel width) – to już w zależności od standardu urządzenia. Program co prawda podpowiada jaki kanał dla naszej sieci będzie najlepszy, lecz nie zawsze ma rację i trzeba wybrać samemu „największy dołek” w paśmie. Raz na jakiś czas warto sprawdzić czy wybrane wcześniej miejsce na paśmie jest nadal atrakcyjne.

Dla urządzeń mobilnych nie ma idealnej aplikacji (nie pokazuje "szerokich sieci"), ale warto zapoznać się z bezpłatnym WiFi Analyzer dla Android.

 

Jednostka miary - dodaje lub ujmuje wiary
Bardzo ważnym elementem jest poprawny odczyt jednostki bit i Bajt ponieważ 8 bitów stanowi 1 Bajt.
Przykład:
• 8 Mb/s (8 Megabitów na sekundę) to dokładnie 1 MB/s (MegaBajt na sekundę).
Różnica ośmiokrotna jest na tyle duża, że jej mylenie jest bardzo znaczącym błędem.

Możesz się spotkać z zapisem k, ki; M, Mi; G, Gi, T, Ti; P, Pi itd gdzie literka "i" wprowadza pewną różnicę:
kilo-, mega-, giga-,tera-, peta-, itd. to 1000 jednostek niższego stopnia definicja SI
kibi-, mebi-, gibi-, tebi-,  pebi-, itd. to 1024 jednostek niższego stopnia definicja IEC

Przykład
• 1 kilobit to 1.000 bitów,
• 1 Megabit to 1.000 kilobitów lub 1.000.000 bitów
• 1 Gigabit to 1.000 Megabitów lub 1.000.000 kilobitów albo 1.000.000.000 bitów itd.

Przykład
• 1 kibibit to 1024 bitów,
• 1 Mebibit to 1024 kibibitów lub 1.048.576 bitów
• 1 Gibibit to 1024 Mebibitów lub 1.048.576 kibibitów albo 1.073.741.824 bitów itd.

Dlatego nie powinniśmy czuć się oszukani gdy zakupiony dysk o pojemności np 500
będzie dyskiem 500 GB czyli 500.000.000.000 bajtów (SI)
ale wg. np. systemu operacyjnego dyskiem 465 GiB, a dokładniej 465.661.287.308 bajtów (IEC).

Zawsze należy zwrócić uwagę na sposób zapisu jednostki, a szczególnie na literę „b” oznaczającą bit, i literę „B” oznaczającą Bajt oraz czy pomiędzy przedrostkami k, M, G, T, P a symbolem jednostki b lub B występuja litera i.

Znajomość powyższych różnic jest na tyle istotna ponieważ dostawcy usług internetowych (ISP) zawsze podają Mb/s, a pobierając pliki z Internetu często mamy do czynienia z MB/s.

 

Typy sieci Wi-Fi – standardy i częstotliwości:
• 802.11a: do 54 Mb/s, 5 GHz,
• 802.11an: do 600 Mb/s, 5 GHz, znane jako 802.11n w paśmie 5 GHz,
• 802.11ac: aktualnie do 1734 Mb/s, 5 GHz (MIMO 4x4); technologia zakłada transfer do 6928 Mb/s, szerokość pasma 20, 40, 80, 160 MHz,
• 802.11b: do 11 Mb/s, 2,4 GHz, 14 kanałów o szerokości 22 MHz,
• 802.11g: do 54 Mb/s 2,4 GHz, bardziej podatna na zakłócanie i wymaga silniejszego i stabilniejszego sygnału niż 802.11b,
• 802.11bn: do 600 Mb/s, 2,4 GHz (MIMO 3x3) oraz 150 Mb/s w paśmie szerokości 20 lub 300 Mb/s w paśmiie szerokości 40 MHz, znane jako 802.11n w paśmie 2,4 GHz,
• 802.11ah HaLow: 900 MHz (w Europie 863 - 868 MHz), pasma o szerokości od 1 - 16 MHz będzie oferować niemal dwukrotnie większy zasięg przy dużo niższym zapotrzebowaniu na energię. Zastosowanie znajdzie nie tylko w routerach ale przede wszystkim w małej elektronice (noszonej / ubieralnej = wearables, IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy)) może stać się standardem wykorzystywanym do budowy inteligentnych domów, osiedli, miast. Kompatybilność z 2,4 GHz i 5 GHz wróży mu dużą popularność,
• 802.11ad (WiGig) aktualnie do 4,6 Gbps (specyfikacja zakłada 7 Gbps). Pracuje na częstotliwości ok 60 GHz (4 kanały o szerokości 2,16 GHz w zależności od regionu 1. 57.24-59.4 GHz, 2. 59.4-61.56 GHz, 3. 61.56-63.72 GHz, 4. 63.72-65.88 GHz). Niestety zasięg takiej sieci jest jeszcze słabszy niż w przypadku 5GHz (do 10m, za ścianą może już działać to słabo lub w ogóle, fale radiowe łatwiej odbijają się od przeszkód – trudniej je przenikają) pewną próbą naprawienia tej niedogodności może być zastosowanie adaptacyjnego formowania wiązki (beamforming) oraz fakt dalszych działań mających na celu nieco poprawić te kwestie.

