Menu

Statystyki

stat4u

Wyszukiwarka utrudnień

Utrudnienia drogowe
A2, wielkopolskie
Poznań - Września - jezdnia północna

na 182.000 km, długość 4.900 km, od 2018.07.13, 8:00 do 2018.07.30, 18:00 , ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


A2, wielkopolskie
Poznań- Września - jezdnia południowa

na 182.000 km, długość 4.900 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.08.02, 18:00 , ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


A2, wielkopolskie
Poznan-Września - jezdnia północna

na 186.900 km, długość 7.050 km, od 2018.07.04, 8:00 do 2018.07.18, 18:00 , ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


A4, dolnośląskie
Wezeł Kostomłoty

na 130.500 km, długość 0.050 km, od 2018.07.19, 4:30 do 2018.07.19, 12:00 naprawa barier energochłonnych, zajęcie lewego pasa ruchu , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


A4, dolnośląskie
Węzeł Kąty Wrocławskie - Węzeł Pietrzykowice

na 138.700 km, długość 0.050 km, od 2018.07.20, 4:30 do 2018.07.20, 12:00 naprawa barier energochłonnych, zajęcie prawego pasa ruchu , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


A4, dolnośląskie
Węzeł Pietrzykowice - Węzeł Południe

na 149.600 km, długość 0.050 km, od 2018.07.19, 4:30 do 2018.07.19, 12:00 naprawa barier energochłonnych, zajęcie lewego pasa ruchu, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


A4, dolnośląskie
Węzeł Wrocław Południe - Węzeł Bielany Wrocławskie

na 151.200 km, długość 3.300 km, od 2018.07.17, 0:00 do 2018.07.25, 23:59 Roboty związane z remontem nawierzchni łącznic na węźle autostrady A4 Bielany Wrocławskie oraz odcinkami dróg DK5 i DK35. W czasie remontu zamknięte zostaną łącznice po zachodniej stronie węzła Bielany Wrocłąwskie przy stacjach paliw zamknięta zostanie zachodnia strona DK5 i DK35, tj. na kierunku Wrocław – Bielany Wr. ruch odbywał się będzie dwukierunkowo stroną wschodnią (wjazdową do Wrocławia). W trakcie remontu łącznice będą zamknięte przez cały okres prowadzenia robót, natomiast droga DK5 i DK35 remontowana będzie połówkowo tj. przy zamknięciu jezdni zachodniej ruch odbywać się będzie jezdnią wschodnią, natomiast podczas wykonywania robót na jezdni wschodniej ruch odbywać się będzie jezdnią zachodnią. Ruch odbywać się będzie w oparciu o zatwierdzony projekt oznakowania tymczsowego jak również przy pomocy ręcznego sterowania ruchem. Planowany czas trwania poszczególnych etapów i przekładania ruchu pomiędzy jezdniami zachodnią i wschodnią to 1-2 dni, jako pierwsza zamknięta zostanie jezdnia zachodnia DK5 i DK35. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


A4, dolnośląskie
Węzeł Bielany Wrocławskie

na 153.000 km, długość 0.452 km, od 2018.07.17, 7:00 do 2018.07.23, 15:00 zajęcie pasa prawego na jezdni w kierunku Katowic, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


A4, opolskie
węzeł Opole Południe- węzeł Krapkowice

na 249.260 km, długość 7.480 km, od 2018.09.03, 9:00 do 2018.10.31, 9:00 Od 03 września 2018 r. rozpocznie się ETAP 2 remontu jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia (północnej) na odcinku od km 249+260 do km 256+740 tj. od przejazdu awaryjnego za obiektem mostowym na rzece Odrze do przejazdu awaryjnego ok. 4 km za węzłem Krapkowice. Wówczas wraz z zamknięciem jezdni północnej zostaną wyłączone z ruchu łącznice północne węzła Krapkowice (w obrębie SPO Gogolin). Oznacza to, że z węzła nie będą mogli korzystać kierowcy jadący autostradą od strony Katowic do Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423, 409) oraz kierowcy, którzy od Krapkowic/Kędzierzyna-Koźla/Gogolina/Opola (DW 423/409) chcieliby wjechać na autostradę w kierunku Wrocławia. O objazdach będą informowały specjalne tablice przy drogach dojazdowych oraz komunikaty umieszczone na samej autostradzie. Planowany termin zamknięcia: od 3 września do 30 października br. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


A4, śląskie
odcinek Zabrze-Katowice

na 319.390 km, długość 24.912 km, od 2018.06.30, 19:30 do 2018.08.01, 7:00 Prace porządkowe na obiektach mostowych przebiegających nad autostradą A4 , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 50, zobacz punkt na mapie.


A4, śląskie
Ruda Śląska

na 328.650 km, długość 0.000 km, od 2018.07.18, 14:30 do 2018.07.18, 17:00 Wymiana uszkodzonych barier po kolizjach drogowych roboty krótko trwające zajęcie pasa awaryjnego na jezdni prawej kierunek Kraków , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 110, zobacz punkt na mapie.


A4, małopolskie
A4 Katowice-Kraków

na 388.600 km, długość 1.100 km, od 2017.12.01, 0:00 do 2018.12.01, 0:00 Zamknięty lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i prawym. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 110, zobacz punkt na mapie.


A4, małopolskie
Kraków - Katowice

na 389.000 km, długość 0.700 km, od 2017.12.01, 0:00 do 2018.12.01, 0:00 Zamknięty pas prawy i lewy. Ruch odbywa się pasem rozdziału obiektu mostowego i pasem lewym jezdni przeciwnej. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 110, zobacz punkt na mapie.


A4, małopolskie
w. Balice I - PPO Balice

na 400.500 km, długość 1.700 km, od 2018.07.18, 15:30 do 2018.07.18, 17:00 Zator drogowy1,5 km korka przed PPO Balice. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 110, zobacz punkt na mapie.


A4, małopolskie
w. Kraków Bieżanów - w. Targowisko

na 440.800 km, długość 0.600 km, od 2018.07.18, 13:00 do 2018.07.18, 17:00 Wymiana uszkodzonych barier energochłonnych w pasie rozdziału. Prace prowadzone na jezdni prawej (kierunek Rzeszów). Zwężenie lewostronne - zajęty lewy pas ruchu. Ograniczenie prędkości do 80km/h. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


A4, małopolskie
w. Kraków Bieżanów - w. Targowisko

na 440.900 km, długość 0.600 km, od 2018.07.18, 11:20 do 2018.07.18, 17:00 Wymiana uszkodzonych barier energochłonnych na poboczu. Prace prowadzone na jezdni prawej (kierunek Rzeszów). Zwężenie prawostronne - zajęty pas awaryjny. Ograniczenie prędkości do 110km/h. , ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 110, zobacz punkt na mapie.


A8e, dolnośląskie
Węzeł Wrocław Zachód - Węzeł Wrocław Południe kierunek Kudowa

na 8.312 km, długość 0.000 km, od 2018.07.02, 12:00 do 2018.07.31, 15:00 Ograniczenia w ruchu dotyczące prędkości i szerokości wprowadzone są na czas utrudnień spowodowanych uszkodzeniem  elementów systemu ważenia dynamicznego pojazdów zlokalizowanego w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w km 8+312 k. Kudowa. , ograniczenie szerokości (m): 7.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


A8e, dolnośląskie
Węzeł Wrocław Lotnisko - Węzeł Wrocłąw Stadion - kier.Warszawa

na 14.870 km, długość 0.580 km, od 2018.06.13, 9:00 do 2018.07.31, 15:00 Ograniczenie prędkości wprowadzone na czas utrudnień spowodowanych uszkodzoną dylatacją dwumodułową na wiadukcie WA-17 zlokalizowanym w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w km 15+400 j.prawa kir.Warszawa. , ograniczenie szerokości (m): 7.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


S1, śląskie
Dąbrowa Górnicza

na 531.000 km, długość 3.000 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.18, 17:00 Remont cząstkowy zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


S1, śląskie
Dąbrowa Górnicza

na 531.000 km, długość 3.000 km, od 2018.07.19, 8:00 do 2018.07.19, 17:00 Remont cząstkowy roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


S1, śląskie
Sosnowiec

na 540.700 km, długość 0.050 km, od 2018.07.23, 7:00 do 2018.08.03, 17:00 Wiercenia badawcze zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Warszawa , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


S1, śląskie
odcinek Jaworzno-Tychy

na 548.000 km, długość 17.000 km, od 2018.07.19, 7:00 do 2018.07.19, 17:00 Koszenie traw roboty szybko postępujące zajęcie prawego pasa ruchu naprzemiennie na jezdni prawej kierunek Tychy oraz na jezdni lewej kierunek Warszawa , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, zobacz punkt na mapie.


S1, śląskie
Lędziny

na 559.600 km, długość 0.200 km, od 2018.04.26, 14:00 do 2018.07.31, 17:00 Budowa węzła drogowego Olszyce zamknięcie jezdni prawej kierunek Tychy ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnia lewa kierunek Sosnowiec , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, zobacz punkt na mapie.


S3, zachodniopomorskie
Wezeł Gryfino - Węzeł Pyrzyce

na 9.000 km, długość 8.000 km, od 2018.07.18, 12:00 do 2018.07.18, 19:00 , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 100, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S3, zachodniopomorskie
węzeł Goleniów Połnoc

na 66.000 km, długość 1.000 km, od 2018.04.01, 8:00 do 2018.08.31, 17:00 , ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S3, zachodniopomorskie
węzeł Rzęśnica- wezeł Dąbie

na 85.000 km, długość 4.600 km, od 2017.12.01, 10:00 do 2018.08.31, 15:00 Planowany termin zakończenia utrudnienia na ww. odcinku drogi może ulec zmianie. Na kierunku Świnoujście - Szczecin możliwy objazd otwartą ulicą Goleniowską. , ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S3a, lubuskie
Węzeł Gorzów Zachód - Węzeł Gorzów Południe

na 87.800 km, długość 1.100 km, od 2018.07.10, 10:00 do 2018.08.27, 10:00 Wymiana dylatacji na moście. Wyłączony jeden pas ruchu w kierunku do Szczecina. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S3a, lubuskie
węzeł Świebodzin Pn - Jeziory

na 151.000 km, długość 7.000 km, od 2018.07.12, 8:00 do 2018.07.31, 17:00 Projekt organizacji ruchu nr 4081/66/2014 z dnia 31.07.2014r., schemat nr 49, 50. Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach gwarancji - naprawa usterek stwierdzonych podczas przeglądu. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz zamiennie ręcznie. Ograniczenie prędkości do 80 km/h. , skrajna szerokość (m): 3.7, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S3a, lubuskie
most Cigacice

na 179.800 km, długość 1.100 km, od 2017.10.19, 14:00 do 2018.08.19, 16:00 Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S5, kujawsko-pomorskie
Świecie - Dworzysko

na 0.000 km, długość 6.000 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2018.12.31, 23:00 Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 90, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S5c, kujawsko-pomorskie
Morsk - Świecie

na 10.460 km, długość 7.240 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2018.12.31, 23:00 Wykonywane roboty: budowa obiektu mostowego MS-4B. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 90, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S5f, dolnośląskie
Trzebnica-Wrocław

na 147.500 km, długość 9.100 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.20, 19:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 19:00, zobacz punkt na mapie.


S6, pomorskie
odc. Osowa - Kack

na 321.500 km, długość 1.000 km, od 2018.07.18, 6:00 do 2018.07.31, 6:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 06:00, zobacz punkt na mapie.


S6, pomorskie
odc. A-1 - Straszyn

na 346.500 km, długość 1.000 km, od 2018.07.18, 6:00 do 2018.07.31, 6:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 06:00, zobacz punkt na mapie.


S6d, zachodniopomorskie
obwodnica m.Nowogard

na 0.000 km, długość 1.200 km, od 2018.02.12, 12:00 do 2018.08.15, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 06:00, zobacz punkt na mapie.


