Menu
RSO - Kujawsko-Pomorskie - Meteorologiczne

RSO - Kujawsko-Pomorskie - Informacje drogowe

RSO - Kujawsko-Pomorskie - Ogólne
2018-05-23 18:56:45

PONOWNE OSTRZEŻENIE POLICJI

ISTNIEJE WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PODJĘCIA PRZEZ OSZUSTÓW KOLEJNYCH PRÓB WYŁUDZENIA PIENIĘDZY! Bądź czujny, powiadom bliskich. Zobacz jak działają oszuści • Telefonicznie kontaktują się z osobą starszą, • przedstawiają się jako bliski krewny ( np. wnuczek) lub przedstawiciel zawodu cieszącego się zaufaniem społecznym (policjant, urzędnik, pracownik socjalny itp.), • proszą o pożyczenie pieniędzy podając ważny powód np. spłata długu, okazyjny interes, wypadek drogowy, • wskazują sposób przekazania pieniędzy, • niekiedy dzwonią ponownie i przedstawiają się jako funkcjonariusz Policji lub CBŚ i proszą o przekazanie umówionej kwoty w celu zatrzymania oszusta. Pamiętaj Policja nigdy nie działa w taki sposób. Jeśli spotka Cię taka sytuacja, niezwłocznie skontaktuj się z Policją ( nr tel. 997 lub 112) i powiadom rodzinę. W dniu 23.05.2018r Toruniu odnotowano usiłowanie wyłudzenia pieniędzy od osoby starszej metodą „na wnuczka”
obowiązuje od: 2018-05-23 18:57:00 do: 2018-05-24 16:00:00

2018-05-23 18:53:24

PONOWNE OSTRZEŻENIE POLICJI

ISTNIEJE WYSOKIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO PODJĘCIA PRZEZ OSZUSTÓW KOLEJNYCH PRÓB WYŁUDZENIA PIENIĘDZY! Bądź czujny, powiadom bliskich. Zobacz jak działają oszuści • Telefonicznie kontaktują się z osobą starszą, • przedstawiają się jako bliski krewny ( np. wnuczek) lub przedstawiciel zawodu cieszącego się zaufaniem społecznym (policjant, urzędnik, pracownik socjalny itp.), • proszą o pożyczenie pieniędzy podając ważny powód np. spłata długu, okazyjny interes, wypadek drogowy, • wskazują sposób przekazania pieniędzy, • niekiedy dzwonią ponownie i przedstawiają się jako funkcjonariusz Policji lub CBŚ i proszą o przekazanie umówionej kwoty w celu zatrzymania oszusta. Pamiętaj Policja nigdy nie działa w taki sposób. Jeśli spotka Cię taka sytuacja, niezwłocznie skontaktuj się z Policją ( nr tel. 997 lub 112) i powiadom rodzinę. W dniu 23.05.2018r Świeciu odnotowano usiłowanie wyłudzenia pieniędzy od osoby starszej metodą „na policjanta”.
obowiązuje od: 2018-05-23 18:55:00 do: 2018-05-24 15:00:00

2018-05-18 12:52:28

Zakaz wstępu do lasu

Zabiegiem zostaną objęte drzewostany w nadleśnictwie: Brodnica, Bydgoszcz, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Osie, Przymuszewo, Różanna, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, Żołędowo. Aktualnie w ww. nadleśnictwach trwają badania i obserwacje, mające na celu ustalenie stopnia i zasięgu powierzchniowego gradacji. W przypadku stwierdzenia zagrożenia trwałości drzewostanów podjęte zostaną zabiegi przy użyciu preparatu Dimilin 480SC w dawce 0,1 l/ha.Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegu będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami. Informacje o dokładnych terminach zabiegów i lokalizacji pól zabiegowych można będzie uzyskać w wyżej wymienionych nadleśnictwach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych.
obowiązuje od: 2018-05-18 12:55:00 do: 2018-06-20 10:00:00