Uwaga podane prędkości dotyczą często sumy możliwego przesyłu z i do sieci w tym samym czasie. Np pobieranie danych z sieci w standardzie 802.11g (54 Mb/s) nie będzie wyższe niż 22Mb/s! Nowe AP dwupasmowe zawierają w specyfikiacji zsumowaną maksymalną przepustowość dla wszystkich anten MIMO i dwóch pasm 2,4 i 5 GHz!

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - pozwala na wykorzystanie 2 - 8 anten nadawczo-odbiorczych,
SU- (Single-User) - obsługa jednego klienta w jednym czasie, obsługa uplinku i downlinku (pobieranie i wysyłanie),
MU- (Multi-User) - obsługa wielu klientów w jednym czasie, obsługa downlinku (pobieranie z AP / routera). Zastosowanie AP z MU-MIMO przynosi pozytywne rezultaty nawet w urządzeniach klienckich nie wspierających tej technologii. W tym samym czasie jest obsługiwanie kilka urządzeń (urządzenie nie musi oczekiwać na własną kolej).

Standard

Pasmo
GHz

Kanał
MHz

SU-MIMO, prędkość w Mbps

1x1

2x2

3x3

4x4

8x8

802.11b

2,4

22

11

-

-

-

-

802.11g

20

54

-

-

-

-

802.11n

20

72

144

216

300

-

40

150

300

450

600

-

 

Standard

Pasmo
GHz

Kanał
MHz

SU- / MU-MIMO, prędkość w Mbps

1x1

2x2

3x3

4x4

8x8

802.11a

5

20

54

-

-

-

-

40

108

-

-

-

-

802.11n

20

72

144

216

300

-

40

150

300

450

600

-

802.11ac

20

87

173

260

347

1040

40

200

400

600

800

3200

80

433

867

1300

1733

6932

160

867

1733

2600

3467

10400

Połączenia realizowane przy pomocy 8x8 są zarezerwowane dla połączeń pomiędzy AP.
Najczęściej spotykanymi kartami sieci bezprzewodowej w laptopach są 1x1 bądź 2x2.

 

Typy i oznaczenia routerów / AP

Typ

2.4 GHz
(Mbps)

40 MHz

5 GHz
(Mbps)

80 MHz

AC600

150

1 strumień

433

1 strumień

AC750

300

2 strumienie

433

1 strumień

AC1200

300

2 strumienie

867

2 strumienie

AC1300

400

2 strumienie

867

2 strumienie

AC1300

-

-

1300

3 strumienie

AC1450

450

3 strumienie

975

3 strumienie

AC1600

300

2 strumienie

1300

3 strumienie

AC1750

450

3 strumienie

1300

3 strumienie

AC1900

600

3 strumienie

1300

3 strumienie

AC2200

450

3 strumienie

1733

4 strumienie

AC2350

600

4 strumienie

1733

4 strumienie

AC2600

800

4 strumienie

1733

4 strumienie

AC3000

450

3 strumienie

1300 + 1300

3 strumienie x 2

AC3150

1000

4 strumienie

2167

4 strumienie

AC3200

600

3 strumienie

1300 + 1300

3 strumienie x 2

AC5000

600

4 strumienie

2167 + 2167

4 strumienie x 2

AC5300

1000

4 strumienie

2167 + 2167

4 strumienie x 2

Podane pędkości są uzyskiwane w przypadku zastosowania "niestandarowych" modulacji np Turbo QAM
ich osiągnięcie możliwe jest tylko w przypadku urządzeń o pełnej zgodności sprzętowej

 

Zapewne zauważyliście że zwiększenie szerokości pasma powoduje dwukrotne zwiększenie przepustowości sieci, podobnie jest w przypadku MIMO, lecz to dodatkowo zwiększa zasięg sieci. Anteny w MIMO pracuja niezależnie, dzieląc transmisję na strumienie, a urządzenia ponownie je sumują.