S7, mazowieckie
Zaborów

na 422.776 km, długość 0.765 km, od 2018.06.27, 10:00 do 2018.08.14, 20:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 80, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 06:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S7a, mazowieckie
Obwodnica Białobrzegów most jezdnia lewa kierunek na Warszawę

na 4.400 km, długość 0.200 km, od 2018.06.28, 15:00 do 2018.07.31, 18:00 zawęzenie do 1 pasa ruchu (lewy na lewej jezdni) Ze względu na zły stan techniczny dylatacji na moście wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 06:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S7h, świętokrzyskie
Skarżysko-Kamienna - Kielce m. Skarżysko-Kamienna

na 0.500 km, długość 0.000 km, od 2018.07.18, 14:40 do 2018.07.18, 16:40 Zablokowany pas ruchu , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 12:00 do 06:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S8, łódzkie
w.Babsk- w.Rawa Maz.

na 396.185 km, długość 0.000 km, od 2018.07.18, 11:06 do 2018.07.18, 17:00 pas szybki w kierunku Wrocławia zajęty , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S8, mazowieckie
Obwodnica Radzymina

na 480.200 km, długość 2.500 km, od 2017.12.22, 23:30 do 2018.07.22, 16:00 Objazd poprowadzony przez miasto Radzymin ul. Aleja Jana Pawła II, oraz Kardynała Wyszyńskiego, skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S8e, łódzkie
w. Pabianice Południe - w. Rzgów

na 223.000 km, długość 3.500 km, od 2018.07.18, 8:32 do 2018.07.18, 17:00 Roboty gwarancyjne - naprawa nawierzchni , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S8p, mazowieckie
Obwodnica Marek (Węzeł Kobyłka)

na 7.500 km, długość 1.000 km, od 2017.12.23, 6:00 do 2018.12.31, 0:00 Przebudow drogi - roboty na poboczu na jezdni lewej i prawej , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 100, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


S52, śląskie
Skoczów

na 15.200 km, długość 0.000 km, od 2018.07.16, 9:00 do 2018.07.19, 15:00 Na czas prowadzonych robót częściowe zajęcie strony prawej na łącznicy węzła drogowego. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


1, łódzkie
Tuszyn - Rzgów strona lewa.

na 370.900 km, długość 8.000 km, od 2018.07.18, 9:30 do 2018.07.18, 17:00 Trwa naprawa ubytków w koronie drogi spowodowanych ulewnymi deszczami. Roboty szybkopostępujace "punktowe", zajęte pobocze. Nowa lok. 325,500 - 333,500. , skrajna szerokość (m): 7.5, ograniczenie szerokości (m): 7.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, zobacz punkt na mapie.


1, śląskie
m. Kościelec - m. Rząsawa, jezdnia w kieunku na Częstochowę

na 463.945 km, długość 2.459 km, od 2018.04.16, 7:00 do 2018.09.30, 7:00 Wyłączona z ruchu jezdnia w kierunku na Częstochowę. Ruch odbywa się dwukierunkowo na jezdni w kierunku na Warszawę. , skrajna szerokość (m): 7.5, ograniczenie szerokości (m): 7.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


1f, śląskie
Węgierska Górka - Milówka

na 34.000 km, długość 11.000 km, od 2018.07.16, 14:00 do 2018.07.18, 17:00 , skrajna szerokość (m): 7.5, ograniczenie szerokości (m): 7.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


2, lubelskie
Biała Podlaska - Terespol

na 660.000 km, długość 0.100 km, od 2018.07.09, 10:00 do 2018.07.31, 18:00 Budowa przepustu. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 7.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


2b, lubuskie
Granica Państwa - Węzeł Świecko

na 0.000 km, długość 0.600 km, od 2018.06.27, 7:00 do 2018.08.08, 16:00 Remont dylatacji na obiekcie mostowym. Prace wykonywane przez niemiecki zarząd dróg "Landesbetrieb Straßenwesen". Na obiekcie mostowym jezdnia południowa wyłączona z ruchu. Ruch odbywa się jezdnią północną w przekroju - dwa pasy ruchu wyjazd z Polski oraz jedna jezdnia wjazd do Polski. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, lubuskie
Nowa Sól - granica województwa

na 319.900 km, długość 14.300 km, od 2018.06.20, 0:00 do 2018.08.31, 12:00 Wykonywane roboty: funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu na DK-3, DW 283 (km 1+700 - 2+118) i DP1032F w związku z budową drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4), w tym węzłów oraz zjazdów. Roboty prowadzone odcinkami. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min. i lokalne ogranicze prędkości do 40 i do 20 km/h. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, dolnośląskie
Potoczek- Kłobuczyn

na 345.700 km, długość 3.800 km, od 2017.09.14, 14:00 do 2018.07.31, 15:00 Wytyczony objazdZmiana organizacji ruchu. Zamknięta droga DK 3 ruch przełożony na nowo wybudowaną drogę ekspresową S-3., skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, dolnośląskie
Potoczek - Polkowice

na 349.500 km, długość 4.600 km, od 2016.10.13, 9:00 do 2018.07.31, 16:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd poprowadzony po jednym pasie drogi S-3 w obu kierunkach oraz po drodze DO do drogi nr 3 w kierunku Polkowic. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, dolnośląskie
Budowa wiaduktu skrzyżowanie DK3 z DW 331

na 358.723 km, długość 0.320 km, od 2018.03.15, 7:00 do 2018.07.31, 18:00 Ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową wiaduktu nad drogą krajową nr 3, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Polkowice , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, dolnośląskie
Polkowice - Lubin

na 360.000 km, długość 7.000 km, od 2016.11.04, 16:00 do 2018.08.15, 16:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Objazd prawą jezdnią drogi nr 3 i dalej drogą obsługującą DO. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, dolnośląskie
Miasto Lubin

na 373.900 km, długość 0.500 km, od 2017.11.01, 12:00 do 2018.07.31, 15:00 Przebudowa skrzyżowania dk3 i dk36, skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


3, dolnośląskie
Miejscowość Chróstnik

na 379.200 km, długość 0.200 km, od 2018.05.25, 12:00 do 2018.08.15, 15:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Nieczynne zjazdy z S-3 od strony Zielonej Góry. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, kujawsko-pomorskie
Dworzysko - Kusowo

na 6.000 km, długość 18.200 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2018.12.31, 23:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Nieczynne zjazdy z S-3 od strony Zielonej Góry. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, kujawsko-pomorskie
Borówno - Aleksandrowo

na 27.700 km, długość 0.600 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2018.12.31, 23:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Nieczynne zjazdy z S-3 od strony Zielonej Góry. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, kujawsko-pomorskie
Bożejewiczki - Bożejewice

na 96.832 km, długość 1.633 km, od 2018.01.10, 7:00 do 2018.12.31, 19:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Nieczynne zjazdy z S-3 od strony Zielonej Góry. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, kujawsko-pomorskie
Grochowiska - Cotoń

na 104.640 km, długość 13.543 km, od 2018.01.10, 7:00 do 2018.12.31, 19:00 Budowa drogi ekspresowej S-3. Nieczynne zjazdy z S-3 od strony Zielonej Góry. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, wielkopolskie
Wronczyn - Kościan

na 214.635 km, długość 3.685 km, od 2018.05.30, 10:00 do 2018.10.31, 18:00 UTRUDNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DROGI S5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN POŁUDNIE PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, wielkopolskie
Leszno - Rydzyna

na 267.400 km, długość 0.300 km, od 2017.03.15, 13:00 do 2018.07.31, 16:00 Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Leszno - Kaczkowo w obrębie budowanego obiektu WGP2 nad drogą krajową nr 5 , odcinek Leszno - Rydzyna . WYKONAWCA : BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa . PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, dolnośląskie
Węzeł Bielany Wrocławskie

na 369.846 km, długość 0.592 km, od 2018.07.17, 0:00 do 2018.07.25, 23:59 Roboty związane z remontem nawierzchni odcinków dróg DK5 i DK35 (DK5 od km 369+846 do km 370+438, DK35 od km 87+077 do km 86+768,6 strona L i P)oraz łącznic po stronie zachodniej węzła autostrady A4 Bielany Wrocławskie. W trakcie remontu łącznice będą zamknięte przez cały okres prowadzenia robót, natomiast droga DK5 i DK35 remontowana będzie połówkowo tj. przy zamknięciu jezdni zachodniej ruch odbywać się będzie jezdnią wschodnią, natomiast podczas wykonywania robót na jezdni wschodniej ruch odbywać się będzie jezdnią zachodnią.) Ruch dwukierunkowo jednym pasem, sygnalizacja świetlna, ręczne sterowanie ruchem. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5, dolnośląskie
Kostomłoty - Lubawka

na 372.438 km, długość 58.564 km, od 2018.05.29, 16:00 do 2018.07.28, 16:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5b, kujawsko-pomorskie
Obwodnica Szubina

na 0.000 km, długość 4.720 km, od 2018.01.10, 7:00 do 2018.12.31, 19:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


5c, kujawsko-pomorskie
Nowe Marzy - Morsk

na 0.000 km, długość 10.450 km, od 2017.11.28, 11:00 do 2018.12.31, 23:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Goleniów- Żółwia Błoć

na 22.750 km, długość 1.250 km, od 2018.04.27, 13:00 do 2018.08.31, 19:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Goleniów - Żółwia Błoć

na 24.200 km, długość 1.000 km, od 2018.05.28, 9:00 do 2018.07.31, 18:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Glewice-Redostowo

na 29.050 km, długość 3.550 km, od 2017.04.07, 11:00 do 2018.12.31, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Bodzęcin-Redostowo

na 30.200 km, długość 1.000 km, od 2018.05.21, 12:00 do 2018.08.31, 18:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Goleniów - Nowogard

na 34.200 km, długość 0.400 km, od 2018.03.16, 15:30 do 2018.08.31, 18:00 Budowa ronda na węźle Osina. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Redostowo-Kikorze

na 34.300 km, długość 0.600 km, od 2018.06.11, 11:00 do 2018.08.31, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Kikorze -Olchowo

na 36.000 km, długość 2.410 km, od 2017.04.07, 11:00 do 2018.12.31, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Wojcieszyn-Żabowo

na 51.100 km, długość 0.700 km, od 2017.05.17, 11:00 do 2018.12.31, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Żabowo-Wyszogóra

na 55.400 km, długość 0.500 km, od 2018.04.26, 18:00 do 2018.08.31, 19:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Płoty-Pniewo

na 67.580 km, długość 1.320 km, od 2017.08.30, 8:00 do 2018.12.30, 20:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Płoty-Pniewo

na 68.900 km, długość 1.200 km, od 2017.04.07, 11:00 do 2018.12.28, 20:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Modlimowo-Wicimice

na 73.100 km, długość 1.700 km, od 2018.04.13, 14:00 do 2018.08.31, 18:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Pniewo-Wicimice

na 76.300 km, długość 0.600 km, od 2017.05.08, 11:00 do 2018.12.31, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Leszczyn - Dębica

na 91.700 km, długość 2.650 km, od 2018.06.26, 8:00 do 2018.07.21, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Karwin-Malanowo

na 104.000 km, długość 2.899 km, od 2018.07.09, 10:00 do 2018.07.24, 18:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, zachodniopomorskie
Nosowo - Stare Bielice

na 120.700 km, długość 14.900 km, od 2018.07.03, 9:00 do 2018.07.18, 18:00 , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, pomorskie
Wejherowo x ul. Kwiatowa

na 293.350 km, długość 0.000 km, od 2018.05.15, 8:00 do 2018.12.31, 18:00 , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


6, pomorskie
Wejherowo skrzyżowanie dróg powiatowych

na 294.050 km, długość 1.840 km, od 2018.05.08, 7:00 do 2018.07.31, 22:00 , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, pomorskie
Cedry Małe Kol.-Nowy Dwór Gdański

na 36.987 km, długość 19.713 km, od 2015.12.17, 9:00 do 2018.10.09, 15:00 Budowa S7: odcinki objazdowe- po drogach serwisowych szer.6m, wyjazdy z budowy,ograniczenia prędkości, wprowadzony ruch okrężny w m.Cedry Małe, m.Kiezmark km 44+375 i m. Dworek-Stróża km 45+874 przewężenia na odcinkach w bezpośrednim sąsiedztwie robót- most na rzece Wisła 2x po 3m. Dodatkowo czasowy przejazd jedną z nowych jezdni. Do Cedry Wielkie nowy dojazd z Cedry Małe-zamknięta ul.Żuławska, skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 05:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, pomorskie
Nowy Dwór Gd.-Kmiecin

na 57.073 km, długość 4.970 km, od 2015.10.22, 9:00 do 2018.09.30, 15:00 Budowa S7,utrudnienia:wyjazdy z budowy,ruch dwukierunkowy na jednej jezdni-obwodnica Nowego Dworu Gd. Ograniczenia w miejscach,ruch okrężny na węźle Ryki km 58+800 przewężenie odcinków drogi w sąsiedztwie robót-brak pobocza bitumicznego.Przejazdy odcinkami zastępczymi szer.jezdni 6,0m , skrajna szerokość (m): 3.0, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 05:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, warmińsko-mazurskie
Elbląg - Jazowa

na 68.346 km, długość 9.154 km, od 2015.10.09, 8:00 do 2018.07.31, 0:00 utrudnienia w miejscach prowadzonych robót i wyjazdów z placu budowy. Zmiana organizacji ruchu z dwujezdniowej na jednojezdniową , skrajna szerokość (m): 3.0, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 05:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, mazowieckie
Mława - Glinojeck, m. Modła

na 240.110 km, długość 0.180 km, od 2018.04.02, 10:00 do 2018.09.27, 12:00 utrudnienia w miejscach prowadzonych robót i wyjazdów z placu budowy. Zmiana organizacji ruchu z dwujezdniowej na jednojezdniową , skrajna szerokość (m): 3.0, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 05:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, mazowieckie
Siedlin - Węzeł Modlin

na 300.400 km, długość 25.592 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.27, 12:00 Wykaszanie traw na odcinku Siedlin - Węzeł Modlin. Prace prowadzone w przeciwnym kierunku do natężenia ruchu , skrajna szerokość (m): 2.0, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 05:30 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, mazowieckie
Zakroczym - Łomianki

na 325.992 km, długość 23.498 km, od 2018.07.11, 7:00 do 2018.07.20, 17:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, mazowieckie
Sadowa - Łomianki- Sadowa

na 342.240 km, długość 5.060 km, od 2018.07.12, 9:00 do 2018.07.25, 17:00 Roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, mazowieckie
Tarczyn - Grójec

na 410.002 km, długość 0.000 km, od 2018.07.18, 15:52 do 2018.07.18, 17:52 Zablokowany pas ruchuRuch odbywa się lewym pasem. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, mazowieckie
Jedińsk

na 460.900 km, długość 0.000 km, od 2018.07.16, 12:00 do 2018.07.25, 15:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, świętokrzyskie
m. Skarżysko-Kam.