2018-04-23 08:34:18

Informacja o przełączeniach 997 do CPR

Od dnia 8 maja 2018 r. rozpoczyna się proces przełączania zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy Policji 997 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od 15 maja dzwoniąc na 997 z Województwa Kujawsko Pomorskiego zgłoszenia realizowane będą przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy.Rozpoczyna się proces przełączania zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy Policji 997 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
obowiązuje od: 2018-04-23 08:35:00 do: 2018-06-01 15:00:00


RSO - Kujawsko-Pomorskie - Hydrologiczne
2018-05-22 14:10:54

Stopien Wodny Włocławek

Przepływ przez stopień w dniu 26 maja w godzinach 00:00-12:00 będzie oscylował na poziomie 1100 m3/s (o 400 m3/s więcej od prognozowanego na ten dzień dopływu wody do Zbiornika Włocławek). Przewidywany maksymalny stan wody na wodowskazie Włocławek w w/w godzinach będzie wynosił około 270 cm. W związku z powyższym, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Informujemy, że w celu umożliwienia bezpiecznego transportu zestawu: zbiornikowca Helsinki (kadłub wyprodukowany w Stoczni Rzecznej w Płocku „Centromost”) i dwóch pchaczy na trasie Włocławek- Gdańsk w dniu 26 maj 2018 r. dokonana zostanie procedura alimentacji dolnego stanowiska Stopnia Wodnego we Włocławku poprzez zwiększenie przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku
obowiązuje od: 2018-05-22 14:13:00 do: 2018-05-27 23:54:00


RSO - Kujawsko-Pomorskie - Stan wód
2018-05-24 03:00:00

DRWĘCA / BRODNICA: 138 cm, (ostrzegawczy: 230 cm, alarmowy: 260 cm)


2018-05-24 03:00:00

DRWĘCA / ELGISZEWO: 84 cm, (ostrzegawczy: 200 cm, alarmowy: 230 cm)


2018-05-24 03:00:00

OSA / ROGÓŹNO 2: 59 cm, (ostrzegawczy: 230 cm, alarmowy: 260 cm)


2018-05-24 03:00:00

BRDA / TUCHOLA: 97 cm, (ostrzegawczy: 140 cm, alarmowy: 190 cm)


2018-05-24 02:50:00

Wisła  / Włocławek: 175 cm, (ostrzegawczy: 600 cm, alarmowy: 650 cm)


2018-05-24 02:50:00

Wisła  / Toruń: 210 cm, (ostrzegawczy: 530 cm, alarmowy: 650 cm)


2018-05-24 02:50:00

Wisła  / Fordon: 217 cm, (ostrzegawczy: 530 cm, alarmowy: 650 cm)


2018-05-24 02:50:00

Wisła  / Chełmno: 258 cm, (ostrzegawczy: 510 cm, alarmowy: 630 cm)


2018-05-24 02:50:00

Wisła  / Grudziądz: 267 cm, (ostrzegawczy: 540 cm, alarmowy: 650 cm)


2018-05-24 02:50:00

Noteć  / Nakło - Zachód: 251 cm, (ostrzegawczy: 320 cm, alarmowy: 360 cm)


2018-05-24 02:50:00

Noteć  / Pakość: 212 cm, (ostrzegawczy: 260 cm, alarmowy: 280 cm)


2018-05-24 01:00:00

WDA / KRĄPLEWICE: 90 cm, (ostrzegawczy: 220 cm, alarmowy: 280 cm)


sprawdź stan wód na mapie

Pogoda dla miejscowości


Ostrzeżenia

prognoza konwekcyjna:

ostrzeżenia meteorologiczne:

teraz | dziś | jutro

ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:

ostrzeżenia meteorologiczne 24h:

prognoza zagrożeń | 24 | 48 | 72h
ostrzeżenia hydrologiczne

zanieczyszczenie powietrza:


Statystyki

stat4u