 

Propagacja fali radiowej w pomieszczeniach
Bezprzewodowe sieci lokalne najczęściej są używane w obrębie budynków, gdzie propagacja fali w takim środowisku jest dość specyficzna ze względu na liczne przeszkody. Najbardziej tłumiące materiały jakie można znaleźć w obrębie budynków to: beton, płyta karton-gips, cegła, szkło, aluminium, drewno (ułożone od największej tłumienności). Uwagę należy zwrócić także na elementy metalowe również te użyte jako elementy konstrukcyjne np zbrojenia. W przypadku nie wystarczającej mocy sygnału można zastosować inne, mocniejsze anteny, jeśli to nie pomoże lub jeśli AP nie ma gniazda antenowego można wykorzystać Repeater. Można również spróbować kombinacji dwóch routerów wpiętych w switch. W przypadku dwóch routerów wpiętych jeden w drugi problemem mogą okazać się wielkości ramek pakietów co spowoduje spadek wydajności sieci lub problemy w jej działaniu.

 

QoS – sędzia sprawiedliwy
Jeśli Twoja sieć Wi-Fi zawiera więcej urządzeń powinieneś uruchomić opcję QoS (Quality of Service) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.

Aby zapewnić QoS, stosowane są następujące mechanizmy:
• kształtowanie i ograniczanie przepustowości,
• zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów,
• nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć,
• zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych,
• zarządzanie buforowaniem nadmiarowych pakietów: DRR, WFQ, WRR,
• określenie charakterystyki gubienia pakietów,
• unikanie przeciążeń: Connection Admission Control (CAC), Usage Parameter Control (UPC)

Może to być pomocne np gdy inny domownik często korzysta z klienta sieci Torrent, a Ty denerwujesz się przez brak płynności filmów na YouTube lub serwisach VoD, w skrajnych przypadkach nieuruchomienie tej funkcji kończyć się może brakiem dostępu do Internetu na innych urządzeniach.

 

Dobre miejsce - dobry sygnał
Znając już wpływ materiałów, które mniej lub bardziej tłumią sygnał Wi-Fi wiedząc gdzie najczęściej będziesz łączył się z AP, postaraj się go tak umieścić w mieszkaniu by był albo blisko Twoich urządzeń, bądź centralnie względem miejsc z których będą się łączyć. AP leżący na podłodze to najgłupsze co możesz zrobić. Wysokość podobnie jak ustawienie anten jest bardzo istotną kwestią. AP powinien znajdować się na wysokości 1 – 1,5m, a anteny powinny być ustawione pionowo (sygnał promieniuje prostopadle od anteny). Większość anten wbudowanych wewnątrz AP promieniuje jedynie w poziomie więc zamocowanie AP do ściany może pogorszyć sytuację jeśli producent nie wziął tego pod uwagę lub zwyczajnie się do tego nie przyłożył.

 

DNS – tłumacz, któremu nie płacisz...
a bez niego korzystanie z Internetu nie było by takie szybkie i niezawodne. Domain Name System - system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa diver.net.pl jest tłumaczona na 77.55.97.109. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Jest nieodzowny do działania prawie wszystkich usług sieci Internet. Dlatego warto zadbać o możliwie najszybciej tłumaczący, stabilny i bliski. Co prawda mógłbym przytoczyć te, z których korzystam, ale jeden jest mojego ISP (dostawcy usług internetowych), drugi jest „przy wylocie na świat”, a trzeci no cóż to już alternatywa dla dwóch wcześniejszych. Bardziej zaawansowani Internauci powinni wypróbować DNS Benchmark i wybrać wg wcześniej podanych kryteriów.