na 507.600 km, długość 0.500 km, od 2018.01.18, 8:00 do 2020.01.23, 0:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, świętokrzyskie
Chęciny-Jędrzejów

na 561.485 km, długość 0.815 km, od 2016.03.14, 14:00 do 2018.12.31, 13:00 Zawężenie drogi - ruch dwukierunkowy na jednej jezdni /pasy ruchu szerokości o 3,5 m, jeden pas na każdy kierunek ruchu/ w związku z budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, świętokrzyskie
Chęciny-Jedrzejów

na 562.100 km, długość 1.100 km, od 2015.12.11, 10:00 do 2018.12.31, 13:00 Budowa drogi ekspresowej S-7 Chęciny-Jędrzejów, zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 763 oraz ul. Radkowską na tymczasowe rondo. W dni robocze w godzinach 7:00 - 10:00 oraz 15:00 - 17:00 możliwe opóźnienie w ruchu do 10 min. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, świętokrzyskie
Brzegi

na 569.730 km, długość 0.970 km, od 2015.10.12, 10:00 do 2018.12.31, 13:00 Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny- Jędrzejów , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, świętokrzyskie
Mnichów-Jędrzejów

na 577.581 km, długość 4.092 km, od 2015.10.22, 10:00 do 2018.12.31, 13:00 Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny-Jędrzejów. , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, małopolskie
Strzeżów II - Miechów

na 621.200 km, długość 1.400 km, od 2018.06.08, 15:00 do 2018.10.01, 0:00 Utrudnienia związane z budowa obwodnicy Miechowa DW 783, tj. budową ronda na drodze krajowej nr 7. Ograniczenie prędkości do 60 km/h. Wprowadzony ruch wahadłowy sterowny ręcznie w godz. 7:00-20:00, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w godz. 20:00-7:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, małopolskie
Szczepanowice

na 631.200 km, długość 0.200 km, od 2017.09.19, 10:00 do 2018.07.25, 13:00 Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ruch przełożony na jezdnię główną nowego mostu, w obrębie mostu prowadzone są prace rozbiórkowe mostu objazdowego, oraz prace związane z budową chodnika. , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, małopolskie
Wola Więcławska - Zerwana

na 647.000 km, długość 1.600 km, od 2018.05.25, 8:35 do 2018.07.20, 0:00 Utrudnienia związane z budowa ciągu pieszego. Lokalnie zawężony prawy pas jezdni w kierunku Kielc , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, małopolskie
Węgrzce

na 655.700 km, długość 0.200 km, od 2018.07.16, 20:00 do 2018.07.26, 7:00 Utrudnienia związane z remontem nawierzchni. Roboty prowadzone w porze nocnej godz. 20:00-7:00, w trakcie wykonywania robót wprowadzony ruch wahadłowy sterowany ręcznie oraz wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w km 656+700. Ograniczenie prędkości do 50 km/h , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


7, małopolskie
Głogoczów - Myślenice

na 684.000 km, długość 13.800 km, od 2018.07.16, 6:00 do 2018.07.20, 17:00 Koszenie trawy, chwilowe zajęcia prawej strony drogi i poboczy, roboty szybko postępujące , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, dolnośląskie
Szczytna

na 20.400 km, długość 0.100 km, od 2018.07.13, 7:00 do 2018.07.20, 17:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, dolnośląskie
Kłodzko-Zajęcza

na 35.950 km, długość 0.550 km, od 2018.06.18, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, mazowieckie
Radziejowice - Przeszkoda

na 420.100 km, długość 9.900 km, od 2017.04.21, 10:00 do 2018.12.28, 15:00 Przebudowa DK 8 do parametrów S-8 . Ruch przemienny w tym przełożenie ruchu na wykoaną już nawierzchnie betonową oraz po drogach serwisowych. Ogólnie system naprzemienny ruchu 2+1. , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, mazowieckie
Przeszkoda - Paszków

na 430.000 km, długość 11.600 km, od 2016.08.08, 8:00 do 2018.12.28, 22:00 Przebudowa drogi DK 8 do parametrów drogi ekspresowych , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, mazowieckie
obw. Wyszkowa - m. Poręba

na 516.700 km, długość 12.870 km, od 2016.02.08, 0:00 do 2018.10.31, 10:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, mazowieckie
m. Poreba - Obw. Ostrowi Maz.

na 529.470 km, długość 16.112 km, od 2016.02.22, 0:00 do 2018.08.20, 10:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, mazowieckie
Obw. Ostrowi Maz. - gr. woj. mazowieckiego

na 553.145 km, długość 8.571 km, od 2016.02.12, 0:00 do 2018.08.20, 10:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


8, podlaskie
Droga krajowa nr 8 na odcinku od granicy woj. mazowieckiego i podlaskiego do Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa

na 561.073 km, długość 14.427 km, od 2015.01.29, 8:00 do 2019.01.29, 15:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 100, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


9, świętokrzyskie
Kimontów - Byszówka

na 107.100 km, długość 3.550 km, od 2018.05.28, 10:00 do 2018.07.31, 9:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


9, podkarpackie
Majdan - Komorów

na 150.300 km, długość 3.800 km, od 2018.04.03, 8:00 do 2018.10.31, 19:00 Przebudowa drogi. Jednostronne zwężenie drogi. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie - strona prawa (kierunek Rzeszów) , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


9, podkarpackie
Boguchwała

na 203.617 km, długość 0.955 km, od 2018.07.06, 7:00 do 2018.08.31, 18:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


9, podkarpackie
Rogi - Barwinek

na 260.000 km, długość 25.633 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.31, 16:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


9, podkarpackie
Tylawa

na 279.400 km, długość 0.500 km, od 2018.06.27, 12:00 do 2018.11.12, 19:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, zachodniopomorskie
m. Wałcz

na 155.500 km, długość 0.200 km, od 2016.09.29, 8:00 do 2019.06.30, 23:59 Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza), skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, zachodniopomorskie
Wałcz - Witankowo

na 158.500 km, długość 0.500 km, od 2016.10.13, 14:00 do 2019.06.30, 23:59 Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Wałcza), skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, zachodniopomorskie
Witankowo - Nowa Łubianka

na 162.500 km, długość 0.800 km, od 2016.08.19, 7:00 do 2019.05.31, 23:59 Budowa obwodnicy Wałcza. Wyjazd z budowy, zmiana przebiegu drogi. , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 2.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, wielkopolskie
Smiłowo - Piła

na 181.500 km, długość 10.500 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.20, 15:00 Remonty cząstkowe nawierzchni drogowej. Ruch drogowy, odcinkami odbywa się na przemiennie kierowany ręcznie. , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, wielkopolskie
Okaliniec - Kosztowo

na 199.800 km, długość 10.105 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.10.17, 18:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, wielkopolskie
m. Ruda

na 217.941 km, długość 1.342 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.11.17, 18:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, kujawsko-pomorskie
Pawłówek - Białe Błota.

na 258.098 km, długość 6.664 km, od 2018.02.20, 0:00 do 2018.12.31, 0:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


10, kujawsko-pomorskie
Stryszek - Rudy.

na 266.200 km, długość 12.800 km, od 2018.07.18, 18:00 do 2018.07.19, 8:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


11, zachodniopomorskie
Tymień - Będzino

na 20.400 km, długość 7.900 km, od 2018.05.29, 8:00 do 2019.06.08, 18:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


11, zachodniopomorskie
m.Szczecinek ul. Słowiańska

na 112.600 km, długość 2.050 km, od 2018.05.29, 8:00 do 2019.06.15, 18:00 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


11, wielkopolskie
Piła - Ujście - Chodzież

na 184.200 km, długość 20.200 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.20, 15:00 Koezenie traw i chwastów + odcinkami ścinka zawyżonych poboczy drogowych Odcinkami ruch drogowy na przemienny kierowany ręcznie. , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


11, wielkopolskie
Budzyń - Tarnowo

na 218.500 km, długość 7.800 km, od 2018.07.06, 8:00 do 2018.07.27, 18:00 Remont nawierzchni, roboty szybko postępujące. Kierujący robotami P. Kryza tel. 725 - 590 - 969 Pol-Dróg , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


11, wielkopolskie
Odcinek Środa Wlkp. - Brodowo

na 310.300 km, długość 0.700 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.20, 17:00 Roboty na poboczu Ustawianie oznakowania typu U-21 , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


11, wielkopolskie
odcinekJarocin - Pleszew m. Kotlin

na 359.250 km, długość 2.000 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.08.31, 17:00 Remont nawierzchni. Ograniczenia: - teren zabudowany - zakaz wyprzedzania - zwężenie jezdni - ruch wahadłowy sterowany ręcznie w miejscu robót , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


11, wielkopolskie
Jarocin - Pleszew m. Kowalew

na 368.000 km, długość 0.100 km, od 2018.07.18, 7:30 do 2018.07.18, 12:00 Zderzenie 2 samochodów ciężarowych i 1 busa. Droga zablokowana. Objazd od strony Pleszewa Dobrzycę a od strony Jarocina przez Gizałki , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


11, śląskie
DK11, zachodnia obwodnica m. Lubliniec

na 539.165 km, długość 0.200 km, od 2018.07.03, 7:00 do 2018.07.17, 18:00 Prace utrzymaniowe w obrębie obiektu inżynierskiego , skrajna szerokość (m): 6.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, lubuskie
Marszów - Żagań

na 47.150 km, długość 3.750 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.18, 18:00 Mechaniczne ścinanie poboczy. , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, lubuskie
Żagań - Szprotawa

na 64.200 km, długość 0.000 km, od 2018.07.18, 16:00 do 2018.07.18, 20:00 Droga zablokowanaSamochód ciężarowy przewożący drewno przewrócił się na drogę. Droga zablokowana. , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, lubuskie
Szprotawa - Szprotawka

na 77.656 km, długość 0.444 km, od 2018.06.15, 8:00 do 2018.12.31, 17:00 Poszerzanie istniejącego nasypu w ramach przebudowy drogi krajowej nr 12, występuje zwężenie jezdni, obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h. , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, lubuskie
Szprotawa -Szprotawka

na 79.950 km, długość 0.100 km, od 2018.06.14, 9:00 do 2019.09.30, 17:00 Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki). , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, lubuskie
Szprotawka - Piotrowice

na 81.450 km, długość 0.100 km, od 2018.06.14, 9:00 do 2019.09.30, 17:00 Wyjazd z budowy (budowa obwodnicy Szprotawki). , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, wielkopolskie
Wschowa - Leszno ( m. Lasocice )

na 161.200 km, długość 1.400 km, od 2017.08.07, 7:00 do 2018.09.30, 18:00 Roboty drogowe związane z budową drogi S-5 odcinek Radomicko - Leszno w obrębie budowanego obiektu nad drogą krajową nr 12 m. Lasocice, skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, wielkopolskie
Pleszew - Kalisz

na 246.400 km, długość 0.400 km, od 2018.07.09, 6:00 do 2018.10.13, 16:00 Przebudowa mostu w m. Brzezie (Rzeka Ner). Wprowadzono ruch wahadłowy. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, łódzkie
gr. wojwewództw - m. Błaszki

na 301.200 km, długość 0.200 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.19, 15:00 remont cząstkowy jezdni , skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, łódzkie
m. Wróblew

na 317.735 km, długość 0.000 km, od 2018.06.18, 9:30 do 2018.09.30, 17:00 Zwężenie jezdni do 1 pasa ruchu, ograniczenie prędkości do 40 km/h. W obrębie robót ruch wahadłowy. W godz. 7:00 - 17:00 ruch kierowany ręcznie , w godz.17:00 - 7:00 oraz w święta sygnalizacja świetlna., skrajna szerokość (m): 4.0, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, łódzkie
m. Sulejów

na 412.100 km, długość 1.400 km, od 2018.07.18, 7:30 do 2018.07.20, 12:00 Ścinka poboczy, ruch wahadłowy kierowany ręcznie, zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania. Czas oczekiwania do 30 min., skrajna szerokość (m): 4.0, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:30, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, łódzkie
Opoczno - gr woj. łódzkiego, m. Dzielna

na 446.400 km, długość 0.950 km, od 2018.07.16, 8:40 do 2018.07.20, 12:00 Remont chodnika prace prowadzone bezpośrednio za rowem. Zwężenie prawostronne jezdni (kierunek na Radom), zakaz wyprzedzania, chwilowe utrudnienia w ruchu spowodowane załadunkiem materiału. , skrajna szerokość (m): 4.0, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:30, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


12, mazowieckie
DK 12 w m. Sławno

na 498.800 km, długość 0.400 km, od 2018.06.20, 12:00 do 2018.09.20, 0:00 Budowa wiaduktu w ramch inwestycji "Budowa obwodnicy Zachodniej Radomia , skrajna szerokość (m): 4.0, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


12, mazowieckie
Radom - Puławy (Podgóra - Pająków)

na 523.850 km, długość 24.963 km, od 2018.07.18, 10:00 do 2018.07.27, 16:00 , skrajna szerokość (m): 5.0, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


12, lubelskie
Brzeziczki - Kolonia Struża

na 635.586 km, długość 3.741 km, od 2018.06.19, 15:00 do 2018.12.11, 15:00 Budowa ciągu pieszo-rowerowego , skrajna szerokość (m): 5.0, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


12, lubelskie
Piaski - Chełm

na 650.500 km, długość 7.400 km, od 2018.07.17, 7:00 do 2018.07.18, 19:00 Przewidziane ręczne kierowanie ruchem. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


12a, lubuskie
obwodnica m. Szprotawa

na 4.600 km, długość 0.035 km, od 2018.07.02, 10:45 do 2018.07.27, 15:00 Remont skrzyżowania linii kolejowej z drogą krajową nr 12a (przejazdu kolejowego) w m. Szprotawa. Objazd na czas remontu został wytyczony ul. Przejazdową, ul. Kopernika i ul. Kolejową w Szprotawie. , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


14, łódzkie
m. Łowicz

na 1.198 km, długość 0.213 km, od 2018.05.07, 14:50 do 2018.07.31, 18:10 Przebudowa skrzyżowania ul. Podgrodzie z ul. Świętojańską w Łowiczu., skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


15, warmińsko-mazurskie
Ryńskie

na 359.000 km, długość 1.500 km, od 2018.06.26, 9:00 do 2018.07.20, 16:00 Naprawa korpusu drogi , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


15, warmińsko-mazurskie
Ryńskie

na 360.570 km, długość 0.853 km, od 2017.09.22, 7:50 do 2018.07.27, 13:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 5.5, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


15f, kujawsko-pomorskie
Tupadły - Jacewo

na 8.500 km, długość 0.900 km, od 2018.06.19, 0:00 do 2019.01.01, 0:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


15f, kujawsko-pomorskie
Sikorowo

na 10.400 km, długość 0.100 km, od 2018.05.18, 15:00 do 2019.01.01, 0:00 , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


16, warmińsko-mazurskie
Kisielice - Ogrodzieniec

na 48.000 km, długość 2.000 km, od 2017.12.15, 0:00 do 2018.07.27, 13:00 Ruch kierowany przez sygnalistów , skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


16, warmińsko-mazurskie
Ostróda - Olsztyn miejscowość Stare Jabłonki

na 110.905 km, długość 0.135 km, od 2017.12.13, 18:30 do 2018.11.30, 14:30 W związku z przebudową mostu na kanale Warmińskim zmieni się organizacja ruchu na trasie Olsztyn - Ostróda. Dla pojazdów o masie do 8 t wyznaczony został objazd drogami powiatowymi przez Stare Jabłonki. Pojazdy o masie powyżej 8 t kierowane będą objazdem wyznaczonym przez Olsztynek, następującymi drogami krajowymi: S7, S51 i DK51. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 6.0, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


16, warmińsko-mazurskie
k/m Kudypy

na 132.200 km, długość 2.300 km, od 2016.01.27, 12:00 do 2018.09.28, 15:00 Roboty ziemne poza drogą, ograniczenie prędkości w obrębie wyjazdów z budowy. Wzmożony ruch pojazdów budowy powoduję chwilowe utrudnienia w ruchu.Lokalnie odgięcia toru jazdy.Czasowe kierowanie ruchem przez sygnalistów., nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 6.0, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


16, warmińsko-mazurskie
Mrągowo-Orzysz m. Mikosze

na 259.958 km, długość 0.000 km, od 2013.11.13, 9:00 do 2019.01.03, 12:00 InneOgraniczenie nośności na obiekcie mostowym do 20 ton (Dopuszczalna Masa Całkowita) , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 6.0, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


16, warmińsko-mazurskie
Orzysz-Ełk

na 274.500 km, długość 1.750 km, od 2018.07.12, 10:30 do 2018.08.10, 18:00 Remont nawierzchni - nakładka , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


16c, warmińsko-mazurskie
Olsztyn - Wojtowo - Kaplityny

na 0.000 km, długość 4.500 km, od 2018.06.20, 6:00 do 2018.08.14, 15:00 Budowa obwodnicy Olsztyna firma Budimex. Zmiana organizacji ruchu, zamkniecie drogi 16c w km 3+850, przełożenie ruchu przez miejscowość Wójtowo i DL 55 od skrzyżowania w km 3+900. W przypadkach zajęcia polowy jezdni ruch sterowany ręcznie. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17, mazowieckie
Kołbiel _obwodnica Garwolina

na 24.125 km, długość 16.275 km, od 2017.07.01, 7:00 do 2019.10.31, 15:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17, mazowieckie
Obwodnica Garwolina-granica województwa

na 50.543 km, długość 24.340 km, od 2017.07.06, 7:00 do 2019.10.31, 15:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17, lubelskie
Moszczanka - Sarny

na 87.400 km, długość 1.000 km, od 2018.01.02, 8:00 do 2018.07.31, 16:00 Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17, lubelskie
Parafianka - Skrudki

na 92.700 km, długość 0.700 km, od 2017.11.06, 13:00 do 2018.07.31, 16:00 Budowa łącznicy "węzła Skrudki" oraz wjazdów na budowę drogi ekspresowej S17. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17, lubelskie
Jaworów - Żyrzyn

na 97.500 km, długość 1.000 km, od 2017.07.03, 8:00 do 2018.07.31, 16:00 Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17, lubelskie
Żyrzyn - węzeł Kurów Zachód

na 100.000 km, długość 0.900 km, od 2018.01.02, 8:00 do 2018.07.31, 16:00 Objazd drogą serwisową o nawierzchni bitumicznej. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


17d, lubelskie
Żyrzyn - węzeł Kurów Zachód

na 0.010 km, długość 0.690 km, od 2017.10.23, 8:00 do 2018.07.31, 16:00 Budowa włączenia drogi S17 do istniejącego węzła Kurów Zachód. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Olszyna-węzeł Żary Zachód

na 4.700 km, długość 1.600 km, od 2016.12.07, 0:00 do 2018.12.31, 0:00 InneWyłączenie z ruchu obiektów mostowych na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Żary Zachód-węzeł Żary Południe

na 10.000 km, długość 3.000 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.18, 18:00 Niwelacja pobocza drogi. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Żary Południe-węzeł Iłowa

na 25.400 km, długość 0.700 km, od 2016.12.07, 0:00 do 2018.12.31, 0:00 InneWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej, zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 60km/h, ruch odbywa się jezdnią północną, obowiązuje zakaz wyprzedzania. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Żary Płd.-węzeł Iłowa

na 35.000 km, długość 1.300 km, od 2016.01.01, 0:00 do 2018.12.31, 0:00 InneWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Iłowa - węzeł Luboszów

na 37.000 km, długość 1.100 km, od 2016.01.01, 0:00 do 2018.12.31, 0:00 InneWyłączenie z ruchu obiektu mostowego na jezdni południowej. Zwężenie jezdni, ruch odbywa się jezdnią sąsiednią. Ograniczenie prędkości do 60km/h. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Iłowa-węzeł Luboszów

na 37.500 km, długość 16.600 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.18, 19:00 Sprzątanie skoszonej trawy. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
w. Żary Za chód - w. Iłowa

na 0.000 km, długość 17.500 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.18, 19:00 Wykaszanie traw na poboczach , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


18, lubuskie
węzeł Olszyna - węzeł Żary Południe

na 0.000 km, długość 25.000 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.18, 19:00 Sprzątanie skoszonej trawy. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, podlaskie
m. Czarna Białostocka

na 35.500 km, długość 0.550 km, od 2018.07.12, 9:00 do 2018.07.27, 16:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, podlaskie
Białystok - Protasy

na 67.750 km, długość 0.570 km, od 2018.06.07, 15:00 do 2018.07.31, 16:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, podlaskie
Kucharówka - Zabłudów

na 73.590 km, długość 0.660 km, od 2018.05.21, 12:00 do 2018.09.30, 15:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, podlaskie
Wojeniec - Dziadkowice

na 134.200 km, długość 2.600 km, od 2018.07.10, 7:00 do 2018.07.31, 20:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, lubelskie
Łosice - Międzyrzec Podlaski

na 205.500 km, długość 2.150 km, od 2018.07.18, 7:00 do 2018.07.18, 20:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, lubelskie
Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

na 236.900 km, długość 1.000 km, od 2018.07.18, 12:00 do 2018.07.18, 20:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, lubelskie
Lubartów - Lublin

na 292.250 km, długość 1.700 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.18, 18:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, lubelskie
Lublin - Lubartów

na 293.875 km, długość 0.050 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.18, 17:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, lubelskie
Lublin - Lubartów

na 301.663 km, długość 0.020 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.18, 17:00 , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, lubelskie
Lublin - Kraśnik

na 320.800 km, długość 35.200 km, od 2018.07.04, 6:00 do 2018.07.20, 22:00 Prace na odcinku max. 2 km. , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.8, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


19, podkarpackie
S19 odc. Sokołów Małopolski - Nienadówka

na 450.800 km, długość 4.200 km, od 2018.07.18, 12:00 do 2018.07.24, 17:00 S19 woj. podkarpackie powiat rzeszowski odc. Sokołow Małopolski - Nienadówka, usuwanie usterek gwarancyjnych. Prędkośc ograniczona do 50km/h, oznakowanie robót przyczepką sygnalizacyjną , nośność (t): 8.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


20, zachodniopomorskie
Śmiadowo

na 119.600 km, długość 1.200 km, od 2018.05.09, 7:00 do 2018.11.30, 0:00 Dla pojazdów o DMC pow. 3,5T objazd przez miejscowości Krągi - Borne Sulinowo - Łubowo , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


20, pomorskie
Skrzyżowanie do miejsc. Udorpie.

na 221.815 km, długość 0.010 km, od 2018.07.10, 11:00 do 2018.07.20, 17:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22, lubuskie
Krzeszyce - skrzyz. dk 24 /Wałdowice/

na 36.000 km, długość 0.500 km, od 2018.07.16, 7:45 do 2018.07.31, 22:00 frezowanie , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22, lubuskie
m. Dobiegniew

na 105.700 km, długość 0.400 km, od 2017.08.17, 12:00 do 2018.09.30, 14:00 Przebudowa mostu, Objazd mostem tymczasowym., nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22, zachodniopomorskie
Wałcz - Ostrowiec

na 169.300 km, długość 0.800 km, od 2017.09.04, 7:00 do 2018.07.26, 23:59 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22, zachodniopomorskie
Nowa Szwecja

na 175.200 km, długość 0.400 km, od 2018.05.08, 8:00 do 2018.08.31, 18:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22, pomorskie
m. Czarlin /węzeł drogowy/

na 340.000 km, długość 0.200 km, od 2018.03.21, 12:00 do 2018.12.31, 15:00 Przebudowa skrzyżowania - budowa ronda. Zawężenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22, pomorskie
Malbork

na 357.195 km, długość 0.000 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.18, 20:00 Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


22b, lubuskie
Lemierzyce obwodnica - Karkoszów

na 8.900 km, długość 2.117 km, od 2018.05.29, 7:00 do 2018.07.31, 17:00 Remont drogi , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


23, zachodniopomorskie
Suchlica - Sarbinowo

na 28.700 km, długość 2.900 km, od 2018.05.08, 7:00 do 2018.10.31, 12:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