 

Karta sieciowa – ostatnia szansa na poprawę sygnału
Jak wiadomo AP to połowa sukcesu, a tak naprawdę większość tekstu go dotyczyła. Czas pochylić się nad czymś znacznie nam bliższym, a mianowicie kartą sieci bezprzewodowej znajdującej się w naszym komputerze. Warto zadbać by posiadała ona najnowsze sterowniki, bo przecież nowa wersja zapewne coś miała poprawić. Po takiej aktualizacji warto zapuścić się nieco dalej. wchodzimy do Mój komputer / Komputer na pustej części okna klikamy prawym, właściwości, sprzęt / menadżer urządzeń, odszukujemy karty sieciowe, a w nich tą naszą bezprzewodową, następnie właściwości, zakładka zaawansowane i zmieniamy na następujące ustawienia:
• Agresywność mobilności – średnio/wysoka, lub najwyższa,
• Moc transmisji – najwyższa,
• Tryb 802.11n – włączono.

Należy pamiętać, że sieć Wi-Fi do wykorzystania w pełni swoich możliwości wymaga urządzeń w tym samym standardzie, bo cóż z tego, że na router wydamy znaczną kwotę, gdy karta sieci bezprzewodowej WI-Fi będzie archaiczna. W takim układzie połączenie terminala z AP będzie realizowane po możliwie największej prędkości obsługiwanej przez oba urządzenia oczywiście jeżeli jakość połączenia na to pozwala.

 

Adblock / uBlock, Ghostery
Nie będę tu się o tym rozpisywał, zapraszam do menu po prawej stronie.

 

Dalej się ślimaczy?
Jak już zastosowałeś wszystkie porady, a nadal wszystko się ślimaczy to albo masz wolny komputer, albo masz jakiegoś syfa w systemie. Warto posiadać zainstalowany, automatycznie aktualizowany, z włączoną ochroną w czasie rzeczywistym choćby darmowy program antywirusowy. Gdy przeglądarka mimo to zacznie żyć własnym życiem warto pobrać i uruchomić ADW Cleaner i Spybot Search & Destroy najlepiej w wersji portable. Nie ważne na jakie strony zaglądasz chronić się trzeba. Szczególnie irytujące są wszelkiej maści programiki służące do pobierania innych programów, które oferują zainstalowanie nawet 4 niepotrzebnych syfiastych programów. Ofiarami tego typu programów zostają niedoświadczeni Internauci lub klikający bez chwili zastanowienia dalej, akceptuję, dalej, next, next, a czasami wystarczy zamiast instalacji „ekspresowej” wybrać „zaawansowaną” i odznaczyć wszystko to co wyda nam się podejrzane.

 

Rozważ przejście na pasmo 5 GHz, zapewne bez wydatków z tego tytułu się nie obejdzie, ale tam kanały się nie nakładają. Jak to nie pomogło przełącz się na kabel oczywiście o ile jest to możliwe.


Do pobrania:
ADW Cleaner
inSSIDer
Spybot Search & Destroy Portable
WiFi Analyzer dla Android

Menu

Najciekawsze | Subskrybuj
Android
Mobile
PC Software, Hardware
Bezpieczeństwo
Ciekawostki
Energetyka | Wyłączenia
Nauka
Media / TV / Filmy / Seriale
Informacje
Informacje Regionalne
Pogoda | Miasta
IMiGW = żenada
AdBlock Plus / uBlock - filtry
Android bez reklam
Ghostery - zadbaj o prywatność
Jak przyspieszyć sieć Wi-Fi?
Jak przyspieszyć PC? SSD!
TV, Hz, Indeks Płynności
O diver.net.pl
Facebook
Polityka cookies
Wersja mobilna

Styl: ciemny / jasny / prosty (IE)

Chełmno

prognoza ICM-UM:

źródło danych

prognoza ICM-COAMPS:

źródło danych

MeteoGroup - 14-dniowa
Meteociel.fr - 10-dniowa
16-dniowa temp. i opady
16-dniowa ciśnienie i opady
meteogram 48h (yr.no)
kamera GDDKiA Chełmno

inne miejscowości

Radary i ostrzeżenia

radar - opady:

burze w okolicy:

radar - burze.dzis.net

ostrzeżenia meteorologiczne 24h:

ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:

konwekcja - CAPE:

aktualne ostrzeżenia SkyPredict:

Legenda: mróz upał wiatr opad burza trąba 

ostrzeżenia BurzoweInfo.pl:

... Kujawsko-Pomorskie:
 

ostrzeżenia meteorologiczne 24h:

prognoza zagrożeń | 24 | 48 | 72h
ostrzeżenia hydrologiczne

Polecamy

ISI chelmno.com.pl
foto.chelmno.com.pl
forum.chelmno.com.pl
nostalgia.chelmno.com.pl
foto.diver.net.pl

990px.pl
The Big Picture

Statystyki

stat4u