25, wielkopolskie
m. Ślesin - Lubomyśle str. L

na 229.882 km, długość 0.652 km, od 2018.05.07, 8:00 do 2018.07.31, 17:00 Budowa ciągu pieszo-jezdnego str. L Wykonawca Goliat II Sp. z o.o. Branno. Oznakowanie: projekt 4081.1.2018.119 /zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania, w razie potrzeby ruch wahadłowy kierowany ręcznie/ , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


25, wielkopolskie
Rychwał -Kalisz m. Russów

na 291.500 km, długość 0.400 km, od 2018.07.18, 7:00 do 2018.10.18, 7:00 Budowa lewoskrętu na drodze krajowej nr 25 w m. Russów na skrzyżowaniu z droga powiatową nr 4595, budowa sygnalizacji świetlnej i budowa lewoskrętu na skrzyzowaniu z droga gmina. Wykonawca Budimex SA. Kontakt kom. 517 374 371. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


25, wielkopolskie
Rychwał- Kalisz m. Kokanin Kolonia

na 293.800 km, długość 0.200 km, od 2018.07.18, 7:00 do 2018.10.18, 7:00 Budowa lewoskrętów na drodze krajowej nr 25 na skrzyzowaniu z droga gminą do m. Czajków. Wykonawca robót Budimex SA. Konktat kom: 517 374 371. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


25, wielkopolskie
Rychwał - Kalisz m. Kokanin

na 294.900 km, długość 0.450 km, od 2018.07.19, 7:00 do 2018.10.18, 7:00 Przebudowa dwóch skrzyzowań na drodze krajowej nr 25 z drogami powiatowymi Skarzszew- Konin-Piotrów i skrzyzowania z droga gminą w celu budowy lewoskretów. Wykonawca robót Budimex SA. Kontakt kom: 517 374 377.Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


27, lubuskie
Żary-Bieniów

na 23.732 km, długość 0.478 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.27, 18:00 Układanie krawężników betonowych. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Białka - Naprawa

na 45.400 km, długość 18.300 km, od 2018.07.05, 7:00 do 2018.07.19, 17:00 Remont cząstkowy nawierzchni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie, praca na odcinkach o maksymalnej długości 0,5 km, poza obszarem zabudowanym ograniczenie prędkości do 60 km/h. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Osielec

na 50.200 km, długość 0.200 km, od 2018.06.18, 8:00 do 2018.07.31, 17:00 Utrudnienia związane z wykonaniem chodnika po stronie lewej, w razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Skomielna Biała - Rabka-Zdrój

na 64.800 km, długość 4.200 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.20, 17:00 Wycinka drzew, zawężenie jezdni, chwilowe zamknięcia ruchu oraz ruch sterowany ręcznie - wahadła , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Mszana Dolna - Nowy Sącz

na 77.900 km, długość 55.100 km, od 2018.07.18, 7:00 do 2018.07.20, 18:00 Utrudnienia związane z koszeniem traw - roboty szybkopostępujące , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Grybów

na 154.900 km, długość 0.900 km, od 2018.07.04, 8:00 do 2018.07.31, 17:00 Miejscowość Grybów, budowa chodnika, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy na długości do 100m, ograniczenie prędkości do 60 km/h, od poniedziałku do piątku prace wykonywane w godzinach 7.30 do 17.00, w soboty od godz. 7.30 do 14.00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Grybów - Sośnie

na 159.500 km, długość 1.000 km, od 2018.07.04, 8:00 do 2018.07.31, 17:00 Miejscowość Grybów-Sośnie, budowa chodnika, zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy na długości do 100m, ograniczenie prędkości do 60 km/h, od poniedziałku do piątku prace wykonywane w godzinach 7.30 do 17.00, w soboty od godz. 7.30 do 14.00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Szymbark

na 171.121 km, długość 0.250 km, od 2017.12.15, 12:00 do 2018.10.31, 12:00 Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Klęczany - Libusza

na 182.900 km, długość 0.300 km, od 2017.07.24, 11:00 do 2018.07.31, 17:00 Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, podkarpackie
Jaszczew

na 220.800 km, długość 0.600 km, od 2018.06.26, 9:00 do 2018.07.31, 19:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, podkarpackie
Korzeniec

na 318.000 km, długość 2.000 km, od 2018.07.18, 9:00 do 2018.07.18, 17:00 Uzupełnianie poboczy. Lewostronne i prawostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Prace postępujące. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, podkarpackie
Sanok - Przemyśl

na 337.500 km, długość 0.040 km, od 2017.10.26, 12:00 do 2018.12.31, 15:00 InneW m. Dybawka - pęknięcie nawierzchni jezdni i osunięcie się skarpy. Prawostronne zwężenie jezdni. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/godz. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


28, małopolskie
Zator - Wadowice

na 0.000 km, długość 13.400 km, od 2018.07.14, 7:00 do 2018.07.19, 17:00 Koszenie trawy. Roboty szybkopostępujące., nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


29, lubuskie
Słubice - Urad

na 9.025 km, długość 0.295 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.09.16, 15:00 Przebudowa drogi oraz zjazdu publicznego. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


29, lubuskie
m. Cybinka

na 23.423 km, długość 3.157 km, od 2018.01.10, 7:00 do 2018.08.31, 20:00 Przebudowa drogi (budowa ciągów pieszo-rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudowa nawierzchni jezdni). , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


29, lubuskie
Krosno Odrzańskie obręb ronda

na 51.915 km, długość 0.000 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.31, 21:00 Remont wewnętrznego pierścienia ronda oraz nawierzchni jezdni , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


31, zachodniopomorskie
Chwarszczany - Sarbinowo

na 93.300 km, długość 4.800 km, od 2018.04.20, 7:00 do 2018.08.20, 8:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


32, lubuskie
Dychów - rondo Połupin

na 34.300 km, długość 0.300 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.19, 21:00 Remont cząstkowy nawierzchni jezdni. Ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


32, wielkopolskie
odc. Strykowo - Stęszew

na 152.700 km, długość 2.500 km, od 2016.03.14, 10:00 do 2018.08.31, 16:00 Budowa węzła drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wronczyn na DK32 na odcinku Strykowo - Stęszew w km 152+700 - 155+200. Roboty polegają na wykonaniu odcinka lewej jezdni DK32 w nowym śladzie od km 153+000 do km 154+050 oraz od km 154+220 do km 154+640 (jezdnia lewa) - ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Ruch będzie się odbywał częściowo po wybudowanym we wcześniejszych etapach nowym odcinku DK32. Na odcinku w km 154+050 - 154+250 ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz w zależności od postępu prac na obiekcie mostowym WS11 ruch będzie się odbywał lewą lub prawą jezdnią DK32 (dopuszcza się przekładanie ruchu w trakcie realizacji prac). , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


34, dolnośląskie
Świebodzice - Dobromierz

na 0.000 km, długość 9.935 km, od 2018.05.29, 16:00 do 2018.07.28, 16:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


35, dolnośląskie
m. Bielany Wrocławskie

na 86.000 km, długość 0.900 km, od 2018.07.18, 13:00 do 2018.07.31, 13:00 Prace związane z przebudową ul. Czekoladowej na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Towarowej w m. Bielany Wrocławskie w zakresie budowy dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Węzła Bielańskiego. Zajęte będą chodniki i pas zieleni. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


35, dolnośląskie
Węzeł Bielany Wrocławskie

na 86.768 km, długość 0.309 km, od 2018.07.17, 0:00 do 2018.07.25, 23:59 Roboty związane z remontem nawierzchni odcinków dróg DK5 i DK35 (DK5 od km 369+846 do km 370+438, DK35 od km 87+077 do km 86+768,6 strona L i P)oraz łącznic po stronie zachodniej węzła autostrady A4 Bielany Wrocławskie. W trakcie remontu łącznice będą zamknięte przez cały okres prowadzenia robót, natomiast droga DK5 i DK35 remontowana będzie połówkowo tj. przy zamknięciu jezdni zachodniej ruch odbywać się będzie jezdnią wschodnią, natomiast podczas wykonywania robót na jezdni wschodniej ruch odbywać się będzie jezdnią zachodnią.) Ruch dwukierunkowo jednym pasem, sygnalizacja świetlna, ręczne sterowanie ruchem. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


35, dolnośląskie
Granica Państwa Golińsk - Gniechowive

na 0.000 km, długość 75.154 km, od 2018.05.29, 16:00 do 2018.07.28, 16:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


36, dolnośląskie
m. Ścinawa

na 1.600 km, długość 0.300 km, od 2018.04.02, 0:00 do 2018.09.30, 0:00 , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


36, dolnośląskie
Lubin - Ścinawa

na 20.700 km, długość 0.000 km, od 2018.07.18, 15:59 do 2018.07.18, 20:00 Droga zablokowanaZderzenie czołowe 2 pojazdów osobowych. Droga zablokowana. , nośność (t): 3.5, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


36, dolnośląskie
m. Ścinawa

na 33.500 km, długość 0.400 km, od 2018.04.05, 0:00 do 2018.12.31, 0:00 Zderzenie czołowe 2 pojazdów osobowych. Droga zablokowana. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


36, dolnośląskie
Wąsosz-Załęcze

na 65.565 km, długość 0.000 km, od 2018.07.17, 9:00 do 2018.07.20, 17:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


38, opolskie
Karniów (CZ) - Głubczyce (PL)

na 1.270 km, długość 1.480 km, od 2018.05.28, 14:00 do 2018.08.31, 15:00 Na czas realizacji zadania :Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice od 0+000 do km. 2+750" aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego został poprowadzony objazd następującymi drogami: powiatowymi nr 1290 1218 przez m. Braciszów (od km 1+270 do km.4+200). Na każdym etapie robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowy i technicznym. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


38, opolskie
m. Reńska Wieś

na 41.800 km, długość 0.187 km, od 2018.05.10, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 Roboty ziemne na poboczach.Rozbudowa drogi krajowej nr 45 W miejscu prowadzonych robót ograniczona skrajnia pozioma do jednego pasa ruchu. Powstałe ograniczenia obowiązują tylko w trakcie wykonywanych prac. Ograniczenia nie obowiązują w godzinach od 18.00 do 8.00., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


39, opolskie
m. Brzeg ul. Włościańska

na 46.800 km, długość 0.830 km, od 2018.07.11, 7:30 do 2018.07.31, 16:00 Remont kanalizacji , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


40, opolskie
Prudnik ul. Stefana Batorego

na 18.791 km, długość 0.300 km, od 2018.04.24, 8:00 do 2018.11.30, 11:00 GDDKiA Oddział Opole informuje o zamknięciu odcinka DK 40 w m. Prudnik w związku z przebudową obiektu mostowego w dniu 24.04.2018 od godziny 08:00. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2018. Na okres zamknięcia wyżej opisanego odcinka DK 40 został wyznaczone 2 objazdy: Objazd dla pojazdów o ciężarze do 30 ton (mapka nr 1) przez: ul. Kolejową, ul. Nyską, ul. Piastowską (Pl. Wolności). Objazd dla pojazdów o ciężarze powyżej 30 ton (mapka nr 2) przez: DK 41, m. Niemysłowice, m. Rudziczka, m. Piorunkowice, m. Wierzbięcice, m. Niwnica, m. Nysa, DW 411, m Podkamień, m. Przełęk, m. Polski Świętów, m. Nowy Świętów, m. Bodzanów, m. Głuchołazy, DK 40, m. Charbielin, m. Wierzbiec, m. Łąka Prudnicka, m. Prudnik. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


41, opolskie
m. Rudziczka

na 19.700 km, długość 0.100 km, od 2018.07.02, 8:00 do 2018.07.23, 15:00 Budowa kanalizacji deszczowej , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


42, łódzkie
m. Pajęczno

na 100.965 km, długość 0.665 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.18, 17:00 Frezowanie nawierzchni bitumicznej. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 21:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


42, łódzkie
Radomsko (od ul. Batorego do ul. Krakowskiej)

na 137.075 km, długość 1.075 km, od 2018.03.02, 11:30 do 2018.11.02, 12:00 Objazd wyznaczony ulicami miasta., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


42, łódzkie
Zakrzew - Kodrąb

na 149.500 km, długość 2.700 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.20, 14:00 Remont spękań w osi jezdni , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


43, śląskie
DK43 Lgota < - > Częstochowa

na 55.750 km, długość 1.141 km, od 2017.03.10, 10:00 do 2018.11.30, 23:00 Tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową autostrady A1 - wyjazd z budowy Osoba odpowiedzialna za oznakowanie: Mirosław Brzeżański - tel.: 728 - 319 - 182 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


44, śląskie
Przyszowice

na 10.335 km, długość 0.000 km, od 2018.08.06, 18:00 do 2018.08.06, 18:30 Kierowanie ruchem przez policjęPrzejazd wyścigu kolarskiego Tour de Polagne 2018 . Przejazd DW921 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


44, śląskie
Borowa Wieś

na 16.910 km, długość 0.000 km, od 2018.08.06, 16:00 do 2018.08.06, 16:30 Kierowanie ruchem przez policjęPrzejazd wyścigu kolarskiego Tor de Polagne 2018 przejazd DW 925 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


44, małopolskie
Babice - Skawina

na 50.100 km, długość 56.616 km, od 2018.07.10, 9:00 do 2018.07.20, 17:00 Odnowa oznakowania poziomego. Roboty szybkopostępujące. W razie potrzeby ruch wahadłowy sterowany ręcznie. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


44, małopolskie
Ryczów

na 81.200 km, długość 0.400 km, od 2018.05.21, 8:00 do 2018.07.31, 14:00 Poprawa BRD - przebudowa skrzyżowania z drogą gminną. Zajęcie części lub całego pasa ruchu. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


44, małopolskie
Skawina

na 100.000 km, długość 6.700 km, od 2018.07.13, 7:00 do 2018.07.19, 17:00 Zakończone Remont cząstkowy nawierzchni. Praca na odcinkach o długości max. 0,5 km. Zajęcie pasa jezdni. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


45, opolskie
Racibórz - Opole

na 51.370 km, długość 6.541 km, od 2018.05.28, 7:00 do 2019.10.31, 15:00 Na czas realizacji zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr. 45 na odc. Reńska Wieś - Większyce - Poboroszów" aby zapewnić płynny ruch na trasie Racibórz - Opole został poprowadzony objazd następującymi drogami: krajową nr. 40 i wojewódzkimi nr. 414 i 429. Na każdym etapie robót. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwić przejazd służbą ratunkowym i technicznym., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


45, opolskie
m. Krapkowice

na 73.383 km, długość 0.000 km, od 2018.07.02, 8:00 do 2018.07.20, 16:30 Remont mostu. Prace wykonywanie głównie na poboczu drogi. Ruch odbywa się wahadłowo. Powstałe utrudnienia obowiązują tylko w trakcie wykonywania robót. Między godziną 16.00 a godz. 8.00 Utrudnienia w ruchu pieszych. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


45, łódzkie
m. Czarnożyły

na 179.620 km, długość 0.930 km, od 2018.07.18, 11:00 do 2018.07.18, 17:00 Uzupełnienie ubytków w zjazdach. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


46, śląskie
DK46 m. Wyrazów

na 183.000 km, długość 0.300 km, od 2017.05.18, 0:00 do 2018.10.31, 0:00 Wyjazd z budowy autostrady A1 w m. Wyrazów , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


46, śląskie
Nakło

na 238.016 km, długość 0.200 km, od 2017.10.12, 11:00 do 2018.09.30, 16:00 Przebudowa wiaduktu. Objazd poprowadzono drogami DK1, DK78. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


47, małopolskie
Biały Dunajec

na 29.838 km, długość 0.542 km, od 2017.09.04, 13:00 do 2018.07.27, 13:00 Ruch odbywa się jezdnią główną, w obrębie mostu prowadzone są prace rozbiórkowe mostu objazdowego, ograniczenie prędkości do 40 km/h. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


47, małopolskie
Biały Dunajec

na 31.800 km, długość 0.150 km, od 2018.03.05, 12:00 do 2019.06.28, 12:00 Utrudnienia związane z budową mostu. Ruch przełożony na most objazdowy-ruch dwukierunkowy , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


47, małopolskie
Poronin

na 33.730 km, długość 0.220 km, od 2018.07.05, 7:00 do 2018.07.26, 18:00 Budowa zjazdu publicznego, zajęcie chodnika na prawej stronie jezdni , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


47, małopolskie
Poronin

na 34.292 km, długość 0.128 km, od 2018.06.14, 7:00 do 2018.08.15, 17:00 Budowa węzła drogowego w m. Poronin - zamknięcie lewego pasa jezdni, sygnalizacja świetlna plus sterowanie ręczne ruchem w okresie zwiększonego natężenia. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


47, małopolskie
Rabka Zdrój - Zakopane

na 0.000 km, długość 39.700 km, od 2018.07.03, 7:00 do 2018.07.27, 17:00 Odnowa malowania poziomego, roboty szybko postępujące, możliwe zawężenia jezdni oraz ręczne sterowanie ruchem. W okresie weekendu i wzmożonych natężeń ruchu utrudnienia będą minimalizowane , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


48, mazowieckie
Kozienice - Dęblin

na 131.600 km, długość 0.100 km, od 2018.07.18, 12:10 do 2018.07.18, 17:00 Kierowanie ruchem przez policjęZepsuty pojazd w m. Janików Ograniczenie do 40 km/h Wyłączony z ruchu jeden pas., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


48, lubelskie
Przytoczno - Kock

na 190.015 km, długość 9.110 km, od 2018.04.23, 8:00 do 2018.09.24, 8:00 Zepsuty pojazd w m. Janików Ograniczenie do 40 km/h Wyłączony z ruchu jeden pas., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


49, małopolskie
Nowy Targ - gr. państwa

na 0.000 km, długość 23.900 km, od 2018.07.13, 8:00 do 2018.07.27, 17:00 Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Możliwe lokalne ręczne sterowanie ruchem. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


51, warmińsko-mazurskie
Osieka - Samolubie

na 24.860 km, długość 2.970 km, od 2018.04.16, 8:00 do 2018.07.31, 17:00 Ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


51, warmińsko-mazurskie
m. Lidzbark Warmiński, skrzyż. ul. Orła Białego z ul. Wyszyńskiego

na 39.790 km, długość 0.210 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.10.14, 17:00 Ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem (w godzinach nocnych sygnalizacja świetlna) , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


51, warmińsko-mazurskie
Olsztyn - Ameryka

na 93.500 km, długość 16.604 km, od 2015.04.28, 8:00 do 2018.07.31, 15:00 Na odcinku trwają prace wykończeniowe: Roboty ziemne - humusowanie, powoduje lokalne wyłaczenia jednego pasa ruchu. Lokalnie ograniczenia prędkości do 80 km/h i do 50 km/h. Na odc. Olsztyn - Tomaszkowo, wzmożony ruch pojazdów budowy powoduje krótkotrwałe wstrzymania ruchu przez sygnalistów. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


52, śląskie
Bujaków

na 16.950 km, długość 0.100 km, od 2018.07.09, 8:00 do 2018.07.18, 17:00 Na czas prowadzonych robót zajęte zostanie pobocze. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


52, małopolskie
Kęty

na 24.400 km, długość 0.250 km, od 2018.07.10, 7:00 do 2018.07.21, 13:00 Utrudnienia związane z remontem nawierzchni chodnika lewostronnego. Prace prowadzone w obszarze zabudowanym, w razie potrzeby ruch wahadłowy kierowany ręcznie. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


52, małopolskie
Brody

na 60.000 km, długość 0.100 km, od 2017.09.18, 9:00 do 2018.07.31, 10:00 Utrudnienia związane z budową nowego mostu. Ruch w obu kierunkach poprowadzony po moście objazdowym. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Od dnia 10.07.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. planowane przełożenie ruchu na nowy most i wprowadzenie utrudnień polegających na wyłączeniu pobocza jezdni w kierunku Głogoczowa. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


52, małopolskie
Brody

na 62.000 km, długość 0.250 km, od 2017.09.18, 8:00 do 2018.08.19, 12:00 Utrudnienia związane z budową 2 mostów.Ruch dwukierunkowy po drodze objazdowej z dwoma tymczasowymi mostami oraz kładką dla pieszych. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


53, warmińsko-mazurskie
Szczęsne - Klewki

na 5.300 km, długość 0.300 km, od 2017.03.27, 15:00 do 2018.12.31, 23:00 Wyjzad z budowy. Ruch kierowany przez sygnalistów ( chwilowe zatrzymania podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów). , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


53, warmińsko-mazurskie
m. Szczytno ul Piłsudskiego

na 46.500 km, długość 1.200 km, od 2018.04.04, 12:00 do 2018.07.23, 17:00 Ręczne kierowanie ruchem w czasie trwania robót. W okresie nocnym i w dni wolne od pracy ruchem kieruje sygnalizacja. Od dnia 11.05.2018 godzina 8:00 nastąpiło zamknięcie dojazdów do skrzyżowania z ulic Leyka i Wileńskiej. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


53, mazowieckie
Myszyniec - Kadzidło

na 85.700 km, długość 4.300 km, od 2018.07.11, 10:00 do 2018.07.20, 12:00 Ścinka i uzupełnianie poboczy. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:15, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


53, mazowieckie
Obierwia - Szwendrowy Most

na 113.160 km, długość 3.700 km, od 2018.06.26, 8:00 do 2018.07.26, 15:00 Odcinki o ruchu wahadłowym do 400m. Ruch kierowany ręcznie., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 4.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:15, zobacz punkt na mapie.


55, pomorskie
m.Rychnowo Żuławskie

na 3.000 km, długość 0.650 km, od 2017.06.23, 8:15 do 2018.09.30, 15:00 Roboty w związku z budową S7 Nowy Dwór Gd.- Kazimierzowo. Budowa nowego dojazdu dk55 do budowanej S7. Wprowadzony ruch wahadłowy na odc. 200m od dn.24.4.2018 godz. poranne , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


55, pomorskie
Tragamin - Malbork

na 18.200 km, długość 5.000 km, od 2018.07.02, 7:00 do 2018.07.31, 18:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


55, pomorskie
skrzyżowanie dk. 22 i dk. 55 w m. Malbork ul. Wałowa

na 0.000 km, długość 0.000 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.18, 18:00 w dniu 17.07 br. nastąpi przerwa w działaniu sygnalizacji świetlnej - wymiana sterownika sygnalizacji , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


57, warmińsko-mazurskie
Dźwierzuty - Linowo

na 68.900 km, długość 0.300 km, od 2018.07.11, 11:00 do 2018.07.31, 15:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.7, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


58, warmińsko-mazurskie
Olsztynek ul. Jana Pawła II

na 0.500 km, długość 0.400 km, od 2018.07.06, 14:00 do 2018.07.27, 17:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


58, warmińsko-mazurskie
Jedwabno-Narty

na 38.000 km, długość 3.000 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.18, 18:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


58, warmińsko-mazurskie
Babięta - Zgon

na 82.100 km, długość 9.500 km, od 2018.07.18, 10:00 do 2018.07.19, 18:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


58, warmińsko-mazurskie
Ruciane Nida - Pisz - Biała Piska - gr. woj

na 105.600 km, długość 44.700 km, od 2018.07.03, 8:00 do 2018.07.27, 15:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


58, warmińsko-mazurskie
Olsztynek-Jedwabno

na 0.000 km, długość 19.000 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.21, 17:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


58c, warmińsko-mazurskie
Olsztynek- węzeł wschód Olsztynek

na 0.000 km, długość 2.371 km, od 2018.07.18, 12:00 do 2018.07.18, 17:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


59, warmińsko-mazurskie
m. Giżycko ul. Obwodowa

na 0.400 km, długość 0.460 km, od 2017.09.29, 7:00 do 2018.09.30, 7:00 Ciąg główny zamknięty.Ruch skierowany na objazd wyznaczony równolegle do jezdni głównej. Ręczne kierowanie ruchem. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 6.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


59, warmińsko-mazurskie
Gwiazdowo - Piecki

na 45.000 km, długość 5.000 km, od 2018.07.17, 9:00 do 2018.07.19, 18:00 Ręczne kierowanie ruchem. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


60, mazowieckie
Sieraków-Płock

na 35.486 km, długość 26.550 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.21, 17:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


60, mazowieckie
m. Maków Mazowiecki

na 189.730 km, długość 0.270 km, od 2018.06.20, 10:00 do 2018.07.21, 19:00 , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 14:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


60, mazowieckie
Różan - Ostrów Maz. m. Ponikiew Mała

na 221.200 km, długość 0.600 km, od 2018.06.27, 12:00 do 2018.07.31, 16:00 Przebudowa skrzyżowania DK 60 z drogą powiatową DP 4403W Goworowo - Pasieki w km 221+468. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 14:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


61, mazowieckie
Zegrze-skrzyzowanie na Jachrankę

na 30.700 km, długość 3.200 km, od 2018.07.02, 3:00 do 2018.07.27, 19:00 Roboty prowadzone z zajęciem jednego pasa ruchu. Remont nawierzchni., nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 03:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


61, mazowieckie
Pułtusk-Różan odc. Łaś-Różan

na 85.300 km, długość 4.300 km, od 2018.07.03, 8:00 do 2018.07.27, 12:00 Pielęgnacja drzew. Ruch wahadłowy kierowany ręcznie. , nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


61, mazowieckie
Ostrołęka

na 116.090 km, długość 0.000 km, od 2017.03.24, 9:00 do 2019.09.30, 15:00 Ograniczenia tonażowe na moście w miejscowości Ostrołęka na rzece Narew w ciągu drogi krajowej 61. Objazd do Łomży: dk 61 m. Różan --> dk 60 do m. Ostrów Mazowiecka --> dk 63 do m. Łomża W sprawach związanych z przebudową mostu oraz pozwoleniami na przejazd pojazdów powyżej 3,5 t zajmuje się Urząd Miasta Ostrołęka. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku 00:20, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


62, mazowieckie
Płock - Wyszogród

na 128.810 km, długość 9.770 km, od 2018.07.06, 6:00 do 2018.07.21, 19:00 Wymiana warstwy ściaralnej i wiążącej , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


62, mazowieckie
Zakroczym

na 189.400 km, długość 0.900 km, od 2018.07.17, 7:00 do 2018.07.19, 17:00 prace związane montażem barier linowych wg. zlecenia Z.11/B/70/2018. Podczas wykonywania prac zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na DK62. Przewidywany okres prowadzenia robót: dwa dni. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


62, mazowieckie
Serock - Wyszków_MOST W WYSZKOWIE

na 246.327 km, długość 0.000 km, od 2018.05.15, 0:00 do 2018.08.31, 0:00 Remont mostu w Wyszkowie. Możliwy przejazd w k. Warszawy w k. w. Północ - objazd kierowany przez ul. Białostocką. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


62, podlaskie
Słochy Annopolskie

na 350.800 km, długość 2.600 km, od 2018.05.09, 8:00 do 2018.10.31, 18:00 projekt Nr.2340C/2018 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 2.7, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, warmińsko-mazurskie
m. Węgorzewo ul. Armii Krajowej

na 14.570 km, długość 0.130 km, od 2018.07.16, 7:30 do 2018.07.21, 17:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, warmińsko-mazurskie
m. Ruda

na 48.000 km, długość 0.100 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.21, 17:00 Remont, czyszczeniwe przepustu, odmulenie rowu. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, podlaskie
Kolno, od skrzyżowania z ul. Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Kościelną

na 120.300 km, długość 0.200 km, od 2018.07.07, 0:00 do 2018.09.30, 20:00 zamknięcie odcinka dk 63 od skrzyżowania z ul. Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Kościelną -  znaki U-20b, B-1, D-14, D-4a, tablice objazdowe F-8, znaki wskazujące objazd F-9 - objazd ulicami Kościelną, Strażacką, Sobieskiego   , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, podlaskie
Zambrów Pruszki ul. Łomżyńska, most przez rzeke Jabłonka

na 167.150 km, długość 0.000 km, od 2018.07.06, 8:00 do 2018.07.31, 15:00 Przebudowa mostu przez rzekę Jabłonka w m. Zambrów Pruszki ul. Łomżyńska , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, podlaskie
Zambrów ul. T. Kościuszki

na 168.942 km, długość 0.000 km, od 2018.04.16, 8:00 do 2018.09.30, 18:00 Przbudowa mostu przez rzekę Jabłonka , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, podlaskie
Zambrów Al. Wojska Polskiego

na 169.750 km, długość 1.400 km, od 2018.05.24, 8:00 do 2018.07.31, 15:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, mazowieckie
Godlewo Wielkie- Ceranów m.Nur

na 204.450 km, długość 1.880 km, od 2018.05.21, 14:30 do 2018.07.31, 18:00 Przebudowa skrzyżowania w m. Nur z drogą 694. Ruch wahadłowy. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


63, lubelskie
Siedlce - Łuków

na 298.800 km, długość 0.300 km, od 2018.07.13, 7:00 do 2018.07.20, 18:00 Prace prowadzone są w godzinach 7.00 - 17.00. W czasie prowadzonych prac może zostać wprowadzony ruch wahadłowy., nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


65, podlaskie
Mońki - Knyszyn

na 130.000 km, długość 12.335 km, od 2018.05.22, 8:00 do 2018.09.29, 10:00 II etap od dnia 22-05-2018, nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


65c, warmińsko-mazurskie
obwodnica Olecka

na 0.000 km, długość 7.625 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.20, 17:00 Ze względu na wykonywanie robót poprawkowych przy naprawie warstwy ścieralnej jezdni, zostanie wyłączona na okres 2-3 dni z ruchu prawa strona obwodnicy Olecka między drogami DW 655, a DP 1816N (od skrzyżowania Olecko-Giżycko do skrzyżowania Olecko-Świętajno). Objazd odcinak drogi wyłączonej z ruchu przez miasto Olecko. Wykonawca robót EUROVIA POLSKA S.A.. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


66, podlaskie
Mień

na 41.300 km, długość 0.000 km, od 2018.04.06, 8:00 do 2018.09.30, 16:00 Przebudowa mostu przez rzekę Mień, nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


72, wielkopolskie
odc. Przykona - Wichertów str. P

na 39.400 km, długość 3.000 km, od 2018.06.27, 8:00 do 2018.07.31, 16:00 Umocnienie poboczy destruktem. Oznakowanie jak dla robót utrzymaniowych. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 5.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


72, łódzkie
Kuciny - Aleksandrów Ł.

na 79.100 km, długość 13.200 km, od 2018.07.03, 7:00 do 2018.07.22, 18:00 Prace związane z budową przepustów i odmulania rowów drogowych. W obrębie robót zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości do 60 km/h (poza obszarem zabudowanym), ruch wahadłowy kierowany ręcznie. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


73, małopolskie
Brzozówka

na 0.295 km, długość 0.584 km, od 2018.07.10, 8:00 do 2018.07.31, 15:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujace , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


73, małopolskie
Szczucin - Tarnów

na 92.191 km, długość 32.381 km, od 2018.07.09, 15:00 do 2018.07.31, 18:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujac , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


73, małopolskie
Tarnów - Szczucin

na 92.191 km, długość 32.381 km, od 2018.07.12, 7:00 do 2018.07.31, 23:00 Koszenie trawy pasa drogowego - zajęcie pobocza oraz cześci pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujace. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


73, podkarpackie
Pilzno - Jasło

na 133.518 km, długość 34.902 km, od 2018.07.05, 7:00 do 2018.07.31, 19:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74, świętokrzyskie
m. Miedziana Góra - Kostomłoty I

na 72.000 km, długość 4.520 km, od 2018.07.18, 7:30 do 2018.07.18, 19:00 Roboty szybkopostępujące , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 4.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74, świętokrzyskie
Łagów

na 119.683 km, długość 0.272 km, od 2018.05.22, 22:00 do 2018.07.30, 15:00 Roboty szybkopostępujące , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74, lubelskie
Annopol - Kraśnik

na 174.912 km, długość 32.898 km, od 2018.07.09, 6:00 do 2018.07.20, 22:00 Remont cząstkowy nawierzchni. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74, lubelskie
m. Olbięcin

na 197.750 km, długość 1.000 km, od 2014.05.21, 0:08 do 2018.12.31, 15:00 InneOsunięcie skarpy nasypu w m. Olbięcin. Wprowadzone są następujące ograniczenia w ruchu: - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 17 m - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 42 t. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74, lubelskie
Frampol - Szczebrzeszyn

na 228.190 km, długość 24.925 km, od 2014.04.14, 7:00 do 2018.12.31, 7:00 InneOgraniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 t. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74j, łódzkie
odc. Walichnowy-Dąbrowa

na 0.550 km, długość 12.950 km, od 2018.07.18, 10:00 do 2018.07.18, 17:00 Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego. Roboty szybkopostępujące. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


74j, łódzkie
Bełchatów - Piotrków Trybunalski

na 85.000 km, długość 0.000 km, od 2018.06.28, 12:13 do 2018.08.28, 17:00 Zwężenie jezdni - budowa zatoki., nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


75, małopolskie
Niepołomice - Szarów

na 4.263 km, długość 8.812 km, od 2018.07.12, 7:00 do 2018.07.20, 20:00 Koszenie trawy pasa drogowego - zajęcie pobocza oraz części pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


75, małopolskie
Brzesko - Wytrzyszczka

na 15.241 km, długość 26.865 km, od 2018.07.06, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące, \ Koszenie trawy w pasie drogowym - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujace , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


75, małopolskie
Tęgoborze

na 52.957 km, długość 0.243 km, od 2018.07.23, 7:00 do 2018.08.30, 0:00 Rozbudowa drogi w miejscowości Tęgoborze- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz odwodnienie i umocnienie osuwiska. Od dnia 23.07.2018 od godziny 7:00 ruch wahadłowy na odcinku od km: 52,957 do 53,200 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


75, małopolskie
Nowy Sącz - Muszynka - gr. Państwa

na 71.752 km, długość 38.000 km, od 2018.07.12, 7:00 do 2018.07.20, 15:00 Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


77, podkarpackie
Sandomierz - Stalowa Wola

na 27.761 km, długość 0.000 km, od 2017.11.16, 15:00 do 2018.07.31, 15:00 Przebudowa mostu przez rzekę Łęg w m. Gorzyce. Ruch pojazdów w obu kierunkach równocześnie kierowany na objazd przez mosty tymczasowe, po jednym dla każdego kierunku ruchu. Ograniczono prędkość do 40 km/h celem uspokojenia i usystematyzowania ruchu na objeździe. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


77, podkarpackie
m. Nisko, ul. Sandomierska

na 57.200 km, długość 0.611 km, od 2018.05.28, 11:00 do 2018.07.31, 17:00 Wytyczony objazdZamknięcie prawego pasa ruchu DK 77 w m. Nisko od ul. Podoficerskiej do ul. Głowackiego. Wytyczono objazdy ulicami: Podoficerską, 1000-Lecia, Głowackiego, Kolejową, Dworcową, Rzeszowską i PCK. Odcinek DK 77 od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza zamknięty dla ruchu w obu kierunkach - roboty związane z naprawą kolektora sanitarnego.Wytyczono dodatkowe objazdy ulicami Mickiewicza, 3 Maja i Głowackiego. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:30 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


78, śląskie
Tarnowskie Góry ul. Gliwicka

na 71.987 km, długość 4.300 km, od 2018.07.09, 8:00 do 2018.07.23, 18:00 Ruch wahadłowy kierowany przez pracowników Wykonawcy , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


78, świętokrzyskie
gr. województwa Świętokrzyskiego - Moskorzew

na 165.153 km, długość 2.412 km, od 2018.03.16, 8:00 do 2018.07.31, 9:00 Utrudnienia w ruchu związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku granica województwa Świętokrzyskego - Moskorzew. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


78, świętokrzyskie
Moskorzew - Ślęcin

na 168.500 km, długość 11.000 km, od 2018.01.25, 12:00 do 2018.07.31, 18:00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Moskorzew - Ślęcin. Może występować ruch wahadłowy., nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, mazowieckie
Góra Kalwaria - Kozienice (Mniszew - Ryczywół)

na 43.200 km, długość 21.800 km, od 2018.07.18, 10:00 do 2018.07.27, 16:00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Moskorzew - Ślęcin. Może występować ruch wahadłowy., nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, mazowieckie
Zwoleń - Lipsko (Zwoleń - Sycyna)

na 109.400 km, długość 4.600 km, od 2018.07.18, 12:00 do 2018.07.21, 18:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, mazowieckie
Lipsko - Ożarów (Lipsko - gr. województwa)

na 130.000 km, długość 14.038 km, od 2018.07.18, 10:00 do 2018.07.27, 16:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, świętokrzyskie
miejscowość Grotniki Małe

na 273.600 km, długość 0.400 km, od 2018.07.03, 10:00 do 2018.07.31, 15:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, świętokrzyskie
miejscowość Rogów

na 288.520 km, długość 0.530 km, od 2018.07.09, 11:00 do 2018.08.31, 15:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, świętokrzyskie
miejscowość Wyszogród

na 289.560 km, długość 0.500 km, od 2018.07.09, 11:00 do 2018.08.31, 15:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, małopolskie
Piotrowice - Pobiednik Wielki

na 292.493 km, długość 38.657 km, od 2018.07.04, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 Koszenie trawy w pasie drogowym - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, małopolskie
m. Piotrkowice - Pobiednik Wielki

na 292.493 km, długość 38.657 km, od 2018.07.10, 9:00 do 2018.07.31, 18:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujace , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, małopolskie
Trzebinia

na 380.559 km, długość 0.000 km, od 2018.06.21, 7:00 do 2018.09.30, 18:00 Przebudowa istniejącego skrzyżowania na rondo w ciągu DK 79 u zbiegu ulic Kościuszki, Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini wraz z przebudową pozostałych elementów pasa drogowego -objazd poprowadzony został ulicami: Puławskiego – Dąbrowskiego – Św. Stanisława. Objazd dla komunikacji zbiorowej odbywającej się droga DK 79 (ul. Kościuszki) zaplanowany został poprzez ul. Dworcową i ul. Ochronkową. Dla przystanku Trzebinia Mały Rynek Kościuszki wyznaczony został tymczasowy zastępczy przystanek w ciągu ul. Św. Stanisława. Dodatkowo wyznaczone zostały również dwa tymczasowe zastępcze przystanki w ciągu ul. Ochronkowej - przy skrzyżowaniu z DK 79. , , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


79, małopolskie
Trzebinia

na 381.140 km, długość 0.600 km, od 2018.02.12, 13:00 do 2018.11.09, 16:00 Zamknięcie wiaduktu przechodzącego nad torami PKP i ul. Dworcową. Planowany termin zakończenia prac przy całkowitym zamknięciu wiaduktu - 06.08.2018 r. Objazd dla pojazdów do 7 ton: Trzebinia ul. J.Słowackiego-ul. Trzebińska-ul. Topolowa-ul. Europejska. Objazd dla pojazdów powyżej 7 ton: Trzebinia-Młoszowa-Dulowa-Wola Filipowska-Krzeszowice-Tenczynek-węzeł Rudno-A4-węzeł Chrzanów-DK79. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 2.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Orzesze Zawiść

na 19.600 km, długość 0.750 km, od 2018.06.01, 8:00 do 2018.08.11, 17:00 Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Wisła , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Warszowice

na 37.700 km, długość 0.220 km, od 2018.02.26, 7:00 do 2019.02.18, 17:00 Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu na jezdni prawej kierunek Skoczów , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Warszowice

na 38.300 km, długość 1.200 km, od 2018.02.26, 7:00 do 2019.02.18, 17:00 Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu wraz z poboczem na jezdni lewej kierunek Katowice, nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Warszowice

na 39.215 km, długość 0.000 km, od 2018.07.19, 8:30 do 2018.07.19, 12:00 Wymiana uszkodzonych barier po kolizjach drogowych roboty krótko trwające zajęcie lewego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Katowice , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Warszowice

na 39.215 km, długość 0.000 km, od 2018.07.19, 8:30 do 2018.07.19, 12:00 Wymiana uszkodzonych barier roboty krótko trwajace zajecie prawego pasa ruchu na jezdni lewej kierunek Katowice , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Pawłowice

na 40.350 km, długość 0.770 km, od 2018.02.26, 7:00 do 2019.02.18, 17:00 Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych zajęcie prawego pasa ruchu jezdnia prawa kierunek Skoczów, nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Wiślica

na 58.800 km, długość 0.250 km, od 2018.07.11, 8:00 do 2018.07.21, 15:00 Na czas prowadzonych robót zajęcie prawego pasa ruchu. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Wiślica-Skoczów

na 59.068 km, długość 2.104 km, od 2018.07.11, 8:00 do 2018.07.21, 15:00 Na czas robót zajęty zostanie prawy pas ruchu. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.5, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Zbytków - Harbutowice, m. Skoczów

na 62.500 km, długość 0.350 km, od 2018.05.16, 9:00 do 2018.12.31, 0:00 KIERUNEK WISŁA. W związku ze złym stanem technicznym estakady w Skoczowie wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającej na zawężeniu lewego pasa ruchu oraz wprowadzeniu zakazu poruszania się nim pojazdów ciężarowych oraz pojazdów o szerokości większej niż 2,0m. Ograniczono prędkośc do 30 km/h. Pojazdy powinny poruszać się po obiekcie w odstępach min. 50 m. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 6.0, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


81, śląskie
Harbutowice - Zbytków m. Skoczów

na 62.500 km, długość 0.350 km, od 2018.05.16, 9:00 do 2018.12.31, 0:00 KIERUNEK KATOWICE. W związku ze złym stanem technicznym estakady w Skoczowie wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającej na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Pojazdy powinny poruszać się po obiekcie w odstępach min. 50 m. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


82, lubelskie
Łęczna - Włodawa

na 32.750 km, długość 0.450 km, od 2018.07.05, 7:00 do 2018.07.21, 19:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 30, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


82, lubelskie
Łęczna - Włodawa

na 40.520 km, długość 41.180 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.19, 19:00 Roboty szybko postępujące, odcinek robót max. 2 km. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 22:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


83, łódzkie
m. Małków - m. Duszniki

na 40.000 km, długość 2.815 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.18, 17:00 Sprzątanie namułu z jezdni naniesionego w trakcie obfitych opadów deszczu. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


84, podkarpackie
Sanok - Zagórz

na 0.001 km, długość 1.757 km, od 2018.04.04, 9:00 do 2018.07.31, 14:00 Remont drogi krajowej w m. Sanok ul. Kolejowa. Zwężenie jezdni. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


84, podkarpackie
Lesko - Krościenko

na 40.850 km, długość 0.050 km, od 2017.09.20, 8:30 do 2018.12.31, 14:00 Lewostronne zwężenie jezdni w m. Ustrzyki Dolne , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


84, podkarpackie
Brzegi Dolne

na 42.376 km, długość 0.113 km, od 2018.05.09, 13:00 do 2018.11.30, 12:00 Prawostronne zwężenie jezdni. Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zakaz wyprzedzania. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


84, podkarpackie
Ustrzyki Dolne - Krościenko

na 42.432 km, długość 0.000 km, od 2014.01.01, 0:01 do 2018.12.31, 23:59 Ograniczenie nośności do 15t na moście w miejscowości Brzegi Dolne, ze względu na zły stan techniczny. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


87, małopolskie
Nowy Sącz - Piwniczna - gr państwa

na 7.159 km, długość 18.431 km, od 2018.07.11, 8:00 do 2018.07.20, 18:00 Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


87a, małopolskie
Piwniczna Zdrój

na 0.000 km, długość 2.680 km, od 2018.07.11, 8:00 do 2018.07.20, 18:00 Koszenie traw, roboty szybko postępujące. Zajęcie części jezdni, pobocza i chodnika. Zwężenie jednostronne, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 lub 60 km/h. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 08:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


91, pomorskie
Pruszcz Gdański

na 17.930 km, długość 0.280 km, od 2018.07.16, 15:00 do 2018.08.10, 15:00 Prace odbywają się w godzinach od 22:00 do 5:00. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


91, pomorskie
Pruszcz Gdański

na 19.400 km, długość 1.000 km, od 2018.07.16, 15:00 do 2018.07.27, 15:00 Wymiana oświetlenia drogi. Prace odbywają się w godzinach od 22:00 do 5:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


91, kujawsko-pomorskie
Stolno-Toruń, Toruń-Stolno, m. Zegartowice

na 161.300 km, długość 0.300 km, od 2018.06.14, 8:00 do 2019.03.31, 0:00 wyjazd z budowy - budowa linii napowietrznej elektroenergetycznej, nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


91, kujawsko-pomorskie
Otłoczyn

na 206.000 km, długość 0.030 km, od 2018.07.04, 10:50 do 2018.07.31, 17:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 3.5, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.7, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


91c, łódzkie
Rękoraj - Jarosty strona prawa i lewa.

na 6.000 km, długość 3.000 km, od 2018.07.18, 11:00 do 2018.07.18, 17:00 Trwa naprawa ubytków w koronie drogi. Roboty szybkopostępujące "punktowe", zajęte pobocze. Nowa lok. 346,000 - 349,000., nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


91c, śląskie
m. Zbereżka - m. Rędziny

na 71.908 km, długość 21.826 km, od 2018.07.19, 8:00 do 2018.08.10, 16:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


92, wielkopolskie
odc. Trzciel - Bolewice

na 98.000 km, długość 17.000 km, od 2018.03.08, 8:00 do 2018.07.27, 17:00 Przebudowa DK92 w km 97+923 - 115+000 - prace postępujące. Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


92, wielkopolskie
odc. Tarnowo Podgórne - Swadzim

na 160.300 km, długość 5.250 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.11.09, 16:00 Przebudowa drogi - roboty nawierzchniowe (frezowanie nawierzchni). Punktowo na odcinku prowadzonych robót obowiązuje zamknięcie na odc. dwujezdniowym lewych szybkich pasów ruchu na jezdni północnej i południowej - czynny jeden pas oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h. Na odcinku jednojezdniowym (km 160+300 - 161+100) w trakcie robót obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie. W dniu 18.07.2018 Prowadzone będą roboty związane z wykonaniem frezowania - utrudnienia związane z zamknięciem szybkiego pasa ruchu w kierunku Poznania nitka południowa w km 163+000 - 165+500 oraz remonty cząstkowe w km 160+400 - 161+100 oraz remonty pasa szybkiego  na odcinku 161+100 - 162+200 jezdni południowej. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


92b, lubuskie
Poźrzadło - Brójce

na 25.900 km, długość 34.580 km, od 2018.07.16, 7:00 do 2018.07.20, 16:00 Malowanie balustrad mostowych. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


92b, lubuskie
obwodnica Świebodzina

na 49.000 km, długość 0.400 km, od 2018.07.16, 8:00 do 2018.07.20, 17:00 Naprawa usterek. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, dolnośląskie
Legnica -Chojnów

na 11.000 km, długość 13.800 km, od 2018.07.17, 8:00 do 2018.07.20, 18:00 Mechaniczne koszenie traw , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, dolnośląskie
Mazurowice-Wróblowice

na 53.000 km, długość 26.300 km, od 2018.07.18, 8:00 do 2018.07.27, 17:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, dolnośląskie
m. Źródła

na 73.400 km, długość 0.000 km, od 2018.04.17, 8:00 do 2018.09.30, 18:00 , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, małopolskie
Sławków - Modlnica

na 285.484 km, długość 42.756 km, od 2018.07.02, 6:00 do 2018.07.22, 5:00 Odnowa oznakowania poziomego jezdni, jezdnia prawa i lewa - szybko postępujące roboty, lokalne zawężenia jezdni. Prace uzależnione od warunków atmosferycznych. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, podkarpackie
Pilzno - Ropczyce

na 539.400 km, długość 1.600 km, od 2018.06.15, 10:00 do 2018.07.20, 19:00 Przebudowa drogi wraz z budową ciągów pieszo-jezdnych. Częsciowo zajęty pas ruchu oraz lokalnie zjazdy. Miejsami możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 50, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, podkarpackie
Łańcut - Przeworsk

na 632.700 km, długość 0.350 km, od 2018.04.20, 9:00 do 2018.10.31, 16:00 Budowa ronda w m. Gwizdaj oraz wyjazd z budowy drogi wojewódzkiej 835 odcinek od węzła A4 Przeworsk do DK 94 Gwizdaj , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 70, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94, podkarpackie
Radymno - Korczowa

na 681.300 km, długość 2.450 km, od 2018.07.13, 11:30 do 2018.07.31, 15:00 Zajęte pobocze po str. prawej (kierunek Korczowa), nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 7.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 07:00 do 07:00, od poniedziałku do piątku 00:15, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94b, śląskie
m. Czeladź

na 17.150 km, długość 0.320 km, od 2018.06.13, 6:00 do 2018.08.31, 15:00 Zawężony pas ruchu relacji Czeladź - Będzin. Ruch odbywa się dwukierunkowo dwoma tymczasowo wyznaczonymi pasami ruchu. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94g, małopolskie
Wieliczka - Brzesko

na 0.866 km, długość 42.134 km, od 2018.07.02, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 Koszenie trawy pasa drogowego - zajęcie pobocza oraz cześci pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujace , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94g, małopolskie
Wieliczka - Brzesko

na 0.866 km, długość 42.039 km, od 2018.07.06, 8:00 do 2018.07.18, 18:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94g, małopolskie
Brzesko - Zgłobice

na 43.179 km, długość 22.721 km, od 2018.06.28, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94g, małopolskie
Zgłobice - Pogórska Wola

na 65.900 km, długość 22.556 km, od 2018.07.04, 8:00 do 2018.07.31, 18:00 Odnowa oznakowania poziomego - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postępujące , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94g, małopolskie
Zgłobice - Pogórska Wola

na 65.900 km, długość 22.556 km, od 2018.07.12, 7:00 do 2018.07.31, 20:00 Koszenie trawy pasa drogowego - zajęcie pobocza oraz cześci pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, prace szybko postepujace. , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 40, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


94g, małopolskie
Ładna

na 83.660 km, długość 0.600 km, od 2018.07.12, 8:00 do 2018.07.20, 0:00 Remont nawierzchni - zajęcie pobocza oraz pasa ruchu po stronie lewej i prawej naprzemiennie, ruch wahadłowy, ręczne kierowanie ruchem, ograniczenie prędkości do 60km/h , nacisk (t): 3.5, nośność (t): 15.0, skrajna szerokość (m): 7.0, skrajna wysokość (m): 4.5, ograniczenie szerokości (m): 3.0, ograniczenie prędkości (km/h): 60, opóźnienia w godzinach od 06:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku 00:10, w soboty 00:10, w niedziele 00:10, zobacz punkt na mapie.


źródło: GDDKiA,
liczba utrudnień: 371,
aktualizacja: 18.07.2018, 16:40:29